TGs vs WK, LSW, AQA, CoB, HNS, -A-, AoA, LIC, 3M och FSO

 • Krig

This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

This board is now obsolete and has been put in read-only mode. Please follow this link to reach the new forum and register a new account.

 • Roy999s stackars lagerarbetare behövde uppenbarligen lite hjälp med att skapa utrymme på hyllorna
  Strid om FC Trollhättan
  (08.11.2016 17:12:24)
  Michail Kutuzov[TGs] från Ayer
  vs
  roy999[LSW] från FC Trollhättan
  [..]

  Staden FC Trollhättan har plundrats av Michail Kutuzov[TGs]. Följande resurser har blivit stulna: 34,609 , 3,146 , 34,609

  Strid om FC Trollhättan
  (08.11.2016 20:30:37)
  Michail Kutuzov[TGs] från Ayer
  vs
  roy999[LSW] från FC Trollhättan
  [..]
  Staden FC Trollhättan har plundrats av Michail Kutuzov[TGs]. Följande resurser har blivit stulna: 45,375 , 4,122 , 45,367


  Strid om FC Trollhättan
  (08.11.2016 23:55:06)
  Michail Kutuzov[TGs] från Ayer
  vs
  roy999[LSW] från FC Trollhättan
  [..]
  Staden FC Trollhättan har plundrats av Michail Kutuzov[TGs]. Följande resurser har blivit stulna: 45,379 , 4,119 , 45,365


  Strid om FC Trollhättan
  (09.11.2016 1:51:51)
  Michail Kutuzov[TGs] från Ayer
  vs
  roy999[LSW] från FC Trollhättan
  [..]
  Staden FC Trollhättan har plundrats av Michail Kutuzov[TGs]. Följande resurser har blivit stulna: 45,382 , 4,118 , 45,363


  Strid om FC Trollhättan
  (09.11.2016 7:51:07)
  Michail Kutuzov[TGs] från Ayer
  vs
  roy999[LSW] från FC Trollhättan
  [..]
  Staden FC Trollhättan har plundrats av Michail Kutuzov[TGs]. Följande resurser har blivit stulna: 45,391 , 4,114 , 45,359


  Strid om FC Trollhättan
  (09.11.2016 9:50:45)
  Michail Kutuzov[TGs] från Ayer
  vs
  roy999[LSW] från FC Trollhättan
  [..]
  Staden FC Trollhättan har plundrats av Michail Kutuzov[TGs]. Följande resurser har blivit stulna: 45,394 , 4,112 , 45,357


  Strid om FC Trollhättan
  (09.11.2016 12:06:28)
  Michail Kutuzov[TGs] från Ayer
  vs
  roy999[LSW] från FC Trollhättan
  [..]
  Staden FC Trollhättan har plundrats av Michail Kutuzov[TGs]. Följande resurser har blivit stulna: 45,398 , 4,110 , 45,355


  Strid om FC Trollhättan
  (09.11.2016 15:59:38)
  Michail Kutuzov[TGs] från Ayer
  vs
  roy999[LSW] från FC Trollhättan
  [..]
  Staden FC Trollhättan har plundrats av Michail Kutuzov[TGs]. Följande resurser har blivit stulna: 45,406 , 4,107 , 45,351


  Strid om FC Trollhättan
  (09.11.2016 19:36:29)
  Michail Kutuzov[TGs] från Ayer
  vs
  roy999[LSW] från FC Trollhättan
  [..]
  Staden FC Trollhättan har plundrats av Michail Kutuzov[TGs]. Följande resurser har blivit stulna: 45,413 , 4,103 , 45,348


  Strid om FC Trollhättan
  (09.11.2016 22:19:54)
  Michail Kutuzov[TGs] från Ayer
  vs
  roy999[LSW] från FC Trollhättan
  [..]
  Staden FC Trollhättan har plundrats av Michail Kutuzov[TGs]. Följande resurser har blivit stulna: 45,419 , 4,100 , 45,345


  Strid om FC Trollhättan
  (10.11.2016 12:52:20)
  Michail Kutuzov[TGs] från Ayer
  vs
  roy999[LSW] från FC Trollhättan
  [..]
  Staden FC Trollhättan har plundrats av Michail Kutuzov[TGs]. Följande resurser har blivit stulna: 45,453 , 4,083 , 45,327


  I nästa avsnitt kommer Rachild flytta fram sin flotta flera positioner och Mikel2 sprattla som en kasperdocka på amfetamin. Ett smakprov kommer här:

  [b]Sjöstrid nära Tirith
  (10.11.2016 13:31:10)
  Michail Kutuzov[TGs] från BanditCamp1
  vs
  Rachild[LSW] från Tirith

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Rammskepp............................102(-18) - Rammskepp............................568(-54)
  ............................................. - Eldskepp................................6(-0)
  Mörsarskepp............................84(-0) - Mörsarskepp...........................113(-0)
  Ångpistong.............................84(-6) - Ångpistong............................69(-60)
  ............................................. - Ubåt..................................39(-12)
  Snabb Paddelbåt......................135(-15) - Snabb Paddelbåt......................276(-48)
  Skeppsbåt..............................50(-0) - Skeppsbåt..............................25(-0)
  Raketskepp.............................70(-0) - .............................................
  Ballonghangar..........................60(-0) - .............................................
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Generaler................................-330 - Generaler.............................-2259.6
  Anfallspoäng.............................5649 - Försvarspoäng.............................825
  Skada Mottagen..........................16500 - Skada Mottagen.........................112980
  Skada Procent.............................12% - Skada Procent.............................88%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Vinnare: Michail Kutuzov[TGs]

  Förlorare: Rachild[LSW]

  Rachild[LSW]'s armé har slagit till reträtt och har lämnat slagfältet.


  Stay tuned! :D [/b]

  The post was edited 1 time, last by Michail Kutuzov ().

