Pinned Definition av Spelregler

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  This board is now obsolete and has been put in read-only mode. Please follow this link to reach the new forum and register a new account.

  • Definition av Spelregler

   Ikariam - Spelregler

   Följande punkter kommer gälla för alla Världar (Servrar) listade på www.ikariam.se.

   Om du undrar om någon av punkterna här kontakta din SpelOperatör, exempelvis via IRC, e-post eller PM på forumet.

   Notera att klagomål och förfrågningar endast kommer tas med kontots ägare med hänsyn till ärendets privata natur.

   Har du frågor angående hur spelet funkar och hur det ska spelas, så kolla först Spelguider och Hjälp-sektionen.

   Allt ska gå via Ticket-systemet!!

   Om det står "Kontakt" i skampålen, så betyder detta att en spelare blivit upplåst efter kontakt med SpelTeamet.

   Skampåle Alpha
   Skampåle Beta
   Skampåle Gamma

   » Regel I : Multi-Konton
   » Regel II : Kontopassning
   » Regel III : Kontobyte
   » Regel IV : Drämning
   » Regel V : Påtryckning
   » Regel VI : Buggutnyttjande
   » Regel VII : Scriptanvändning
   » Regel VIII : Proxy
   » Regel IX : Missbruk av regler och dess tillämpning
   » Regel X : Hot i verkliga livet
   » Regel XI : Spam
   » Regel XII : Innehåll
   » Regel XIII : Språk
  • I. Multi-Konton

   * Varje spelare är bara tillåten att spela ett enda konto per Värld (Server).

   Om två eller fler konton oftast, ibland eller permanent spelas från samma plats måste en SpelOperatör alltid meddelas. I dessa fall får kontona inte ha flottkontakt så länge de sitter på samma anslutning.

   ?
   Om jag vill spela på samma IP som någon i min familj eller mina kompisar, hur gör jag då?

   »
   Ni ska alltid anmäla via Ticket-systemet att ni spelar flera på samma IP innan ni börjar spela. Annars kan ni riskera att bli avstängda för multi.

   Här har ni svar på vad en IP-adress är.
  • II. Kontopassning

   * Varje konto är berättigat för spel av en spelare åt gången, kontosittning är det enda undantaget.

   Kontopassning är tillåtet:

   Kontopassning berättigar en spelare att få sitt konto övervakat under dessa förutsättningar.
   * En SpelOperatör måste informeras före kontopassningen äger rum, exempelvis via IRC eller genom att starta ett ärende.
   * # Inga truppförflyttelser är tillåtna under tiden som kontot passas såvida inte en inkommande attack är på väg, då kan trupperna räddas genom en utplacering eller transport till en annan av kontots städer. Du får ej ninja en inkommande attack om det kräver att du flyttar trupper.
   * Ett konto får bara passas i maximalt 12 timmar i sträck (SpelOperatörs tillstånd krävs i fall där en tidsförlängning behövs).
   * Kontopassningen kommer räknas som avslutad om ägaren loggar in.
   * Inget konto får passas under de första 3 veckorna i en ny Värld (Server).

   Kontopassaren får, på det aktuella kontot och så länge passningen gäller:
   * Spendera Resurser på byggnader eller forskning.
   * Rädda trupper som är i direkt fara pga en inkommande attack, dock endast genom utplacering eller transport till en av kontots andra städer.
   * Sätta ett konto i semesterläge.

   Kontosittaren får ej:
   * Transportera resurser, varken mellan kontoägarens städer eller till någon annan stad.
   * Spendera Resurser på defensiva byggnader eller trupper.
   * Passa ett konto om han redan passat ett de senaste 7 dagarna.
   * Passa ett konto som redan blivit passat de senaste 7 dagarna.
   * Stänga av semesterläge för ett konto.
   * Ändra / ta bort några av kontots kännetecken.

   ?
   Jag ska passa min kompis konto, hur gör jag?

   »
   Kontopassning ska meddelas till en SO via Ticket-systemet innan det sker.
   Informationen som behövs är;
   Från kontot som ska passas: Namnet på kontot som ska passas och vilket datum.
  • III. Kontobyte

   * Kontobyten inom en spelvärld måste göras i samverkan med en SpelOperatör.

   Inga klagomål kommer bli hanterade i de fall där spelare inte bytt sin e-postadress efter kontobyte i en spelvärld eller efter att fritt ha tagit över ett konto. Notera att de enda klagomål som kommer hanteras är de som kommer från kontoägarens permanenta e-postadress.

   När ett konto har bytt ägare så måste det gå 28 dagar innan konto kan byta ägare igen. Efter att en ny ägare har tagit över ett konto så borde han byta den dynamiska e-postadressen inom de första 12 timmarna efter kontobytet.

   ?
   Hur gör man för att byta konton?

