TGs vs AQA

 • Krig

This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

This board is now obsolete and has been put in read-only mode. Please follow this link to reach the new forum and register a new account.

 • Inte mycket att yvas över det här. Men någon KR skall ju bli den första. Hänvisar där till Bachman-Turner Overdrive.


  Strid om kristall2
  (04.10.2015 20:10:47)
  okok[TGs] från Polis
  vs
  Teufel[AQA] från kristall2

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Svavelkarabinjär......................168(-0) - .............................................
  Svärdsman.............................240(-0) - .............................................
  Hoplit................................346(-4) - .............................................
  Gyrokopter............................120(-0) - .............................................
  Ballongbombare.........................60(-0) - .............................................
  Mörsare................................60(-0) - .............................................
  Kock...................................30(-0) - .............................................
  ............................................. - Mur.....................................4(-3)
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Generaler................................-5.6 - Generaler...................................0
  Anfallspoäng................................0 - Försvarspoäng..............................14
  Skada Mottagen............................280 - Skada Mottagen..............................0
  Skada Procent............................100% - Skada Procent..............................0%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Vinnare: okok[TGs]

  Förlorare: Teufel[AQA]
  Den här var först och det fanns i alla en båt inne

  Sjöstrid nära kristall2
  (04.10.2015 19:33:14)
  okok[TGs] från Polis
  vs
  Teufel[AQA] från kristall2

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  ............................................. - Eldskepp................................0(-1)
  Rammskepp.............................360(-0) - .............................................
  Mörsarskepp...........................126(-0) - .............................................
  Ångpistong............................350(-0) - .............................................
  Raketskepp.............................60(-0) - .............................................
  Snabb Paddelbåt........................90(-0) - .............................................
  Ballonghangar..........................24(-0) - .............................................
  Skeppsbåt..............................12(-0) - .............................................
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Generaler...................................0 - Generaler................................-6.2
  Anfallspoäng.............................15.5 - Försvarspoäng...............................0
  Skada Mottagen..............................0 - Skada Mottagen............................310
  Skada Procent..............................0% - Skada Procent............................100%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Vinnare: okok[TGs]

  Förlorare: Teufel[AQA]


 • Då börjar vi rensningen!

  Strid om Polis1
  (05.10.2015 21:10:13)
  Linslus[TGs] från Kalle
  vs
  Xeryos[AQA] från Polis1

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Svavelkarabinjär.......................84(-0) - .............................................
  Svärdsman............................1500(-0) - .............................................
  Hoplit...............................1995(-5) - .............................................
  Gyrokopter............................120(-0) - .............................................
  Katapult...............................30(-0) - .............................................
  Mörsare................................30(-0) - .............................................
  Kock...................................35(-0) - .............................................
  ............................................. - Mur.....................................5(-2)
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Generaler..................................-7 - Generaler...................................0
  Anfallspoäng................................0 - Försvarspoäng............................17.5
  Skada Mottagen............................350 - Skada Mottagen..........................44998
  Skada Procent..............................0% - Skada Procent............................100%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Vinnare: Linslus[TGs]

  Förlorare: Xeryos[AQA]

  Staden Polis1 har plundrats av Linslus[TGs]. Följande resurser har blivit stulna: 910 , 4740 , 8019 , 14136 , 17193

  Anfallaren vann striden eftersom de bröt igenom muren och försvararen hade inga enheter på plats för att förhindra genombrottet.  Strid om Polis1
  (05.10.2015 21:25:51)
  Linslus[TGs] från Kalle
  vs
  Xeryos[AQA] från Polis1

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Hoplit.................................45(-5) - .............................................
  Mörsare................................30(-0) - .............................................
  ............................................. - Mur.....................................5(-2)
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Generaler..................................-7 - Generaler...................................0
  Anfallspoäng................................0 - Försvarspoäng............................17.5
  Skada Mottagen............................350 - Skada Mottagen..........................49998
  Skada Procent..............................0% - Skada Procent............................100%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Vinnare: Linslus[TGs]

  Förlorare: Xeryos[AQA]

  Staden Polis1 har plundrats av Linslus[TGs]. Följande resurser har blivit stulna: 1014 , 5266 , 8913 , 15704 , 19101

  Anfallaren vann striden eftersom de bröt igenom muren och försvararen hade inga enheter på plats för att förhindra genombrottet.  Sjöstrid nära Bakalář Honey
  (05.10.2015 21:23:48)
  Linslus[TGs] från Kalle
  vs
  Matt Mao[AQA] från Bakalář Honey

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Rammskepp.............................200(-0) - Rammskepp..............................0(-12)
  Eldskepp.............................281(-19) - Eldskepp...............................0(-10)
  ............................................. - Katapultskepp...........................0(-8)
  Mörsarskepp............................42(-0) - Mörsarskepp............................0(-10)
  ............................................. - Ångpistong.............................0(-10)
  Raketskepp.............................30(-0) - Raketskepp..............................0(-5)
  ............................................. - Ubåt...................................0(-10)
  Snabb Paddelbåt........................90(-0) - Snabb Paddelbåt........................0(-10)
  Skeppsbåt..............................12(-0) - Skeppsbåt...............................5(-0)
  Ballonghangar..........................35(-0) - .............................................
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Generaler..............................-117.8 - Generaler.............................-1043.2
  Anfallspoäng.............................2608 - Försvarspoäng...........................294.5
  Skada Mottagen...........................5890 - Skada Mottagen..........................52160
  Skada Procent.............................10% - Skada Procent.............................90%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Vinnare: Linslus[TGs]

  Förlorare: Matt Mao[AQA]
 • Xeryos gick i semesterläge så jag fick rikta mig åt annat håll :) Mer kommer, var så säkra!