 • Tycker ordvalet ”stulna” av missvisande. Det jag gör är att hjälpa mikel1 med varuexport.
  Strid om Grustaget
  (13.11.2016 14:21:04)
  okok[TGs] från Kristallstaden
  vs
  mikel1[LSW] från Grustaget

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Svavelkarabinjär......................168(-0) - .............................................
  Svärdsman.............................550(-0) - .............................................
  Hoplit................................546(-4) - .............................................
  Gyrokopter.............................90(-0) - .............................................
  Ballongbombare.........................60(-0) - .............................................
  Mörsare................................60(-0) - .............................................
  Kock...................................30(-0) - .............................................
  ............................................. - Mur.....................................4(-3)
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Generaler................................-5.6 - Generaler...................................0
  Anfallspoäng................................0 - Försvarspoäng..............................14
  Skada Mottagen............................280 - Skada Mottagen..............................0
  Skada Procent............................100% - Skada Procent..............................0%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Vinnare: okok[TGs]

  Förlorare: mikel1[LSW]

  Staden Grustaget har plundrats av okok[TGs]. Följande resurser har blivit stulna: 4,215 , 21,014
  Staden Grustaget har plundrats av okok[TGs]. Följande resurser har blivit stulna: 8,415 , 41,954
  Staden Grustaget har plundrats av okok[TGs]. Följande resurser har blivit stulna: 4,239 , 21,135
  Staden Grustaget har plundrats av okok[TGs]. Följande resurser har blivit stulna: 8,416 , 41,958
  Staden Grustaget har plundrats av okok[TGs]. Följande resurser har blivit stulna: 4,239 , 21,135
  Staden Grustaget har plundrats av okok[TGs]. Följande resurser har blivit stulna: 8,416 , 41,958
  Staden Grustaget har plundrats av okok[TGs]. Följande resurser har blivit stulna: 8,416 , 41,958
  Staden Grustaget har plundrats av okok[TGs]. Följande resurser har blivit stulna: 8,415 , 41,959
 • Och så var vi här igen i mikel1s lager, en annan stad förstås de andra är tomma nu. Men lika dött här, bara varor i överflöd men helt folktomt, så jag kände >
  Strid om singel town
  (14.11.2016 14:15:07)
  okok[TGs] från Kristallstaden
  vs
  mikel1[LSW] från singel town

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Svavelkarabinjär......................168(-0) - .............................................
  Svärdsman.............................550(-0) - .............................................
  Hoplit................................545(-5) - .............................................
  Gyrokopter.............................90(-0) - .............................................
  Ballongbombare.........................60(-0) - .............................................
  Mörsare................................60(-0) - .............................................
  Kock...................................30(-0) - .............................................
  ............................................. - Mur.....................................5(-2)
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Generaler..................................-7 - Generaler...................................0
  Anfallspoäng................................0 - Försvarspoäng............................17.5
  Skada Mottagen............................350 - Skada Mottagen..............................0
  Skada Procent............................100% - Skada Procent..............................0%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Vinnare: okok[TGs]

  Förlorare: mikel1[LSW]

  Staden singel town har plundrats av okok[TGs]. Följande resurser har blivit stulna: 1,570 , 23,664
  Staden singel town har plundrats av okok[TGs]. Följande resurser har blivit stulna: 3,135 , 47,239
  Staden singel town har plundrats av okok[TGs]. Följande resurser har blivit stulna: 3,135 , 47,239
  Staden singel town har plundrats av okok[TGs]. Följande resurser har blivit stulna: 2,345 , 35,329
  Staden singel town har plundrats av okok[TGs]. Följande resurser har blivit stulna: 3,122 , 47,047


  > för att träffa lite folk. Och se det fanns några hos ivar jag kunde träffa samtidigt som man tog med sig lite varor.
  Strid om Metropolitan
  (14.11.2016 20:09:29)
  okok[TGs] från Kristallstaden
  vs
  ivar132[LSW] från Metropolitan

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  ............................................. - Bågskytt...............................0(-67)
  Svavelkarabinjär......................168(-0) - Svavelkarabinjär.......................0(-86)
  Hoplit..............................424(-126) - Hoplit................................0(-113)
  ............................................. - Ång-jätte..............................0(-40)
  Gyrokopter.............................90(-0) - Gyrokopter..............................0(-5)
  Ballongbombare.........................59(-1) - Ballongbombare..........................0(-3)
  ............................................. - Murbräcka...............................0(-5)
  ............................................. - Katapult...............................0(-12)
  Mörsare................................50(-0) - Mörsare................................0(-10)
  ............................................. - Doktor.................................17(-0)
  Kock...................................30(-0) - Kock...................................20(-0)
  ............................................. - Mur.....................................0(-7)
  Svärdsman.............................550(-0) - .............................................
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Generaler..............................-182.2 - Generaler.............................-1320.2
  Anfallspoäng...........................3300.5 - Försvarspoäng...........................455.5
  Skada Mottagen...........................9110 - Skada Mottagen..........................66010
  Skada Procent.............................12% - Skada Procent.............................88%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Vinnare: okok[TGs]

  Förlorare: ivar132[LSW]

  Staden Metropolitan har plundrats av okok[TGs]. Följande resurser har blivit stulna: 16,284 , 4,826 , 4,559

 • Blupp... blupp... blupp


  Sjöstrid nära Svavelstaden1
  (15.11.2016 8:14:03)
  Charlottenburg[HNS] från Sulphyr, lSkEnDeR[TGs] från Svavel2, Kolmanskop, Khan01[TGs] från Svavel2, Svavelstaden1, Iskender, Marmorstaden, Marmor2, Svavel3, Vin, T4NKRED[TGs] från Sachsbairg
  vs
  lukas_o[LSW] från Fallen angel, Elda[LSW] från Karus, Svavel2, Kryt, mrlarsson[LSW] från finvin, mikel1[LSW] från Sulphyr