   »
   Ni som äger kontona, kontaktar en SO via Ticket-systemet innan överflyttning sker.
   Den information SO behöver är;

   Från Den som tar över kontot: Den nya e-mailen och det nya kontonamnet. Vad som kommer hända med ev. gammalt konto, dvs om det ska ges bort eller om det ska tas bort (i så fall följer kontohavaren instruktionerna under Inställningar/Ta bort Spelare).

   Från Den som äger kontot: Vem som kommer ta över kontot.
   SO utför sedan överflyttning.


   Vi i spelteamet tar inte bort konton.

   Kontobyte som ej går via SO, kommer att bli avstängda.
  • IV. Drämning

   * Det är inte tillåtet att anfalla någon stad mer än 6 gånger under 24h.

   Drämning är endast tillåtet om din Allians är i krig med en annan Allians. Kriget måste annonseras på det officiella Ikariam.se-forumet, på rätt plats och enligt forumets regler.

   Notera: Anfallande trupper som helt förintas räknas inte till drämningsregeln.

   ?
   Vad är drämning och hur gör jag om jag råkat ut för drämning?

   »
   Drämning är det om någon anfaller en av dina städer fler än 6 ggr per 24h.
   Man räknar antalet krigsrapporter och både sjö- och markstrider räknas.
   Om du har t.ex. 5 städer så får någon anfalla dig 6*5=30 ggr per 24h.

   Om du råkar ut för drämning, skapa en Ticket via Ticket-systemet och skicka med skärmdumpar på 7 KrigsRapporter.
  • V. Påtryckning

   * Det är inte tillåtet för något konto att få en ojust vinst av resurser från ett lägre rankat konto.

   Detta inkluderar men är inte begränsat till:
   * Resurser skickade från en lägre rankad spelare till en högre rankad spelare utan att få något av värde tillbaka.
   * "Lån" som inte är betalda inom 48 timmar.
   * Handel där den högre rankade spelaren inte lämnar tillbaka resurserna inom 48 timmar.
   * Handel som innebär en ojust vinst för en högre rankad spelare genom användandet av handels-ratios som är långt över de vanliga i världen.

   Notera:
   * Spelare som svarar till en högre rankad spelares utpressning på att betala resurser måste först meddela en Speloperatör.
   * Om du oväntat får resurser från en lägre rankad spelare, får du inte behålla dem. Kontakta din SO omedelbart och skicka tillbaka resurserna.
   * Efter en avstängning pga påtryckning MÅSTE du skicka tillbaka resurserna till spelaren de kom ifrån.
   Skottpengar:
   Prisjakt måste meddelas till en SpelOperatör innan det sker. De kan bara betalas för efter att alla förutsättningar har uppfyllts.

   ?
   Det är väl folket som bestämmer vad som är ok pris. Så om jag lägger ut varor för 99 guld och folk köper, så är det inte mitt fel?

   »
   Det är inte tillåtet att sälja varor för mer än marknadsvärdet. Tex. Om alla andra ligger runt 30-50 guld/resurs får du inte lägga ut ditt för 99 guld.

   ?
   En lägre rankad spelare skickade resurser till mig för att han ska avsluta sitt konto, måste jag skicka tillbaka dom?

   »
   Det spelar ingen roll om han ska avsluta sitt konto. En högre rankad spelare får inte behålla resurser från en lägre rankad spelare.
   Har du fått resurser från en lägre rankad spelare, kontakta en SO via Ticket-systemet och berätta det. Annars kan du bli avstängd för Påtryckning.


   ?
   Jag och min kompis hade en tävling. Jag förlorade och ska skicka resurser till honom, men jag är lägre rankad, hur gör jag?

   »
   Kontakta en SO på Ticket-systemet Innan tävlingen, vadet etc sker och fråga om ni får det. En SO kan ge undantag från påtryckningsregeln.
   Skickar ni däremot resurser utan att ha pratat med en SO blir ni avstängda för påtryckning.
   Alla slag av Vad, Överenskommelse eller annat som innebär resursförflyttning, faller under reglen om påtryckning och ska gå via SO för godkända undantag.

   ?
   En lägre rankad spelare skickar resurser till mig efter att jag attackerat denne. Får han det?

   »
   Nej, det är staffbart för lägre rankade spelare att skicka resurser till högre rankade spelare för att bla. försöka att sätta dit den högre rankade.
  • VI. Buggutnyttjande

   * Medvetet utnyttjande av buggar för egen profit eller upplåtenhet att anmäla buggar är strikt förbjudet.

   ?
   Jag har hittat en bugg, hur gör jag?

   »
   Sök på forumet om buggen redan finns annars skapar du en buggrapport på forumet. Så tar vi hand om det.
  • VII. Scriptanvändning

   * Att använda ett program som gränssnitt mellan spelaren och spelet är förbjudet. All övrig form av automatgenererad information framtagen för att en grupp av spelare ska få ett otillåtet övertag är också förbjudet.

   Detta inkluderar men är inte begränsat till:
   * Bots
   * Macro
   * Automatiserade ö-databaser.

   Notera: Enda undantagen till detta är program som är specifikt godkända av GameForge.