  Edit: Nu är även Sauron i semesterläge :)

  Strid om Polis1
  (05.10.2015 22:14:01)
  Linslus[TGs] från Kalle
  vs
  Xeryos[AQA] från Polis1

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Hoplit.................................44(-6) - .............................................
  Mörsare................................18(-0) - .............................................
  ............................................. - Mur.....................................6(-1)
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Generaler................................-8.4 - Generaler...................................0
  Anfallspoäng................................0 - Försvarspoäng..............................21
  Skada Mottagen............................420 - Skada Mottagen..........................44997
  Skada Procent..............................0% - Skada Procent............................100%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Vinnare: Linslus[TGs]

  Förlorare: Xeryos[AQA]

  Staden Polis1 har plundrats av Linslus[TGs]. Följande resurser har blivit stulna: 921 , 4732 , 8032 , 14128 , 17184

  Anfallaren vann striden eftersom de bröt igenom muren och försvararen hade inga enheter på plats för att förhindra genombrottet.  Strid om marmor5
  (05.10.2015 23:17:54)
  Linslus[TGs] från Kalle
  vs
  Teufel[AQA] från marmor5

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Hoplit.................................44(-6) - .............................................
  Mörsare................................18(-0) - .............................................
  ............................................. - Mur.....................................6(-1)
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Generaler................................-8.4 - Generaler...................................0
  Anfallspoäng................................0 - Försvarspoäng..............................21
  Skada Mottagen............................420 - Skada Mottagen..........................44997
  Skada Procent..............................0% - Skada Procent............................100%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Vinnare: Linslus[TGs]

  Förlorare: Teufel[AQA]

  Staden marmor5 har plundrats av Linslus[TGs]. Följande resurser har blivit stulna: 15147 , 4610 , 23316 , 1924

  Anfallaren vann striden eftersom de bröt igenom muren och försvararen hade inga enheter på plats för att förhindra genombrottet.  Strid om Löddeköpinge
  (05.10.2015 23:22:28)
  Linslus[TGs] från Kalle
  vs
  Sauron[AQA] från Löddeköpinge

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Hoplit..............................1459(-41) - Hoplit.................................0(-44)
  Mörsare................................30(-0) - Mörsare................................18(-0)
  ............................................. - Mur.....................................1(-6)
  Svavelkarabinjär.......................84(-0) - .............................................
  Svärdsman............................1120(-0) - .............................................
  Gyrokopter.............................90(-0) - .............................................
  Katapult...............................30(-0) - .............................................
  Kock...................................35(-0) - .............................................
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Generaler...............................-57.4 - Generaler...............................-61.6
  Anfallspoäng..............................154 - Försvarspoäng...........................143.5
  Skada Mottagen...........................2870 - Skada Mottagen..........................53078
  Skada Procent..............................5% - Skada Procent.............................95%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Vinnare: Linslus[TGs]

  Förlorare: Sauron[AQA]

  Staden Löddeköpinge har plundrats av Linslus[TGs]. Följande resurser har blivit stulna: 22857 , 6451 , 10463 , 6336 , 3891

  Då Sauron[AQA] inte hade några enheter kvar frontlinjen, har resten av armén dragits tillbaka.

  Sauron[AQA]'s armé har slagit till reträtt och har lämnat slagfältet.

  Anfallaren vann striden eftersom de bröt igenom muren och försvararen hade inga enheter på plats för att förhindra genombrottet.

 • Lite problem att hitta trupper att slåss mot. Men förr eller senare dyker de väl upp. Tills dess får man besöka AQAs hämtlager
  Strid om vin2
  (05.10.2015 18:39:25)
  okok[TGs] från vin1
  vs
  Teufel[AQA] från vin2

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Svavelkarabinjär.......................84(-0) - .............................................
  Svärdsman.............................240(-0) - .............................................
  Hoplit................................346(-4) - .............................................
  Gyrokopter.............................90(-0) - .............................................
  Ballongbombare.........................24(-0) - .............................................
  Mörsare................................60(-0) - .............................................
  Kock...................................30(-0) - .............................................
  ............................................. - Mur.....................................4(-3)
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Generaler................................-5.6 - Generaler...................................0
  Anfallspoäng................................0 - Försvarspoäng..............................14
  Skada Mottagen............................280 - Skada Mottagen..........................29998
  Skada Procent..............................0% - Skada Procent............................100%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Vinnare: okok[TGs]

  Förlorare: Teufel[AQA]

  Staden vin2 har plundrats av okok[TGs]. Följande resurser har blivit stulna: 22542 , 5043 , 1344 , 1069
  Staden vin2 har plundrats av okok[TGs]. Följande resurser har blivit stulna: 20174 , 4680 , 1194 , 950
  Staden vin2 har plundrats av okok[TGs]. Följande resurser har blivit stulna: 61506 , 14471 , 3633 , 2889

 • Vi fortsätter!