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Rammskepp.........................1388(-1051) - Rammskepp............................0(-4971)
  Eldskepp............................583(-306) - Eldskepp..............................0(-222)
  Mörsarskepp...........................672(-0) - Mörsarskepp...........................0(-100)
  Ångpistong.........................1347(-465) - Ångpistong...........................0(-1029)
  Raketskepp..........................541(-116) - Raketskepp............................0(-207)
  Snabb Paddelbåt.......................921(-0) - Snabb Paddelbåt.......................0(-560)
  Ballonghangar........................242(-67) - Ballonghangar..........................0(-94)
  Skeppsbåt.............................131(-0) - Skeppsbåt..............................25(-0)
  Ubåt.................................408(-57) - Ubåt...................................0(-91)
  ............................................. - .............................................
  Katapultskepp..........................64(-0) - .............................................
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Generaler............................-24587.6 - Generaler............................-67017.6
  Anfallspoäng...........................167544 - Försvarspoäng...........................61469
  Skada Mottagen........................1229380 - Skada Mottagen........................3350880
  Skada Procent.............................26% - Skada Procent.............................74%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Vinnare: T4NKRED[TGs], lSkEnDeR[TGs], Khan01[TGs]

  Förlorare: Charlottenburg[HNS], lukas_o[LSW], mikel1[LSW], mrlarsson[LSW], Elda[LSW]  Strid om Sulphyr
  (14.11.2016 5:35:18)
  Khan01[TGs] från Svavel2
  vs
  juke[HNS] från nyppylä, Charlottenburg[HNS] från Bacchusburg, mikel1[LSW] från Sulphyr

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Svavelkarabinjär......................168(-0) - Svavelkarabinjär......................0(-175)
  Svärdsman............................952(-48) - Svärdsman.............................0(-100)
  Hoplit..............................745(-455) - Hoplit................................0(-561)
  Mörsare................................60(-0) - Mörsare...............................20(-30)
  Doktor..................................6(-0) - Doktor..................................4(-0)
  Kock...................................30(-0) - Kock...................................10(-0)
  ............................................. - Mur.....................................0(-7)
  Gyrokopter............................240(-0) - .............................................
  Murbräcka..............................42(-0) - .............................................
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Generaler..............................-694.6 - Generaler.............................-2535.4
  Anfallspoäng...........................6338.5 - Försvarspoäng..........................1736.5
  Skada Mottagen..........................34730 - Skada Mottagen.........................126770
  Skada Procent.............................21% - Skada Procent.............................79%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Vinnare: Khan01[TGs]

  Förlorare: Charlottenburg[HNS], juke[HNS], mikel1[LSW]  Strid om Kryt
  (14.11.2016 5:30:28)
  Khan01[TGs] från Svavel2
  vs
  Elda[LSW] från Kryt, Charlottenburg[HNS] från Bacchusburg, juke[HNS] från nyppylä

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  ............................................. - Ång-jätte..............................0(-52)
  Mörsare................................30(-0) - Mörsare................................4(-30)
  Kock...................................30(-0) - Kock....................................8(-0)
  ............................................. - Mur.....................................0(-7)
  Svärdsman.............................800(-0) - Svärdsman...............................0(-1)
  Svavelkarabinjär......................168(-0) - .............................................
  Hoplit..............................1131(-69) - .............................................
  Gyrokopter............................240(-0) - .............................................
  Katapult...............................30(-0) - .............................................
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Generaler...............................-96.6 - Generaler.............................-1253.6
  Anfallspoäng.............................3134 - Försvarspoäng...........................241.5
  Skada Mottagen...........................4830 - Skada Mottagen..........................62680
  Skada Procent..............................7% - Skada Procent.............................93%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Vinnare: Khan01[TGs]

  Förlorare: Charlottenburg[HNS], juke[HNS], Elda[LSW]

  The post was edited 2 times, last by Khan ().

 • En rond räckte!

  Sjöstrid nära Sulphyr
  (15.11.2016 14:53:51)
  Daredevil[LSW] från CIA
  vs
  Khan01[TGs] från Svavelstaden1, T4NKRED[TGs] från Sachsbairg

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Rammskepp..............................0(-40) - Rammskepp..............................60(-0)
  ............................................. - Mörsarskepp............................42(-0)
  ............................................. - Ångpistong.............................41(-0)
  ............................................. - Ubåt...................................30(-0)
  ............................................. - Ballonghangar...........................6(-0)
  ............................................. - Skeppsbåt..............................10(-0)
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Generaler................................-200 - Generaler...................................0
  Anfallspoäng................................0 - Försvarspoäng.............................500
  Skada Mottagen..........................10000 - Skada Mottagen..............................0
  Skada Procent............................100% - Skada Procent..............................0%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Vinnare: T4NKRED[TGs], Khan01[TGs]

  Förlorare: Daredevil[LSW]

  Daredevil[LSW]'s flotta blev helt förstörd.

 • General Daredevil åker på storstryk! Varken första eller sista gången det händer.


  Strid om Svavel1
  (15.11.2016 16:09:06)
  Khan01[TGs] från Svavelstaden1, Svavel2
  vs
  Daredevil[LSW] från Sulphyr

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Svavelkarabinjär......................504(-0) - Svavelkarabinjär......................207(-0)
  Svärdsman.........................1300(-1200) - Svärdsman.........................2433(-1224)
  Hoplit............................1695(-1505) - Hoplit.............................659(-1707)
  Gyrokopter..........................453(-206) - Gyrokopter............................427(-0)
  Ballongbombare.........................0(-90) - Ballongbombare......................159(-264)
  Murbräcka.............................104(-4) - Murbräcka..............................34(-0)
  ............................................. - Katapult...............................80(-0)
  ............................................. - Mörsare...............................33(-10)
  Kock...................................30(-0) - Kock...................................30(-0)
  Doktor..................................6(-0) - .............................................
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Generaler.............................-4601.6 - Generaler.............................-5699.8
  Anfallspoäng..........................14249.5 - Försvarspoäng...........................11504
  Skada Mottagen.........................230080 - Skada Mottagen.........................284990
  Skada Procent.............................44% - Skada Procent.............................56%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Vinnare: Khan01[TGs]

  Förlorare: Daredevil[LSW]
  Sjöstrid nära Svavel1
  (15.11.2016 16:02:32)
  lSkEnDeR[TGs] från Svavel2, T4NKRED[TGs] från Kryt, Khan01[TGs] från Svavelstaden1, Svavel1
  vs
  Pompey[AQA] från Svavel1, Daredevil[LSW] från Sulphyr

