-NWO- vs LSW

 • Krig

This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

This board is now obsolete and has been put in read-only mode. Please follow this link to reach the new forum and register a new account.

 • -NWO- vs LSW

  Här postar vi fina krigsrapporter så att icke krigare får se vad det är som försigår ute på fälten där våra tappra soldater krigar för sina liv!

  kommer en snabb här

  Strid om SKI DOO
  (20.02.2016 19:45:59)
  WerlisP[-NWO-] från Polis
  vs
  caligyla[LSW] från SKI DOO

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Svavelkarabinjär.......................47(-3) - .............................................
  Mörsare................................30(-0) - .............................................
  Kock...................................47(-0) - .............................................
  ............................................. - Mur.....................................3(-4)
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Generaler.................................-12 - Generaler...................................0
  Anfallspoäng................................0 - Försvarspoäng..............................30
  Skada Mottagen............................600 - Skada Mottagen............................658
  Skada Procent.............................47% - Skada Procent.............................53%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Vinnare: WerlisP[-NWO-]

  Förlorare: caligyla[LSW]

  Staden SKI DOO har plundrats av WerlisP[-NWO-]. Följande resurser har blivit stulna: 2,653 Trä, 1,688 Vin, 488 Marmor, 170 Svavel

  Anfallaren vann striden eftersom de bröt igenom muren och försvararen hade inga enheter på plats för att förhindra genombrottet.
 • Nu får man gratis resurser! :thumbsup:

  Strid om SKI DOO
  (20.02.2016 20:56:50)
  WerlisP[-NWO-] från Polis
  vs
  caligyla[LSW] från SKI DOO

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Hoplit.................................47(-3) - .............................................
  Mörsare................................30(-0) - .............................................
  ............................................. - Mur.....................................3(-4)
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Generaler................................-4.2 - Generaler...................................0
  Anfallspoäng................................0 - Försvarspoäng............................10.5
  Skada Mottagen............................210 - Skada Mottagen...........................1313
  Skada Procent.............................13% - Skada Procent.............................87%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Vinnare: WerlisP[-NWO-]

  Förlorare: caligyla[LSW]

  Strid om Vin3
  (20.02.2016 21:07:58)
  WerlisP[-NWO-] från Polis
  vs
  Snoddas[LSW] från Vin3

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Hoplit.................................19(-5) - .............................................
  Mörsare................................20(-0) - .............................................
  ............................................. - Mur.....................................5(-2)
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Generaler..................................-7 - Generaler...................................0
  Anfallspoäng................................0 - Försvarspoäng............................17.5
  Skada Mottagen............................350 - Skada Mottagen............................780
  Skada Procent.............................30% - Skada Procent.............................70%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Vinnare: WerlisP[-NWO-]

  Förlorare: Snoddas[LSW]

  Strid om SKI DOO
  (20.02.2016 21:22:06)
  WerlisP[-NWO-] från Polis
  vs
  caligyla[LSW] från SKI DOO

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Hoplit.................................44(-3) - .............................................
  Mörsare................................30(-0) - .............................................
  ............................................. - Mur.....................................3(-4)
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Generaler................................-4.2 - Generaler...................................0
  Anfallspoäng................................0 - Försvarspoäng............................10.5
  Skada Mottagen............................210 - Skada Mottagen............................848
  Skada Procent.............................19% - Skada Procent.............................81%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Vinnare: WerlisP[-NWO-]

  Förlorare: caligyla[

  Strid om SKI DOO
  (20.02.2016 22:13:42)
  WerlisP[-NWO-] från Polis
  vs
  caligyla[LSW] från SKI DOO

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Hoplit.................................47(-3) - .............................................
  Mörsare................................30(-0) - .............................................
  ............................................. - Mur.....................................3(-4)
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Generaler................................-4.2 - Generaler...................................0
  Anfallspoäng................................0 - Försvarspoäng............................10.5
  Skada Mottagen............................210 - Skada Mottagen............................655
  Skada Procent.............................24% - Skada Procent.............................76%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Vinnare: WerlisP[-NWO-]

  Förlorare: caligyla[LSW]

  Strid om SKI DOO
  (20.02.2016 22:13:57)
  WerlisP[-NWO-] från Polis
  vs
  caligyla[LSW] från SKI DOO

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Hoplit.................................45(-5) - .............................................
  Mörsare................................20(-0) - .............................................
  ............................................. - Mur.....................................5(-2)
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Generaler..................................-7 - Generaler...................................0
  Anfallspoäng................................0 - Försvarspoäng............................17.5
  Skada Mottagen............................350 - Skada Mottagen............................508
  Skada Procent.............................40% - Skada Procent.............................60%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Vinnare: WerlisP[-NWO-]