  Strid om Hempfield
  (06.10.2015 0:22:32)
  Linslus[TGs] från Kalle
  vs
  number_one[AQA] från Hempfield

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Svavelkarabinjär.......................84(-0) - .............................................
  Svärdsman.............................360(-0) - .............................................
  Hoplit................................496(-4) - .............................................
  Gyrokopter.............................60(-0) - .............................................
  Mörsare................................30(-0) - .............................................
  Kock...................................35(-0) - .............................................
  ............................................. - Mur.....................................4(-3)
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Generaler................................-5.6 - Generaler...................................0
  Anfallspoäng................................0 - Försvarspoäng..............................14
  Skada Mottagen............................280 - Skada Mottagen..........................44997
  Skada Procent..............................0% - Skada Procent............................100%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Vinnare: Linslus[TGs]

  Förlorare: number_one[AQA]

  Staden Hempfield har plundrats av Linslus[TGs]. Följande resurser har blivit stulna: 4405 , 3705 , 23233 , 13654

  Anfallaren vann striden eftersom de bröt igenom muren och försvararen hade inga enheter på plats för att förhindra genombrottet.  Strid om Hempfield
  (06.10.2015 1:30:20)
  Linslus[TGs] från Kalle
  vs
  number_one[AQA] från Hempfield

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Hoplit.................................45(-5) - .............................................
  Mörsare................................18(-0) - .............................................
  ............................................. - Mur.....................................5(-2)
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Generaler..................................-7 - Generaler...................................0
  Anfallspoäng................................0 - Försvarspoäng............................17.5
  Skada Mottagen............................350 - Skada Mottagen..........................94997
  Skada Procent..............................0% - Skada Procent............................100%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Vinnare: Linslus[TGs]

  Förlorare: number_one[AQA]

  Staden Hempfield har plundrats av Linslus[TGs]. Följande resurser har blivit stulna: 9354 , 7783 , 49078 , 28782

  Anfallaren vann striden eftersom de bröt igenom muren och försvararen hade inga enheter på plats för att förhindra genombrottet.  Strid om marmor5
  (06.10.2015 11:35:47)
  Linslus[TGs] från Kalle
  vs
  Teufel[AQA] från marmor5

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Hoplit.................................81(-5) - .............................................
  Mörsare................................29(-0) - .............................................
  ............................................. - Mur.....................................5(-2)
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Generaler..................................-7 - Generaler...................................0
  Anfallspoäng................................0 - Försvarspoäng............................17.5
  Skada Mottagen............................350 - Skada Mottagen..........................94998
  Skada Procent..............................0% - Skada Procent............................100%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Vinnare: Linslus[TGs]

  Förlorare: Teufel[AQA]

  Staden marmor5 har plundrats av Linslus[TGs]. Följande resurser har blivit stulna: 32612 , 11696 , 46945 , 3745

  Miraklet för Linslus[TGs] 'Hefaistos Smedja' är aktiverat. (06.10.2015 11:35:47)

  Anfallaren vann striden eftersom de bröt igenom muren och försvararen hade inga enheter på plats för att förhindra genombrottet.

 • Jag vill också vara med!


  Strid om EpicTown I
  (06.10.2015 15:28:53)
  ohlssons[TGs] från Albuquerque
  vs
  TonyT[AQA] från EpicTown I

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Svärdsman.............................560(-0) - Svärdsman..............................0(-28)
  Gyrokopter............................180(-0) - Gyrokopter............................106(-0)
  Ballongbombare........................26(-36) - Ballongbombare........................35(-60)
  Mörsare................................60(-0) - Mörsare...............................12(-24)
  ............................................. - Mur.....................................2(-5)
  Svavelkarabinjär......................153(-0) - .............................................
  Hoplit..............................1104(-38) - .............................................
  Katapult...............................42(-0) - .............................................
  Kock...................................20(-0) - .............................................
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Generaler................................-262 - Generaler.............................-1125.6
  Anfallspoäng.............................2814 - Försvarspoäng.............................655
  Skada Mottagen..........................13100 - Skada Mottagen..........................56280
  Skada Procent.............................18% - Skada Procent.............................82%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Vinnare: ohlssons[TGs]

  Förlorare: TonyT[AQA]

  Då TonyT[AQA] inte hade några enheter kvar frontlinjen, har resten av armén dragits tillbaka.

  Anfallaren vann striden eftersom de bröt igenom muren och försvararen hade inga enheter på plats för att förhindra genombrottet.  Vinnare: ohlssons[TGs]

  Förlorare: TonyT[AQA]

  Staden EpicTown I har plundrats av ohlssons[TGs]. Följande resurser har blivit stulna: 75724 , 2914 , 11361

  Följande resurser har blivit stulna: 74825 , 2579 , 12594

  Följande resurser har blivit stulna: 75363 , 2771 , 11865

  Följande resurser har blivit stulna: 73467 , 2254 , 14278

  Följande resurser har blivit stulna: 17174 , 6478

  [

  The post was edited 1 time, last by ohlssons ().

 • Såhär har det sett ut exakt femton (15) gånger :)

  Strid om Dfs
  (07.10.2015 16:27:43)
  Linslus[TGs] från Kalle
  vs
  gss69[AQA] från Dfs

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Hoplit.................................24(-6) - .............................................
  Mörsare................................30(-0) - .............................................
  ............................................. - Mur.....................................6(-1)
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Generaler................................-8.4 - Generaler...................................0
  Anfallspoäng................................0 - Försvarspoäng..............................21
  Skada Mottagen............................420 - Skada Mottagen..........................93979
  Skada Procent..............................0% - Skada Procent............................100%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Vinnare: Linslus[TGs]

  Förlorare: gss69[AQA]

  Staden Dfs har plundrats av Linslus[TGs]. Följande resurser har blivit stulna: 38705 , 44263 , 3828 , 7183

  Anfallaren vann striden eftersom de bröt igenom muren och försvararen hade inga enheter på plats för att förhindra genombrottet.