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  ............................................. - .............................................
  Rammskepp...........................554(-216) - Rammskepp...........................575(-216)
  Eldskepp.............................22(-268) - Eldskepp...............................9(-73)
  Katapultskepp..........................72(-0) - Katapultskepp..........................50(-0)
  Mörsarskepp...........................378(-0) - Mörsarskepp...........................200(-0)
  Ångpistong...........................278(-62) - Ångpistong..........................780(-157)
  Raketskepp...........................125(-48) - Raketskepp...........................220(-46)
  Snabb Paddelbåt.......................225(-0) - Snabb Paddelbåt.......................216(-0)
  Ballonghangar........................109(-26) - Ballonghangar........................104(-24)
  Skeppsbåt..............................51(-0) - Skeppsbåt..............................20(-0)
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Generaler.............................-6301.6 - Generaler.............................-7260.6
  Anfallspoäng..........................18151.5 - Försvarspoäng...........................15754
  Skada Mottagen.........................315080 - Skada Mottagen.........................363030
  Skada Procent.............................46% - Skada Procent.............................54%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Vinnare: T4NKRED[TGs], lSkEnDeR[TGs], Khan01[TGs]

  Förlorare: Daredevil[LSW], Pompey[AQA]  Sjöstrid nära Svavel2
  (14.11.2016 23:37:04)
  lSkEnDeR[TGs] från Dipolis, Khan01[TGs] från Svavel2
  vs
  Elda[LSW] från Kryt

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Rammskepp............................1143(-6) - Rammskepp..............................0(-85)
  Eldskepp.............................222(-70) - Eldskepp...............................0(-25)
  Mörsarskepp...........................42(-21) - Mörsarskepp.............................0(-9)
  Ångpistong............................737(-0) - Ångpistong.............................0(-10)
  Ubåt...................................25(-0) - Ubåt....................................0(-7)
  ............................................. - Ballonghangar...........................0(-1)
  Skeppsbåt..............................23(-0) - Skeppsbåt...............................1(-0)
  Snabb Paddelbåt.......................278(-0) - .............................................
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Generaler..............................-934.4 - Generaler...............................-1191
  Anfallspoäng...........................2977.5 - Försvarspoäng............................2336
  Skada Mottagen..........................46720 - Skada Mottagen..........................59550
  Skada Procent.............................43% - Skada Procent.............................57%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Vinnare: lSkEnDeR[TGs], Khan01[TGs]

  Förlorare: Elda[LSW]
 • Först ytterligare ett besök hos den stora ledaren...
  Strid om FC Trollhättan
  (10.11.2016 14:50:13)
  [..]
  Staden FC Trollhättan har plundrats av Michail Kutuzov[TGs]. Följande resurser har blivit stulna: 45,458 , 4,081 , 45,324

  Sen blev det läge att sänka lite skepp igen :D
  Sjöstrid nära Tirith
  (10.11.2016 15:33:04)
  Michail Kutuzov[TGs] från BanditCamp1
  vs
  Rachild[LSW] från Tirith

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Rammskepp.............................72(-18 ) - Rammskepp............................532(-36)
  ............................................. - Eldskepp................................6(-0)
  Mörsarskepp............................84(-0) - Mörsarskepp...........................113(-0)
  Ångpistong.............................56(-4) - Ångpistong............................29(-40)
  ............................................. - Ubåt...................................33(-6)
  Snabb Paddelbåt......................105(-15) - Snabb Paddelbåt......................244(-32)
  Skeppsbåt..............................40(-0) - Skeppsbåt..............................25(-0)
  Raketskepp.............................70(-0) - .............................................
  Ballonghangar..........................60(-0) - .............................................
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Generaler................................-282 - Generaler...............................-1466
  Anfallspoäng.............................3665 - Försvarspoäng.............................705
  Skada Mottagen..........................14100 - Skada Mottagen..........................73300
  Skada Procent.............................16% - Skada Procent.............................84%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Vinnare: Michail Kutuzov[TGs]

  Förlorare: Rachild[LSW]

  Sjöstrid nära Tirith
  (11.11.2016 0:56:07)
  Michail Kutuzov[TGs] från BanditCamp1
  vs
  Rachild[LSW] från Tirith

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Rammskepp.............................35(-55) - Rammskepp...........................113(-419)
  ............................................. - Eldskepp................................0(-6)
  Mörsarskepp............................84(-0) - Mörsarskepp...........................80(-33)
  Ångpistong.............................60(-0) - Ångpistong.............................0(-29)
  ............................................. - Ubåt...................................1(-32)
  Snabb Paddelbåt......................165(-15) - Snabb Paddelbåt.....................136(-108 )
  Skeppsbåt..............................40(-0) - Skeppsbåt..............................25(-0)
  Raketskepp.............................70(-0) - .............................................
  Ballonghangar..........................60(-0) - .............................................
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Generaler................................-371 - Generaler...............................-4905
  Anfallspoäng..........................12262.5 - Försvarspoäng...........................927.5
  Skada Mottagen..........................18550 - Skada Mottagen.........................245250
  Skada Procent..............................7% - Skada Procent.............................93%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Vinnare: Michail Kutuzov[TGs]

  Förlorare: Rachild[LSW]

  Sen vet jag inte vad det här är för ett försök men det ser lite intressant ut. Kockar har vassa knivar, har jag hört.
  Strid om Sing sing
  (10.11.2016 22:10:12)
  mikel2[LSW] från Sing sing
  vs
  Michail Kutuzov[TGs] från Berezina

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Doktor.................................26(-0) - .............................................
  Kock...................................25(-0) - .............................................
  ............................................. - Hoplit..................................5(-0)
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Generaler...................................0 - Generaler...................................0
  Anfallspoäng................................0 - Försvarspoäng...............................0
  Skada Mottagen..............................0 - Skada Mottagen..............................0
  Skada Procent..............................0% - Skada Procent..............................0%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Vinnare: Michail Kutuzov[TGs]

  Förlorare: mikel2[LSW]