  Förlorare: caligyla[LSW]

  Strid om Vin3
  (20.02.2016 22:30:30)
  WerlisP[-NWO-] från Polis
  vs
  Snoddas[LSW] från Vin3

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Spjutkastare...........................26(-4) - .............................................
  Mörsare................................30(-0) - .............................................
  ............................................. - Mur.....................................4(-3)
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Generaler................................-2.4 - Generaler...................................0
  Anfallspoäng................................0 - Försvarspoäng...............................6
  Skada Mottagen............................120 - Skada Mottagen..............................0
  Skada Procent............................100% - Skada Procent..............................0%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Vinnare: WerlisP[-NWO-]

  Förlorare: Snoddas[LSW]
 • Strid om BanditCamp
  (21.02.2016 10:46:06)
  WerlisP[-NWO-] från Polis
  vs
  KungCobra[LSW] från BanditCamp

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Svavelkarabinjär......................207(-0) - Svavelkarabinjär......................0(-100)
  Svärdsman.............................310(-0) - Svärdsman.............................0(-100)
  Hoplit..............................282(-103) - Hoplit................................0(-300)
  Doktor................................105(-0) - Doktor..................................1(-0)
  Kock..................................207(-0) - Kock...................................30(-0)
  ............................................. - Mur.....................................0(-7)
  Gyrokopter............................270(-0) - .............................................
  Ballongbombare........................110(-0) - .............................................
  Mörsare...............................118(-0) - .............................................
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Generaler..............................-144.2 - Generaler................................-940
  Anfallspoäng.............................2350 - Försvarspoäng...........................360.5
  Skada Mottagen...........................7210 - Skada Mottagen..........................47486
  Skada Procent.............................13% - Skada Procent.............................87%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Vinnare: WerlisP[-NWO-]

  Förlorare: KungCobra[LSW]

  Strid om SKI DOO
  (21.02.2016 11:40:32)
  WerlisP[-NWO-] från Polis
  vs
  caligyla[LSW] från SKI DOO

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Spjutkastare...........................28(-3) - .............................................
  Mörsare................................30(-0) - .............................................
  ............................................. - Mur.....................................3(-4)
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Generaler................................-1.8 - Generaler...................................0
  Anfallspoäng................................0 - Försvarspoäng.............................4.5
  Skada Mottagen.............................90 - Skada Mottagen...........................1278
  Skada Procent..............................6% - Skada Procent.............................94%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Vinnare: WerlisP[-NWO-]

  Förlorare: caligyla[LSW]

  (21.02.2016 13:07:21)
  WerlisP[-NWO-] från Polis
  vs
  roy999[LSW] från FC Norrköping

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  ............................................. - Slungare..............................0(-100)
  ............................................. - Bågskytt..............................0(-100)
  ............................................. - Spjutkastare..........................0(-100)
  Svärdsman............................279(-31) - Svärdsman.............................0(-100)
  Hoplit...............................228(-54) - Hoplit.................................0(-50)
  ............................................. - Murbräcka.............................10(-50)
  ............................................. - Katapult................................5(-0)
  Mörsare...............................130(-0) - Mörsare.................................5(-0)
  Doktor................................105(-0) - Doktor..................................5(-0)
  Kock..................................207(-0) - Kock...................................10(-0)
  ............................................. - Mur.....................................0(-7)
  Svavelkarabinjär......................257(-0) - .............................................
  Gyrokopter............................290(-0) - .............................................
  Ballongbombare........................130(-0) - .............................................
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Generaler..............................-112.8 - Generaler................................-620
  Anfallspoäng.............................1550 - Försvarspoäng.............................282
  Skada Mottagen...........................5640 - Skada Mottagen..........................31000
  Skada Procent.............................15% - Skada Procent.............................85%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Vinnare: WerlisP[-NWO-]

  Förlorare: roy999[LSW]

  Strid om SKI DOO
  (21.02.2016 15:27:39)
  WerlisP[-NWO-] från Polis
  vs
  caligyla[LSW] från SKI DOO

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Spjutkastare...........................25(-3) - .............................................
  Mörsare................................59(-0) - .............................................
  ............................................. - Mur.....................................3(-4)
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Generaler................................-1.8 - Generaler...................................0
  Anfallspoäng................................0 - Försvarspoäng.............................4.5
  Skada Mottagen.............................90 - Skada Mottagen............................820
  Skada Procent..............................9% - Skada Procent.............................91%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Vinnare: WerlisP[-NWO-]