 • Eftersom gss gick i semester så går jag på nästa istället :)

  Strid om Skunk Town
  (07.10.2015 20:34:12)
  Linslus[TGs] från Kalle
  vs
  number_one[AQA] från Skunk Town

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Svavelkarabinjär.......................84(-0) - .............................................
  Svärdsman.............................880(-0) - .............................................
  Hoplit...............................1095(-5) - .............................................
  Gyrokopter............................120(-0) - .............................................
  Katapult...............................30(-0) - .............................................
  Mörsare................................18(-0) - .............................................
  ............................................. - Mur.....................................5(-2)
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Generaler..................................-7 - Generaler...................................0
  Anfallspoäng................................0 - Försvarspoäng............................17.5
  Skada Mottagen............................350 - Skada Mottagen..........................21724
  Skada Procent..............................1% - Skada Procent.............................99%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Vinnare: Linslus[TGs]

  Förlorare: number_one[AQA]

  Staden Skunk Town har plundrats av Linslus[TGs]. Följande resurser har blivit stulna: 1994 , 3085 , 16645

  Miraklet för Linslus[TGs] 'Hefaistos Smedja' är aktiverat. (07.10.2015 20:34:12)

  Anfallaren vann striden eftersom de bröt igenom muren och försvararen hade inga enheter på plats för att förhindra genombrottet.  Strid om Leraje
  (07.10.2015 20:47:36)
  Linslus[TGs] från Kalle
  vs
  Pompey[AQA] från Leraje

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  ............................................. - Spjutkastare...........................0(-43)
  ............................................. - Ballongbombare.........................0(-40)
  Mörsare................................22(-8) - Mörsare................................12(-0)
  ............................................. - Mur.....................................3(-4)
  Svavelkarabinjär.......................84(-0) - .............................................
  Svärdsman............................1120(-0) - .............................................
  Hoplit..............................1468(-32) - .............................................
  Gyrokopter............................180(-0) - .............................................
  Katapult...............................30(-0) - .............................................
  Kock...................................35(-0) - .............................................
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Generaler..............................-292.8 - Generaler..............................-257.8
  Anfallspoäng............................644.5 - Försvarspoäng.............................732
  Skada Mottagen..........................14640 - Skada Mottagen..........................58307
  Skada Procent.............................20% - Skada Procent.............................80%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Vinnare: Linslus[TGs]

  Förlorare: Pompey[AQA]

  Staden Leraje har plundrats av Linslus[TGs]. Följande resurser har blivit stulna: 12181 , 18449 , 181 , 964 , 13642

  Miraklet för Pompey[AQA] 'Hefaistos Smedja' är aktiverat. (07.10.2015 20:32:36)

  Miraklet för Linslus[TGs] 'Hefaistos Smedja' är aktiverat. (07.10.2015 20:32:36)

  Miraklet för Pompey[AQA] 'Hefaistos Smedja' är aktiverat. (07.10.2015 20:47:36)

  Miraklet för Linslus[TGs] 'Hefaistos Smedja' är aktiverat. (07.10.2015 20:47:36)

  Då Pompey[AQA] inte hade några enheter kvar frontlinjen, har resten av armén dragits tillbaka.

  Anfallaren vann striden eftersom de bröt igenom muren och försvararen hade inga enheter på plats för att förhindra genombrottet.

  The post was edited 1 time, last by Linslus ().

 • Måste väl lägga ut en KR från oss då,känner mig dock ganska ensam ;(

  Strid om Nr 4
  (07.10.2015 10:41:57)
  Pompey[AQA] från Glas1
  vs
  putte2[TGs] från Pentapolis

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Svavelkarabinjär......................400(-0) - Svavelkarabinjär.......................94(-0)
  Svärdsman..........................870(-1130) - Svärdsman..........................978(-1434)
  Hoplit............................1408(-1052) - Hoplit..............................39(-1760)
  ............................................. - Ång-jätte............................516(-97)
  Gyrokopter............................94(-26) - Gyrokopter.............................2(-98)
  Ballongbombare.......................32(-118) - Ballongbombare........................0(-132)
  Mörsare...............................124(-0) - Mörsare...............................0(-145)
  Kock...................................25(-0) - Kock...................................90(-0)
  Katapult...............................42(-0) - .............................................
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Generaler.............................-3578.2 - Generaler............................-10291.8
  Anfallspoäng..........................25729.5 - Försvarspoäng..........................8945.5
  Skada Mottagen.........................178910 - Skada Mottagen.........................514590
  Skada Procent.............................25% - Skada Procent.............................75%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Vinnare: Pompey[AQA]

  Förlorare: putte2[TGs]
 • Förstår din känsla Pompey av ensamhet. Lite som att besöka en badort i november. Solstolarna och parasollerna är nedplockade och finns i något förrådd. Allt tomt, i ett hörn så hittar man något kvarglömt som försvann snabbt.
  Inte ens halvdrucken vinflaska utöver det.


  Strid om Robocleaner
  (08.10.2015 19:16:59)
  okok[TGs] från DEAL
  vs
  Lirarn[AQA] från Robocleaner

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Mörsare................................60(-0) - Mörsare................................0(-18)
  ............................................. - Mur.....................................6(-1)
  Svavelkarabinjär.......................84(-0) - .............................................
  Svärdsman.............................240(-0) - .............................................
  Hoplit................................344(-6) - .............................................
  Gyrokopter.............................60(-0) - .............................................
  Ballongbombare.........................30(-0) - .............................................
  Kock...................................30(-0) - .............................................
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Generaler................................-8.4 - Generaler................................-558
  Anfallspoäng.............................1395 - Försvarspoäng..............................21
  Skada Mottagen............................420 - Skada Mottagen..........................27900
  Skada Procent..............................1% - Skada Procent.............................99%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Vinnare: okok[TGs]

  Förlorare: Lirarn[AQA]

  Anfallaren vann striden eftersom de bröt igenom muren och försvararen hade inga enheter på plats för att förhindra genombrottet.