  Eftersom Rachild envisas med att flagga men sen inte flytta flottan så får jag ju hjälpa till.
  Sjöstrid nära Tirith
  (11.11.2016 0:56:07)
  Michail Kutuzov[TGs] från BanditCamp1
  vs
  Rachild[LSW] från Tirith

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Rammskepp.............................35(-55) - Rammskepp...........................113(-419)
  ............................................. - Eldskepp................................0(-6)
  Mörsarskepp............................84(-0) - Mörsarskepp...........................80(-33)
  Ångpistong.............................60(-0) - Ångpistong.............................0(-29)
  ............................................. - Ubåt...................................1(-32)
  Snabb Paddelbåt......................165(-15) - Snabb Paddelbåt.....................136(-108 )
  Skeppsbåt..............................40(-0) - Skeppsbåt..............................25(-0)
  Raketskepp.............................70(-0) - .............................................
  Ballonghangar..........................60(-0) - .............................................
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Generaler................................-371 - Generaler...............................-4905
  Anfallspoäng..........................12262.5 - Försvarspoäng...........................927.5
  Skada Mottagen..........................18550 - Skada Mottagen.........................245250
  Skada Procent..............................7% - Skada Procent.............................93%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Vinnare: Michail Kutuzov[TGs]

  Förlorare: Rachild[LSW]

  Och under tiden fortsätter roy999 att ha ett exportpris på sina varor som ligger en bit under marknadsvärdet
  Strid om FC Trollhättan
  (10.11.2016 17:41:11)
  [..]
  Staden FC Trollhättan har plundrats av Michail Kutuzov[TGs]. Följande resurser har blivit stulna: 45,467 , 4,077 , 45,320

  Strid om FC Trollhättan
  (10.11.2016 23:01:57)
  [..]
  Staden FC Trollhättan har plundrats av Michail Kutuzov[TGs]. Följande resurser har blivit stulna: 45,485 , 4,068 , 45,311

  Strid om FC Trollhättan
  (11.11.2016 1:50:28 )
  [..]
  Staden FC Trollhättan har plundrats av Michail Kutuzov[TGs]. Följande resurser har blivit stulna: 45,497 , 4,062 , 45,305

  Strid om FC Trollhättan
  (11.11.2016 9:29:04)
  [..]
  Staden FC Trollhättan har plundrats av Michail Kutuzov[TGs]. Följande resurser har blivit stulna: 42,850 , 42,514

  Strid om FC Trollhättan
  (11.11.2016 14:19:01)
  [..]
  Staden FC Trollhättan har plundrats av Michail Kutuzov[TGs]. Följande resurser har blivit stulna: 47,687 , 47,177
 • Juke 304 000 poäng vs khan01 7 866 000 poäng och okok 21 493 000 poäng...;)

  Strid om Kryt
  (15.11.2016 22:54:50)
  Elda[LSW] från Kryt, juke[HNS] från Mörksala
  vs
  okok[TGs] från Svavelstaden1, Khan01[TGs] från Svavelstaden1, Rojas

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Hoplit.............................342(-1586) - Hoplit............................1111(-1466)
  ............................................. - Mur.....................................0(-7)
  Svavelkarabinjär.......................84(-0) - Svavelkarabinjär......................756(-0)
  Svärdsman..........................684(-1178) - Svärdsman..........................904(-1206)
  Gyrokopter............................0(-151) - Gyrokopter............................360(-0)
  Murbräcka.............................18(-18) - Murbräcka..............................30(-0)
  ............................................. - Mörsare...............................112(-8)
  Doktor.................................10(-0) - Doktor..................................6(-0)
  Kock...................................30(-0) - Kock...................................60(-0)
  Ballongbombare.........................0(-47) - Ballongbombare.......................11(-174)
  ............................................. - .............................................
  Ång-jätte..............................40(-0) - .............................................
  ............................................. - .............................................
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Generaler.............................-4363.3 - Generaler.............................-4756.8
  Anfallspoäng............................11892 - Försvarspoäng........................10908.25
  Skada Mottagen.........................218165 - Skada Mottagen.........................237840
  Skada Procent.............................47% - Skada Procent.............................53%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Vinnare: okok[TGs], Khan01[TGs]

  Förlorare: juke[HNS]  Tillbaka 8)
 • Inte mycket napp på sistone!

  Sjöstrid nära Rabban city
  (16.11.2016 9:44:58)
  T4NKRED[TGs] från SV1
  vs
  Rabban91[LSW] från Rabban city

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Rammskepp............................1016(-6) - Rammskepp..............................0(-95)
  Ångpistong............................696(-0) - Ångpistong.............................0(-10)
  Raketskepp............................421(-0) - Raketskepp..............................2(-0)
  Ubåt..................................150(-0) - Ubåt..................................44(-31)
  Skeppsbåt..............................50(-0) - Skeppsbåt...............................3(-0)
  Eldskepp.............................812(-21) - .............................................
  Mörsarskepp...........................336(-0) - .............................................
  Snabb Paddelbåt.......................270(-0) - .............................................
  Ballonghangar.........................112(-0) - .............................................
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Generaler..............................-160.2 - Generaler.............................-1341.2
  Anfallspoäng.............................3353 - Försvarspoäng...........................400.5
  Skada Mottagen...........................8010 - Skada Mottagen..........................67060
  Skada Procent.............................10% - Skada Procent.............................90%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Vinnare: T4NKRED[TGs]

  Förlorare: Rabban91[LSW]

 • Mikel2 kommer på besök hem till Rachild och får ett varmt välkomnande.
  Sjöstrid nära Ayer
  (12.11.2016 13:29:47)
  mikel2[LSW] från New orleans
  vs
  Michail Kutuzov[TGs] från Berezina