  Förlorare: caligyla[LSW]
 • Strid om SKI DOO
  (20.02.2016 23:18:16)
  WerlisP[-NWO-] från Polis
  vs
  caligyla[LSW] från SKI DOO

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Hoplit.................................44(-6) - .............................................
  Mörsare................................12(-0) - .............................................
  ............................................. - Mur.....................................6(-1)
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Generaler................................-8.4 - Generaler...................................0
  Anfallspoäng................................0 - Försvarspoäng..............................21
  Skada Mottagen............................420 - Skada Mottagen...........................1308
  Skada Procent.............................24% - Skada Procent.............................76%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------


  Vinnare: WerlisP[-NWO-]

  Förlorare: caligyla[LSW]

  WerlisP[-NWO-] från Polis
  vs
  KungCobra[LSW] från BanditCamp

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Svavelkarabinjär......................207(-0) - Svavelkarabinjär......................0(-100)
  Svärdsman.............................310(-0) - Svärdsman.............................0(-100)
  Hoplit..............................282(-103) - Hoplit................................0(-300)
  Doktor................................105(-0) - Doktor..................................1(-0)
  Kock..................................207(-0) - Kock...................................30(-0)
  ............................................. - Mur.....................................0(-7)
  Gyrokopter............................270(-0) - .............................................
  Ballongbombare........................110(-0) - .............................................
  Mörsare...............................118(-0) - .............................................
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Generaler..............................-144.2 - Generaler................................-940
  Anfallspoäng.............................2350 - Försvarspoäng...........................360.5
  Skada Mottagen...........................7210 - Skada Mottagen..........................47486
  Skada Procent.............................13% - Skada Procent.............................87%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Vinnare: WerlisP[-NWO-]

  Förlorare: KungCobra[LSW]

  WerlisP[-NWO-] från Polis
  vs
  roy999[LSW] från FC Norrköping

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  ............................................. - Slungare..............................0(-100)
  ............................................. - Bågskytt..............................0(-100)
  ............................................. - Spjutkastare..........................0(-100)
  Svärdsman............................279(-31) - Svärdsman.............................0(-100)
  Hoplit...............................228(-54) - Hoplit.................................0(-50)
  ............................................. - Murbräcka.............................10(-50)
  ............................................. - Katapult................................5(-0)
  Mörsare...............................130(-0) - Mörsare.................................5(-0)
  Doktor................................105(-0) - Doktor..................................5(-0)
  Kock..................................207(-0) - Kock...................................10(-0)
  ............................................. - Mur.....................................0(-7)
  Svavelkarabinjär......................257(-0) - .............................................
  Gyrokopter............................290(-0) - .............................................
  Ballongbombare........................130(-0) - .............................................
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Generaler..............................-112.8 - Generaler................................-620
  Anfallspoäng.............................1550 - Försvarspoäng.............................282
  Skada Mottagen...........................5640 - Skada Mottagen..........................31000
  Skada Procent.............................15% - Skada Procent.............................85%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Vinnare: WerlisP[-NWO-]

  Förlorare: roy999[LSW]

  WerlisP[-NWO-] från Polis
  vs
  roy999[LSW] från FC Arsenal

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  ............................................. - Slungare............................420(-580)
  ............................................. - Bågskytt...............................10(-0)
  Svavelkarabinjär......................257(-0) - Svavelkarabinjär.......................8(-12)
  ............................................. - Spjutkastare.........................0(-1010)
  Svärdsman............................931(-48) - Svärdsman..............................0(-41)
  Hoplit..............................792(-136) - Hoplit.................................0(-60)
  ............................................. - Ång-jätte..............................0(-21)
  ............................................. - Murbräcka.............................56(-59)
  ............................................. - Katapult................................4(-0)
  Mörsare...............................101(-0) - Mörsare.................................4(-6)
  Doktor................................105(-0) - Doktor.................................10(-0)
  Kock..................................227(-0) - Kock...................................10(-0)
  ............................................. - Mur.....................................0(-7)
  Gyrokopter............................290(-0) - .............................................
  Ballongbombare........................130(-0) - .............................................
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Generaler................................-248 - Generaler...............................-1595
  Anfallspoäng...........................3987.5 - Försvarspoäng.............................620
  Skada Mottagen..........................12400 - Skada Mottagen..........................79750
  Skada Procent.............................13% - Skada Procent.............................87%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Vinnare: WerlisP[-NWO-]

  Förlorare: roy999[LSW]