 • Det var ju ett bra försök iallafall :)

  Strid om vin2
  (11.10.2015 21:27:25)
  Linslus[TGs] från Kalle
  vs
  number_one[AQA] från Skunk Town, Heman[AQA] från kristall1, vin1, vin2, Pompey[AQA] från Leraje, Teufel[AQA] från vin2

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Svärdsman...........................756(-244) - Svärdsman.............................0(-241)
  Svavelkarabinjär......................252(-0) - Svavelkarabinjär.......................0(-14)
  Hoplit.............................1219(-281) - Hoplit................................0(-350)
  Katapult...............................30(-0) - Katapult...............................0(-28)
  ............................................. - .............................................
  Kock...................................35(-0) - .............................................
  ............................................. - Ång-jätte..............................0(-48)
  ............................................. - Mur.....................................0(-7)
  ............................................. - .............................................
  Gyrokopter............................210(-0) - Gyrokopter.............................0(-59)
  Ballongbombare........................64(-26) - .............................................
  Mörsare................................60(-0) - .............................................
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Generaler................................-837 - Generaler.............................-1593.9
  Anfallspoäng..........................3984.75 - Försvarspoäng..........................2092.5
  Skada Mottagen..........................41850 - Skada Mottagen.........................157100
  Skada Procent.............................21% - Skada Procent.............................79%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Vinnare: Linslus[TGs]

  Förlorare: Teufel[AQA], number_one[AQA], Pompey[AQA], Heman[AQA]

  Staden vin2 har plundrats av Linslus[TGs]. Följande resurser har blivit stulna: 54665 , 17517 , 2909 , 2314

  Miraklet för Linslus[TGs] 'Hefaistos Smedja' är aktiverat. (11.10.2015 20:27:25)

  Miraklet för Heman[AQA] 'Hefaistos Smedja' är aktiverat. (11.10.2015 20:42:25)

  Miraklet för Linslus[TGs] 'Hefaistos Smedja' är aktiverat. (11.10.2015 20:42:25)

  Miraklet för Heman[AQA] 'Hefaistos Smedja' är aktiverat. (11.10.2015 20:55:40)

  Miraklet för Linslus[TGs] 'Hefaistos Smedja' är aktiverat. (11.10.2015 20:57:25)

  Miraklet för Heman[AQA] 'Hefaistos Smedja' är aktiverat. (11.10.2015 21:09:01)

  Miraklet för Linslus[TGs] 'Hefaistos Smedja' är aktiverat. (11.10.2015 21:12:25)

  Heman[AQA]'s armé har slagit till reträtt och har lämnat slagfältet.

  Heman[AQA]'s armé har slagit till reträtt och har lämnat slagfältet.

  Teufel[AQA]'s armé har flytt för att de uttröttade av alla strider.

  number_one[AQA]'s armé har flytt för att de uttröttade av alla strider.

  Miraklet för Heman[AQA] 'Hefaistos Smedja' är aktiverat. (11.10.2015 21:27:25)

  Miraklet för Linslus[TGs] 'Hefaistos Smedja' är aktiverat. (11.10.2015 21:27:25)

  Heman[AQA]'s armé har blivit fullständigt krossad.

  Pompey[AQA]'s armé har blivit fullständigt krossad.

 • Ligger efter lite med min rapportering

  Strid om Rob
  (05.10.2015 21:36:44)
  Quaid[TGs] från DEAL
  vs
  Lirarn[AQA] från Rob

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Svavelkarabinjär.......................84(-0) - .............................................
  Svärdsman.............................400(-0) - .............................................
  Hoplit................................495(-5) - .............................................
  Gyrokopter.............................60(-0) - .............................................
  Mörsare................................30(-0) - .............................................
  Kock...................................20(-0) - .............................................
  ............................................. - Mur.....................................5(-2)
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Generaler..................................-7 - Generaler...................................0
  Anfallspoäng................................0 - Försvarspoäng............................17.5
  Skada Mottagen............................350 - Skada Mottagen..........................29999
  Skada Procent..............................1% - Skada Procent.............................99%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Vinnare: Quaid[TGs]

  Förlorare: Lirarn[AQA]

  Staden Rob har plundrats av Quaid[TGs]. Följande resurser har blivit stulna: 28040 , 1959


  ------------------------------------------------


  Strid om Flädie
  (05.10.2015 22:49:04)
  Quaid[TGs] från DEAL
  vs
  Sauron[AQA] från Flädie

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Hoplit...............................462(-38) - Hoplit.................................0(-79)
  Mörsare................................30(-0) - Mörsare................................0(-18)
  ............................................. - Mur.....................................0(-7)
  Svavelkarabinjär.......................84(-0) - .............................................
  Svärdsman.............................400(-0) - .............................................
  Gyrokopter.............................90(-0) - .............................................
  Kock...................................20(-0) - .............................................
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Generaler...............................-53.2 - Generaler..............................-668.6
  Anfallspoäng...........................1671.5 - Försvarspoäng.............................133
  Skada Mottagen...........................2660 - Skada Mottagen..........................62428
  Skada Procent..............................4% - Skada Procent.............................96%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Vinnare: Quaid[TGs]

  Förlorare: Sauron[AQA]

  Staden Flädie har plundrats av Quaid[TGs]. Följande resurser har blivit stulna: 9960 , 576 , 11279 , 1335 , 5848


  ------------------------------------------------


  Strid om Flädie
  (05.10.2015 23:05:02)
  Quaid[TGs] från DEAL
  vs
  Sauron[AQA] från Flädie

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Hoplit.................................48(-2) - .............................................
  Mörsare................................30(-0) - .............................................
  ............................................. - Mur.....................................2(-5)
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Generaler................................-2.8 - Generaler...................................0
  Anfallspoäng................................0 - Försvarspoäng...............................7
  Skada Mottagen............................140 - Skada Mottagen..........................49997
  Skada Procent..............................0% - Skada Procent............................100%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Vinnare: Quaid[TGs]

  Förlorare: Sauron[AQA]

  Staden Flädie har plundrats av Quaid[TGs]. Följande resurser har blivit stulna: 17182 , 972 , 19462 , 2301 , 10080

 • X8...