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Rammskepp.............................0(-610) - Rammskepp............................365(-90)
  Eldskepp..............................0(-200) - Eldskepp.............................236(-97)
  ............................................. - Katapultskepp..........................40(-0)
  Mörsarskepp............................0(-10) - Mörsarskepp...........................180(-0)
  Ångpistong.............................0(-45) - Ångpistong............................241(-0)
  ............................................. - Raketskepp............................345(-9)
  ............................................. - Snabb Paddelbåt.......................386(-0)
  Ballonghangar...........................0(-7) - Ballonghangar.........................344(-0)
  Skeppsbåt..............................10(-0) - Skeppsbåt.............................120(-0)
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Generaler...............................-5790 - Generaler.............................-1303.4
  Anfallspoäng...........................3258.5 - Försvarspoäng...........................14475
  Skada Mottagen.........................289500 - Skada Mottagen..........................65170
  Skada Procent.............................81% - Skada Procent.............................19%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Vinnare: Michail Kutuzov[TGs]

  Förlorare: mikel2[LSW]

  Sen fortsätter vi dansa hemma hos honom...
  Strid om New York
  (12.11.2016 16:24:02)
  mikel2[LSW] från New orleans
  vs
  Michail Kutuzov[TGs] från Berezina, Ayer

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Svavelkarabinjär......................0(-130) - Svavelkarabinjär......................252(-0)
  Svärdsman.............................0(-100) - Svärdsman............................1820(-0)
  Hoplit................................0(-488 ) - Hoplit...............................2296(-0)
  Gyrokopter.............................0(-25) - Gyrokopter.............................60(-0)
  Ballongbombare.........................0(-50) - Ballongbombare.........................5(-25)
  Mörsare................................0(-40) - Mörsare...............................143(-7)
  Doktor.................................53(-0) - Doktor.................................30(-0)
  Kock...................................50(-0) - Kock...................................40(-0)
  ............................................. - Mur.....................................7(-0)
  Ång-jätte..............................0(-25) - .............................................
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Generaler.............................-3070.7 - Generaler................................-362
  Anfallspoäng..............................905 - Försvarspoäng.........................7676.75
  Skada Mottagen.........................153535 - Skada Mottagen..........................18100
  Skada Procent.............................89% - Skada Procent.............................11%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Vinnare: Michail Kutuzov[TGs]

  Förlorare: mikel2[LSW]

  Sen ett hembesök hos roy999 - han som påstås vara ledare för LSW, om ni aldrig hört talas om honom.
  Kanske inte helt lyckat att starta ett anfall om man inte kan övervaka striden och fylla på med mer trupp - men det gick ju bra ändå.
  Strid om FC Mora
  (13.11.2016 0:42:23)
  Michail Kutuzov[TGs] från Ayer
  vs
  roy999[LSW] från FC Mora

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  ............................................. - Slungare..............................0(-100)
  ............................................. - Bågskytt..............................0(-100)
  Svavelkarabinjär......................76(-92) - Svavelkarabinjär......................0(-100)
  ............................................. - Spjutkastare..........................0(-100)
  Svärdsman...........................193(-127) - Svärdsman.............................0(-100)
  Hoplit...............................99(-467) - Hoplit................................0(-100)
  ............................................. - Ång-jätte.............................0(-100)
  Gyrokopter.............................0(-60) - Gyrokopter.............................60(-0)
  ............................................. - Ballongbombare........................16(-44)
  ............................................. - Murbräcka.............................100(-0)
  ............................................. - Katapult...............................20(-0)
  Mörsare................................0(-30) - Mörsare................................60(-0)
  Doktor.................................10(-0) - Doktor.................................10(-0)
  Kock...................................20(-0) - Kock...................................10(-0)
  ............................................. - Mur.....................................1(-6)
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Generaler.............................-2254.2 - Generaler.............................-1745.2
  Anfallspoäng.............................4363 - Försvarspoäng..........................5635.5
  Skada Mottagen.........................112710 - Skada Mottagen..........................87260
  Skada Procent.............................56% - Skada Procent.............................44%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Vinnare: Michail Kutuzov[TGs]

  Förlorare: roy999[LSW]

  Staden FC Mora har plundrats av Michail Kutuzov[TGs]. Följande resurser har blivit stulna: 28,925 , 21,331 , 5,558 , 38,228

  När Caligyla nu varit så vänlig att plocka ner sin palm så vore det direkt oartigt att inte hälsa honom välkommen hem igen.
  Sjöstrid nära lynx
  (13.11.2016 14:51:36)
  Michail Kutuzov[TGs] från Ayer
  vs
  caligyla[LSW] från lynx

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  ............................................. - Ballistskepp...........................0(-18 )
  Mörsarskepp............................35(-0) - Mörsarskepp............................0(-22)
  Raketskepp.............................12(-0) - Raketskepp............................12(-12)
  Rammskepp..............................40(-0) - .............................................
  Ångpistong.............................39(-6) - .............................................
  Snabb Paddelbåt........................30(-0) - .............................................
  Skeppsbåt..............................20(-0) - .............................................
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Generaler................................-144 - Generaler..............................-951.2
  Anfallspoäng.............................2378 - Försvarspoäng.............................360
  Skada Mottagen...........................7200 - Skada Mottagen..........................47560
  Skada Procent.............................13% - Skada Procent.............................87%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Vinnare: Michail Kutuzov[TGs]

  Förlorare: caligyla[LSW]

  Och, jodå! LSW:s exportsuccé håller i sig.
  Det är helt otroligt vad en riktigt svag växelkurs kan göra för exporten. :D
  Strid om FC Trollhättan
  (11.11.2016 20:07:43)
  [..]
  Staden FC Trollhättan har plundrats av Michail Kutuzov[TGs]. Följande resurser har blivit stulna: 47,832 , 47,032

  Strid om FC Trollhättan
  (12.11.2016 0:30:02)
  [..]
  Staden FC Trollhättan har plundrats av Michail Kutuzov[TGs]. Följande resurser har blivit stulna: 10,858 , 10,423

  Strid om FC Trollhättan
  (12.11.2016 19:45:25)
  [..]
  Staden FC Trollhättan har plundrats av Michail Kutuzov[TGs]. Följande resurser har blivit stulna: 5,056 , 3,864
 • Sjöstrid nära Polis
  (16.11.2016 4:24:25)
  okok[TGs] från Kryt, Khan01[TGs] från Svavelstaden1
  vs
  juke[HNS] från Mörksala, Polis, Cleopatra[FSO] från Helige Damaskos, Fazel, Sancta Maria, Ghani, Tristan, Majid