   ?
   Hur vet jag vilka Script som är godkända?

   »
   De script som är tillåtna, finna att läsa på forumet. Godkända Script.
  • VIII. Proxy

   * Spelare som loggar in från sina mobiler måste anmäla det till en SpelOperatör först.

   ?
   Varför måste jag meddela om jag spelar från mobilen?

   »
   När du loggar in från mobilen får du ett tillfälligt IP, så du måste anmäla detta så det inte blir missförstånd.
  • IX. Missbruk av regler och dess tillämpning

   * Alla försök att få orättvis personlig vinning utifrån teammedlems beslut är förbjudet.

   Detta inkluderar men är inte begränsat till:
   * Skicka meddelanden som Ej är på Svenska för att hamna i semesterläge.
   * Rapportera meddelande som inte bryter mot någon regel.
   * Personifiera eller påstå att man är med i teamet oavsett vad man har för avsikt.
  • X. Hot i verkliga livet

   * Att uttrycka avsikten att leta upp och skada en annan person (ex. användare, teammedlem eller Gameforge-representant) i spelet, forumet liksom på den officiella IRC-kanalen är strängt förbjudet.


   ?
   Jag blir hotad i spelet där det står att jag kommer bli plundrad tills jag lämnar alliansen. Är det tillåtet?

   »
   Ja, det är tillåtet.
  • * Alla funktioner som stör spelaröversikten är förbjudna.

   Detta gäller bland annat:
   * Spamma meddelanden i spelet
   * Reklam för spel och annat innehåll respektive

   ?
   Hur gör jag om jag fått spam?

   »
   Klicka på knappen "rapportera" i meddelandet, så rapporteras det meddelandet.
  • XII. Innehåll

   * Vad som helst som kan uppfattas som integritetskränkande är strängt förbjudet. Standarden i spelmiljön sätts av spelteamet för att möta spelarnas moraliska syn. Innehåll kan bli censurerat, straffat på en temporär eller permanent basis; inga klagomål om detta kommer behandlas och som alltid så ligger det slutgiltiga ordet hos spelteamet.

   ?
   Vad innebär regeln "innehåll"?

   »
   Om du använder ovårdat språk i spelet, har ett användar-/stadsnamn som är olämpligt eller innehåller andra tecken än latinska.
  • XIII. Språk

   * Spelets utgivare förbehåller sig rätten att stänga av spelare som härrör från länder utanför publiceringslandet eller de som inte kan prata det inhemska språket. Detta inkluderar men är inte begränsat till: Spel, Forum och officiella IRC-kanaler

   Särskild påminnelse gällande:
   * Personliga meddelanden i spelet, allianssidor i spelet, alliansansökan i spelet och alliansmeddelanden i spelet.
   * Ta med i beräkningen att en medlem av spelets support-team kan stänga av dig temporärt eller permanent. Detta inkluderar både konton som kan ha eller ej kan ha brutit mot någon av ovanstående regler.
   * Ta även i beaktande att ditt beteende på någon av våra tjänster kan leda till en permanent eller temporär avstängning från hela spelcommunityn och dess tjänster.
   * De Allmänna Villkoren och Kraven står över reglerna, vänligen läs de också.

   ?
   Jag har en kompis som kommer från ett annat land, får han inte spela?

   »
   Svenska är det språk som gäller både på forumet och i spelet. Kan en person göra sig förstådd på svenska så är denna välkommen.
  • Påtryckning har blivit uppdaterad.

   ?
   En lägre rankad spelare skickar resurser till mig efter att jag attackerat denne. Får han det?

   »
   Nej, det är staffbart för lägre rankade spelare att skicka resurser till högre rankade spelare för att bla. försöka att sätta dit den högre rankade.
  • Förtydligande om kontobyte när det gäller 3 konton som ska bytas.

   Det krävs tre tickets för ett sånt kontobyte, en av den spelare som ger bort sitt konto och en var från dem som tar över kontona.

   Spelaren som ger bort sitt konto (vi kallar den spelaren för A) meddelar:
   • att han/hon ger bort sitt konto A
   • samt till vem

   Spelaren som tar över kontot A (vi kallar spelaren för B) meddelar:
   • vilket konto som tas över
   • vilket användarnamn det nya ska ha
   • vilken epost det nya kontot ska ha
   • vem som ska ta över det gamla kontot B

   Spelaren som tar över kontot B (vi kallar spelaren för C) meddelar:
   • vilket konto som tas över
   • vilket användarnamn det nya ska ha
   • vilken epost det nya kontot ska ha
   • vad som ska ske med det gamla kontot C.

   Ska spelare C ta bort sitt gamla konto, så är det en fördel om spelare C ändrar spelarnamn & email på det kontot som skall tas bort.
   Detta för att det önskade spelarnamnet skall kunna återanvändas till det nya kontot.

   Om denna informationen är så klar som möjligt i början så går bytet snabbare och ni slipper svara på massa följdfrågor.

   /Cooper