  Strid om vin2
  (12.10.2015 0:45:15)
  Linslus[TGs] från Kalle
  vs
  Teufel[AQA] från vin2

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Hoplit.................................46(-4) - .............................................
  Mörsare................................30(-0) - .............................................
  ............................................. - Mur.....................................4(-3)
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Generaler................................-5.6 - Generaler...................................0
  Anfallspoäng................................0 - Försvarspoäng..............................14
  Skada Mottagen............................280 - Skada Mottagen..........................94368
  Skada Procent..............................0% - Skada Procent............................100%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Vinnare: Linslus[TGs]

  Förlorare: Teufel[AQA]

  Staden vin2 har plundrats av Linslus[TGs]. Följande resurser har blivit stulna: 66075 , 22058 , 3473 , 2762

  Miraklet för Linslus[TGs] 'Hefaistos Smedja' är aktiverat. (12.10.2015 0:45:15)

  Anfallaren vann striden eftersom de bröt igenom muren och försvararen hade inga enheter på plats för att förhindra genombrottet.

 • Vilken funktion vill du se i nästa version? 54
  1.  
   1. Semesterläget syns i kompislistan (3) 6%
  2.  
   2. Vid övyn syns nu även allianstaggen på blockerarens namn (29) 54%
  3.  
   3. Textfärgen för din guldmängd ändras beroende på status, +grönt, -rött (22) 41%
  Pompey bjuder till, hela AQA består inte av palmodlare! :)

  Sjöstrid nära Dipolis
  (12.10.2015 1:14:56)
  Pompey[AQA] från Kingdom of Loor, Simom100s Kr, PeggioGioventù
  vs
  Tankred[TGs] från Hyperion

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Rammskepp...........................228(-198) - Rammskepp...........................314(-186)
  Eldskepp.............................87(-289) - Eldskepp.............................67(-433)
  Mörsarskepp...........................168(-0) - Mörsarskepp...........................168(-0)
  Raketskepp............................62(-46) - Raketskepp...........................117(-33)
  ............................................. - Ubåt...................................60(-0)
  Snabb Paddelbåt......................134(-31) - Snabb Paddelbåt.......................120(-0)
  Ballonghangar.........................21(-21) - Ballonghangar.........................40(-20)
  Skeppsbåt..............................15(-0) - Skeppsbåt..............................30(-0)
  Ångpistong............................76(-69) - .............................................
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Generaler.............................-6512.2 - Generaler.............................-5098.6
  Anfallspoäng..........................12746.5 - Försvarspoäng.........................16280.5
  Skada Mottagen.........................325610 - Skada Mottagen.........................254930
  Skada Procent.............................56% - Skada Procent.............................44%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Vinnare: Pompey[AQA]

  Förlorare: Tankred[TGs]

  Tankred[TGs]'s armé har slagit till reträtt och har lämnat slagfältet.

  Files
 • Blir anfallen på flera fronter just nu,man får jobba för att komma undan:)
  Lite GP lyckas jag ta iaf.

  Strid om Mörksala
  (12.10.2015 20:52:04)
  putte2[TGs] från Sulphyr
  vs
  Pompey[AQA] från Sten2

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Svavelkarabinjär.......................84(-0) - Svavelkarabinjär......................309(-0)
  Svärdsman............................80(-370) - Svärdsman..........................2338(-342)
  Hoplit...............................76(-424) - Hoplit.............................2216(-314)
  Gyrokopter.............................0(-70) - Gyrokopter............................272(-0)
  ............................................. - Ballongbombare.......................122(-40)
  ............................................. - Katapult...............................42(-0)
  Mörsare...............................34(-50) - Mörsare...............................132(-0)
  Kock...................................50(-0) - Kock...................................50(-0)
  Ång-jätte............................341(-32) - .............................................
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Generaler...............................-2961 - Generaler...............................-1082
  Anfallspoäng.............................2705 - Försvarspoäng..........................7402.5
  Skada Mottagen.........................148050 - Skada Mottagen..........................54100
  Skada Procent.............................73% - Skada Procent.............................27%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Vinnare: putte2[TGs]

  Förlorare: Pompey[AQA]
 • Börjar komma ifatt med rapporteringen nu

  Strid om Beersheba (06.10.2015 8:42:37)
  Quaid[TGs] från DEAL vs Bitta[AQA] från Beersheba

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Hoplit.................................46(-4) - .............................................
  Mörsare................................30(-0) - .............................................
  ............................................. - Mur.....................................4(-3)
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Generaler................................-5.6 - Generaler...................................0
  Anfallspoäng................................0 - Försvarspoäng..............................14
  Skada Mottagen............................280 - Skada Mottagen..........................49999
  Skada Procent..............................0% - Skada Procent............................100%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Vinnare: Quaid[TGs] Förlorare: Bitta[AQA]
  Staden Beersheba har plundrats av Quaid[TGs]. Följande resurser har blivit stulna:
  16637 , 33362

