Ändra namnet på den sk. "ambassaden" eftersom att den verkligen inte är en ambassad

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  • Ändra namnet på den sk. "ambassaden" eftersom att den verkligen inte är en ambassad

   - Vad går det ut på?

   Att ändra namnet på "ambassaden" till "Utrikeskansli", eller något annat som bättre beskriver dess funktion

   - Vilka gynnar det?


   Alla oss som bryr oss, samt nya spelare som eventuellt skulle slippa förbryllas av det missvisande namnet.

   - Beskrivning:


   Vad är en ambassad? Jo, en ambassad är ett "kontor" som man öppnar i ett annat land för att kunna ha kontinuerlig kontakt med detta lands regering. Därför ter det sig lite märkligt, att man i ikariam bygger en ambassad... i sitt eget land. Om ambassader skulle ha en logisk plats i spelet så skulle ju denna plats vara att de byggs hos andra spelare, som man vill ha nära kontakt med.

   Just nu så tjänar "ambassaden" som en byggnad i ens eget land varifrån man kontaktar andra och interagerar med sin allians. Därför så tycker jag att denna "ambassad" borde döpas om till någonting som bättre passar en byggnad med dess funktion. Mina förslag är "kontor för utrikes brevväxling", "utrikeskansli" (favorit), "postkontor" eller "utrikesministerium". Fler föslag kan väl ta att lämas som konstruktiv kritik i tråden.

   - Krav:


   Byt namn på byggnaden som heter "ambassad" till något mer passande.

   - Övrigt:
   Hej :)
  • Skall man se lite krasst på det hela är det inte ett utrikesdepartement heller. Enligt beskrivningen för ambassaden är det en plats där andra länders diplomater kan komma. Man kan helt enkelt jämföra det med en upplåten plats för andra länder (ospecifiserade) att etablera ambassader. Ju mer plats man upplåter åt andra länder - ju mer diplomatipoäng.

   För en alliansledare binds ju en hel del platser upp för att man skall bereda byggplats åt alla de man har fördrag med, eller de länder som är medlemmar i ens allians. Man måste helt enkelt uppbåda tillräckligt med utrymme för en hel del ambassader.

   Så vill man ändra namn kanske man skll ändra det till ambassadområde, vilket bara låter konstigt. Nej, jag framhåller att nya och gamla spelare kan ta sig tid att läsa beskrivningen för byggnaderna innan får klart för sig huruvida dessa behövs eller ej.


   Ledare och Rice Crispies för patriarkligan. Redaktör för Inaktuellt - den objektiva nyhetskanalen för Ikariams Betavärld
  • Fransjosef, det är ju sant att beskrivningen behöver ändras också. Både beskrivningen och namnet är ju fullständigt ogenomtänkta. Jag förstår inte varför man skulle vilja behålla ett namn som är fel och en beskrivning som inte hör ihop med namnet.

   Istället skulle väl beskrivningen få lyda typ såhär:

   "På utrikesKANSLIET arbetar dina tjänstemän med allt som rör kontakter med utlandet. Brevväxling och möten med utländska sändebud pågår nästan dagarna i ända, för att upprätthålla goda relationer med vänner och grannar. Utrikeskansliet är en av rikets viktigaste byggnader, eftersom att det är där du skapar dina allianser, samt förklarar dina krig." Nånting sånt.