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Eldskepp................................5(-2) - Eldskepp..............................5(-495)
  Ångpistong...........................483(-17) - Ångpistong.............................0(-70)
  Rammskepp............................560(-50) - Rammskepp..............................0(-86)
  Skeppsbåt..............................27(-0) - Skeppsbåt..............................11(-0)
  Mörsarskepp...........................168(-0) - Mörsarskepp.............................0(-6)
  Raketskepp.............................55(-0) - Raketskepp.............................0(-28)
  Katapultskepp..........................56(-0) - .............................................
  Ubåt...................................50(-0) - .............................................
  Ballonghangar..........................30(-0) - Ballonghangar...........................0(-3)
  Snabb Paddelbåt.......................210(-0) - .............................................
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Generaler..............................-670.4 - Generaler.............................-6181.4
  Anfallspoäng..........................15453.5 - Försvarspoäng............................1676
  Skada Mottagen..........................33520 - Skada Mottagen.........................309070
  Skada Procent..............................9% - Skada Procent.............................91%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Vinnare: okok[TGs], Khan01[TGs]

  Förlorare: juke[HNS], Cleopatra[FSO]


  Sjöstrid nära Svavelstaden1
  (16.11.2016 14:18:31)
  rolexx[-WK-] från Mörksala
  vs
  lSkEnDeR[TGs] från Khans Lya, Khan01[TGs] från Svavelstaden1, okok[TGs] från Måsstaden

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Rammskepp..............................0(-72) - Rammskepp...........................1470(-72)
  ............................................. - Mörsarskepp...........................362(-0)
  Ångpistong.............................0(-68) - Ångpistong...........................1202(-0)
  Raketskepp.............................0(-16) - Raketskepp............................263(-0)
  Snabb Paddelbåt........................0(-60) - Snabb Paddelbåt.......................712(-0)
  ............................................. - Ballonghangar.........................137(-8)
  ............................................. - Skeppsbåt..............................94(-0)
  ............................................. - Eldskepp............................495(-136)
  ............................................. - Katapultskepp..........................72(-0)
  ............................................. - Ubåt..................................258(-0)
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Generaler...............................-2824 - Generaler.............................-1427.2
  Anfallspoäng.............................3568 - Försvarspoäng............................7060
  Skada Mottagen.........................141200 - Skada Mottagen..........................71360
  Skada Procent.............................66% - Skada Procent.............................34%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Vinnare: okok[TGs], lSkEnDeR[TGs], Khan01[TGs]

  Förlorare: rolexx[-WK-]


  Strid om Svavelstaden1
  (16.11.2016 14:18:54)
  rolexx[-WK-] från Mörksala, Svavelstaden1
  vs
  Khan01[TGs] från Svavelstaden1, okok[TGs] från Måsstaden

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Svavelkarabinjär.......................0(-44) - Svavelkarabinjär.....................1150(-0)
  Svärdsman...........................341(-779) - Svärdsman..........................3835(-382)
  Hoplit................................0(-425) - Hoplit.............................4659(-514)
  Gyrokopter.............................0(-90) - Gyrokopter............................867(-0)
  ............................................. - Ballongbombare........................38(-78)
  Mörsare................................6(-30) - Mörsare...............................310(-0)
  ............................................. - Kock..................................130(-0)
  ............................................. - Murbräcka.............................104(-0)
  Katapult...............................0(-12) - Katapult...............................90(-0)
  ............................................. - Doktor..................................6(-0)
  ............................................. - .............................................
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Generaler.............................-2995.2 - Generaler.............................-1630.4
  Anfallspoäng.............................4076 - Försvarspoäng............................7488
  Skada Mottagen.........................149760 - Skada Mottagen..........................81520
  Skada Procent.............................64% - Skada Procent.............................36%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Vinnare: okok[TGs], Khan01[TGs]

  Förlorare: rolexx[-WK-]
 • Blubb shaka laka!

  Sjöstrid nära Rabban city
  (16.11.2016 16:29:16)
  T4NKRED[TGs] från Vin3
  vs
  Rabban91[LSW] från Rabban city, Ramer[LSW] från Tippanville

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Rammskepp............................988(-28) - Rammskepp.............................0(-100)
  Mörsarskepp...........................336(-0) - Mörsarskepp...........................18(-24)
  Ångpistong............................696(-0) - Ångpistong............................0(-100)
  Raketskepp...........................391(-28) - Raketskepp.............................0(-30)
  Snabb Paddelbåt.......................270(-0) - Snabb Paddelbåt........................60(-0)
  Ballonghangar.........................110(-2) - Ballonghangar..........................4(-14)
  Skeppsbåt..............................50(-0) - Skeppsbåt..............................35(-0)
  Ubåt..................................150(-0) - Ubåt...................................0(-27)
  Eldskepp............................603(-209) - .............................................
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Generaler.............................-2275.8 - Generaler...............................-5215
  Anfallspoäng..........................13037.5 - Försvarspoäng..........................5689.5
  Skada Mottagen.........................113790 - Skada Mottagen.........................260750
  Skada Procent.............................30% - Skada Procent.............................70%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Vinnare: T4NKRED[TGs]

  Förlorare: Rabban91[LSW], Ramer[LSW]

 • Ett litet avbrott i skärmytslingar gav tillfälle att förse sig med lite varor från närliggande lager.
  Strid om Sulphyr
  (16.11.2016 13:34:34)
  okok[TGs] från Svavelstaden1
  vs
  mikel1[LSW] från Sulphyr, juke[HNS] från jytylä

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  ............................................. - Doktor..................................4(-0)
  Kock...................................30(-0) - Kock...................................10(-0)
  ............................................. - Mur.....................................1(-6)
  ............................................. - Spjutkastare............................0(-1)
  Svavelkarabinjär......................168(-0) - .............................................
  Svärdsman.............................240(-0) - .............................................
  Hoplit................................345(-5) - .............................................
  Gyrokopter............................120(-0) - .............................................
  Ballongbombare.........................60(-0) - .............................................
  Mörsare................................50(-0) - .............................................
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Generaler..................................-7 - Generaler................................-0.6
  Anfallspoäng..............................1.5 - Försvarspoäng............................17.5
  Skada Mottagen............................350 - Skada Mottagen............................212
  Skada Procent.............................62% - Skada Procent.............................38%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Vinnare: okok[TGs]