  Strid om Beersheba (06.10.2015 11:36:00)
  Quaid[TGs] från DEAL vs Bitta[AQA] från
  Staden Beersheba har plundrats av Quaid[TGs]. Följande resurser har blivit stulna:
  16639 , 33360

  Strid om Beersheba (06.10.2015 11:53:06)
  Quaid[TGs] från DEAL vs Bitta[AQA] från Beersheba
  Staden Beersheba har plundrats av Quaid[TGs]. Följande resurser har blivit stulna:
  16639 , 33360

  Strid om Beersheba (06.10.2015 18:28:41)
  Quaid[TGs] från DEAL vs Bitta[AQA] från Beersheba
  Staden Beersheba har plundrats av Quaid[TGs]. Följande resurser har blivit stulna:
  16645 , 33354

  Strid om Beersheba (06.10.2015 18:52:48)
  Quaid[TGs] från DEAL vs Bitta[AQA] från Beersheba
  Staden Beersheba har plundrats av Quaid[TGs]. Följande resurser har blivit stulna:
  16645 , 33354

  Strid om Beersheba (06.10.2015 19:32:38)
  Quaid[TGs] från DEAL vs Bitta[AQA] från Beersheba
  Staden Beersheba har plundrats av Quaid[TGs]. Följande resurser har blivit stulna:
  16646 , 33353

  Strid om Beersheba (06.10.2015 20:38:23)
  Quaid[TGs] från DEAL vs Bitta[AQA] från Beersheba
  Staden Beersheba har plundrats av Quaid[TGs]. Följande resurser har blivit stulna:
  16647 , 33352

  Strid om Beersheba (06.10.2015 21:00:50)
  Quaid[TGs] från DEAL vs Bitta[AQA] från Beersheba
  Staden Beersheba har plundrats av Quaid[TGs]. Följande resurser har blivit stulna:
  16648 , 33351

  Strid om Beersheba (06.10.2015 23:25:15)
  Quaid[TGs] från DEAL vs Bitta[AQA] från Beersheba
  Staden Beersheba har plundrats av Quaid[TGs]. Följande resurser har blivit stulna:
  16651 , 33348

  Strid om Beersheba (06.10.2015 23:43:40)
  Quaid[TGs] från DEAL vs Bitta[AQA] från Beersheba
  Staden Beersheba har plundrats av Quaid[TGs]. Följande resurser har blivit stulna:
  22480 , 45019

 • Sjöstrid nära Skunk Town
  (14.10.2015 1:21:28)
  Linslus[TGs] från vin2, Leraje
  vs
  number_one[AQA] från Skunk Town, Pompey[AQA] från Leraje, VI1

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Rammskepp............................138(-54) - Rammskepp.............................50(-54)
  ............................................. - Eldskepp............................175(-150)
  Mörsarskepp...........................126(-0) - Mörsarskepp............................60(-0)
  Ångpistong...........................123(-62) - Ångpistong.............................25(-0)
  Raketskepp.............................24(-0) - Raketskepp............................12(-12)
  Snabb Paddelbåt.......................150(-0) - Snabb Paddelbåt.......................30(-45)
  Skeppsbåt..............................12(-0) - Skeppsbåt..............................15(-0)
  Ubåt...................................30(-0) - .............................................
  Ballonghangar..........................34(-6) - .............................................
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Generaler...............................-1926 - Generaler...............................-1824
  Anfallspoäng.............................4560 - Försvarspoäng............................4815
  Skada Mottagen..........................96300 - Skada Mottagen..........................91200
  Skada Procent.............................51% - Skada Procent.............................49%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Vinnare: Pompey[AQA]

  Förlorare: Linslus[TGs]


  Sjöstrid nära vin2
  (14.10.2015 1:27:29)
  Pompey[AQA] från Skunk Town, VI1, Leraje, vin1
  vs
  Linslus[TGs] från Kalle

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Rammskepp............................188(-72) - Rammskepp............................133(-72)
  Mörsarskepp...........................126(-0) - Mörsarskepp...........................168(-0)
  Ångpistong...........................122(-23) - Ångpistong...........................455(-56)
  Raketskepp............................68(-16) - Raketskepp.............................60(-0)
  ............................................. - Ubåt...................................50(-0)
  Snabb Paddelbåt......................130(-62) - Snabb Paddelbåt.......................271(-0)
  ............................................. - Ballonghangar..........................60(-8)
  Skeppsbåt..............................15(-0) - Skeppsbåt..............................24(-0)
  Eldskepp.............................64(-115) - .............................................
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Generaler.............................-2469.8 - Generaler...............................-1928
  Anfallspoäng.............................4820 - Försvarspoäng..........................6174.5
  Skada Mottagen.........................123490 - Skada Mottagen..........................96400
  Skada Procent.............................56% - Skada Procent.............................44%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Vinnare: Pompey[AQA]

  Förlorare: Linslus[TGs]
 • Strid om marmor5
  (14.10.2015 3:07:05)
  lSkEnDeR[TGs] från Kalle, Linslus[TGs] från Kalle
  vs
  Teufel[AQA] från marmor5

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Svavelkarabinjär.....................672(-39) - Svavelkarabinjär......................0(-425)
  Svärdsman.........................2180(-1524) - Svärdsman............................0(-1918)
  Hoplit............................2103(-2168) - Hoplit...............................0(-3072)
  ............................................. - Ång-jätte.............................0(-381)
  Gyrokopter...........................724(-72) - Gyrokopter............................0(-101)
  Ballongbombare........................150(-0) - Ballongbombare..........................0(-2)
  Mörsare................................84(-0) - Mörsare...............................0(-100)
  ............................................. - Doktor.................................80(-0)
  Kock...................................85(-0) - Kock...................................90(-0)
  ............................................. - Mur.....................................0(-7)
  Katapult..............................146(-0) - .............................................
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Generaler...............................-5200 - Generaler............................-14028.7
  Anfallspoäng.........................35071.75 - Försvarspoäng...........................13000
  Skada Mottagen.........................260000 - Skada Mottagen.........................701435
  Skada Procent.............................27% - Skada Procent.............................73%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Vinnare: Linslus[TGs], lSkEnDeR[TGs]

  Förlorare: Teufel[AQA]


  Sjöstrid nära marmor5
  (13.10.2015 20:21:31)
  Teufel[AQA] från vin1, Sveadon[AQA] från Polis
  vs
  Linslus[TGs] från Kalle

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Rammskepp..........................1294(-216) - Rammskepp............................324(-96)
  Eldskepp...............................0(-34) - Eldskepp.............................11(-283)
  Mörsarskepp...........................168(-0) - Mörsarskepp...........................126(-0)
  Raketskepp.............................0(-50) - Raketskepp............................24(-26)
  Snabb Paddelbåt.......................117(-3) - Snabb Paddelbåt.......................180(-0)
  Ballonghangar..........................0(-40) - Ballonghangar..........................58(-7)
  Skeppsbåt..............................20(-0) - Skeppsbåt..............................12(-0)
  Ångpistong..........................710(-170) - Ångpistong...........................382(-18)
  Ubåt..................................15(-15) - Ubåt...................................48(-2)
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Generaler...............................-8213 - Generaler...............................-3631
  Anfallspoäng...........................9077.5 - Försvarspoäng.........................20532.5
  Skada Mottagen.........................410650 - Skada Mottagen.........................181550
  Skada Procent.............................69% - Skada Procent.............................31%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Vinnare: Linslus[TGs]

  Förlorare: Sveadon[AQA]


  Strid om Hempfield
  (13.10.2015 18:38:50)
  Linslus[TGs] från Kalle, Quaid[TGs] från Kalle
  vs
  Heman[AQA] från Polis, Pompey[AQA] från Leraje, number_one[AQA] från Hempfield

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Svärdsman..........................2012(-732) - Svärdsman..........................1750(-732)
  Hoplit.............................2237(-845) - Hoplit.............................576(-1240)
  Gyrokopter...........................580(-90) - Gyrokopter..........................342(-154)
  Ballongbombare.......................10(-132) - Ballongbombare.........................0(-76)
  ............................................. - Murbräcka...............................6(-0)
  Mörsare................................92(-8) - Mörsare...............................66(-18)
  Kock...................................55(-0) - Kock...................................20(-0)
  ............................................. - Mur.....................................0(-7)
  Svavelkarabinjär......................840(-0) - .............................................
  Katapult..............................140(-0) - .............................................
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Generaler...............................-3300 - Generaler.............................-3998.2
  Anfallspoäng...........................9995.5 - Försvarspoäng............................8250
  Skada Mottagen.........................165000 - Skada Mottagen.........................199910
  Skada Procent.............................45% - Skada Procent.............................55%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Vinnare: Linslus[TGs], Quaid[TGs]

  Förlorare: number_one[AQA], Pompey[AQA], Heman[AQA]
 • Strid om Hempfield
  (14.10.2015 14:49:11)
  number_one[AQA] från Hempfield
  vs
  lSkEnDeR[TGs] från Quaid island, JMP[TGs] från NivlemoDelfin

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Svavelkarabinjär.....................266(-34) - Svavelkarabinjär......................169(-0)
  Svärdsman..........................238(-1188) - Svärdsman..........................1130(-488)
  Hoplit................................0(-336) - Hoplit.............................1243(-493)
  Gyrokopter...........................456(-36) - Gyrokopter.............................0(-54)
  Murbräcka..............................46(-0) - .............................................
  Katapult...............................70(-0) - Katapult................................6(-0)
  Mörsare...............................204(-0) - Mörsare...............................237(-0)
  Kock...................................50(-0) - Kock..................................120(-0)
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Generaler...............................-2122 - Generaler.............................-1410.8
  Anfallspoäng.............................3527 - Försvarspoäng............................5305
  Skada Mottagen.........................106100 - Skada Mottagen..........................70540
  Skada Procent.............................60% - Skada Procent.............................40%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Vinnare: JMP[TGs], lSkEnDeR[TGs]

  Förlorare: number_one[AQA]


  Strid om Kalle
  (13.10.2015 16:35:23)
  number_one[AQA] från Hempfield
  vs
  Linslus[TGs] från Kalle

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  ............................................. - Slungare................................1(-0)
  ............................................. - Svavelkarabinjär......................336(-0)
  ............................................. - Spjutkastare............................1(-0)
  Svärdsman.............................0(-608) - Svärdsman..........................1144(-612)
  Hoplit................................0(-817) - Hoplit.............................1308(-808)
  Gyrokopter.............................0(-28) - Gyrokopter............................400(-0)
  Ballongbombare.........................0(-94) - Ballongbombare.......................60(-134)
  Katapult...............................0(-12) - Katapult..............................140(-0)
  Mörsare.................................0(-4) - Mörsare...............................32(-24)
  ............................................. - Kock...................................35(-0)
  ............................................. - Mur.....................................7(-0)
  ............................................. - .............................................
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Generaler...............................-2747 - Generaler.............................-3386.8
  Anfallspoäng.............................8467 - Försvarspoäng..........................6867.5
  Skada Mottagen.........................137350 - Skada Mottagen.........................169340
  Skada Procent.............................44% - Skada Procent.............................56%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Vinnare: Linslus[TGs]

  Förlorare: number_one[AQA]