  Förlorare: juke[HNS], mikel1[LSW]

  Staden Sulphyr har plundrats av okok[TGs]. Följande resurser har blivit stulna: 33,315 , 182 , 4,001

  Fast vid återkomsten till omlastningshammen hade bråket börjat på nytt. Så lika bra att hissa flaggan och ge sig hemåt med lasten. Blev ju en hyfsad KR trots det.
  Strid om Svavelstaden1
  (16.11.2016 15:15:55)
  rolexx[-WK-] från Mörksala, juke[HNS] från Mörksala
  vs
  okok[TGs] från Måsstaden, Sulphyr, Khan01[TGs] från Svavelstaden1

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Hoplit...............................465(-87) - Hoplit..................................0(-1)
  Svavelkarabinjär......................756(-0) - .............................................
  Svärdsman............................4871(-0) - .............................................
  Gyrokopter...........................884(-28) - .............................................
  ............................................. - Ballongbombare.........................0(-22)
  Mörsare...............................292(-8) - .............................................
  Kock...................................70(-0) - .............................................
  ............................................. - Slungare................................1(-0)
  Spjutkastare............................1(-0) - Spjutkastare............................0(-1)
  ............................................. - Mur.....................................2(-5)
  Ång-jätte............................1833(-0) - .............................................
  Murbräcka..............................36(-0) - .............................................
  Doktor.................................10(-0) - .............................................
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Generaler..............................-439.8 - Generaler..............................-129.6
  Anfallspoäng..............................324 - Försvarspoäng..........................1099.5
  Skada Mottagen..........................21990 - Skada Mottagen...........................6480
  Skada Procent.............................77% - Skada Procent.............................23%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Vinnare: juke[HNS], rolexx[-WK-]

  Förlorare: okok[TGs], Khan01[TGs] • Khan wrote:
  Sjöstrid nära Svavelstaden1
  (16.11.2016 14:18:31)
  rolexx[-WK-] från Mörksala
  vs
  lSkEnDeR[TGs] från Khans Lya, Khan01[TGs] från Svavelstaden1, okok[TGs] från Måsstaden

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Rammskepp..............................0(-72) - Rammskepp...........................1470(-72)
  ............................................. - Mörsarskepp...........................362(-0)
  Ångpistong.............................0(-68) - Ångpistong...........................1202(-0)
  Raketskepp.............................0(-16) - Raketskepp............................263(-0)
  Snabb Paddelbåt........................0(-60) - Snabb Paddelbåt.......................712(-0)
  ............................................. - Ballonghangar.........................137(-8)
  ............................................. - Skeppsbåt..............................94(-0)
  ............................................. - Eldskepp............................495(-136)
  ............................................. - Katapultskepp..........................72(-0)
  ............................................. - Ubåt..................................258(-0)
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Generaler...............................-2824 - Generaler.............................-1427.2
  Anfallspoäng.............................3568 - Försvarspoäng............................7060
  Skada Mottagen.........................141200 - Skada Mottagen..........................71360
  Skada Procent.............................66% - Skada Procent.............................34%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Vinnare: okok[TGs], lSkEnDeR[TGs], Khan01[TGs]

  Förlorare: rolexx[-WK-]


  Strid om Svavelstaden1
  (16.11.2016 14:18:54)
  rolexx[-WK-] från Mörksala, Svavelstaden1
  vs
  Khan01[TGs] från Svavelstaden1, okok[TGs] från Måsstaden

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Svavelkarabinjär.......................0(-44) - Svavelkarabinjär.....................1150(-0)
  Svärdsman...........................341(-779) - Svärdsman..........................3835(-382)
  Hoplit................................0(-425) - Hoplit.............................4659(-514)
  Gyrokopter.............................0(-90) - Gyrokopter............................867(-0)
  ............................................. - Ballongbombare........................38(-78)
  Mörsare................................6(-30) - Mörsare...............................310(-0)
  ............................................. - Kock..................................130(-0)
  ............................................. - Murbräcka.............................104(-0)
  Katapult...............................0(-12) - Katapult...............................90(-0)
  ............................................. - Doktor..................................6(-0)
  ............................................. - .............................................
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Generaler.............................-2995.2 - Generaler.............................-1630.4
  Anfallspoäng.............................4076 - Försvarspoäng............................7488
  Skada Mottagen.........................149760 - Skada Mottagen..........................81520
  Skada Procent.............................64% - Skada Procent.............................36%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Vinnare: okok[TGs], Khan01[TGs]

  Förlorare: rolexx[-WK-]
  [color=rgb(0,0,112)][/color]

  Khan wrote:


  [color=rgb(0,0,112)]Khan01, du glömde skriva på din rapport (uppe) att du använda kolossus.....[/color][color=rgb(0,0,112)] ;) [/color]
  [color=rgb(0,0,112)][/color]
  [color=rgb(0,0,112)]
  [/color]
  [color=rgb(0,0,112)]Förhandsgranska
  Sjöstrid nära Polis
  (16.11.2016 11:27:41)
  juke[HNS] från Mörksala
  vs
  Khan01[TGs] från Svavelstaden1, okok[TGs] från Måsstaden

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Ångpistong..............................3(-0) - Ångpistong..............................0(-2)
  ............................................. - Rammskepp...............................0(-1)
  Eldskepp...............................28(-0) - .............................................
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Generaler...................................0 - Generaler.................................-53
  Anfallspoäng............................132.5 - Försvarspoäng...............................0
  Skada Mottagen..............................0 - Skada Mottagen...........................2650
  Skada Procent..............................0% - Skada Procent............................100%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Vinnare: juke[HNS]

  Förlorare: okok[TGs], Khan01[TGs]


  [/color]

  The post was edited 1 time, last by juke ().

 • MIN hamn!

  Sjöstrid nära Angh Mosehavn
  (16.11.2016 21:13:11)
  T4NKRED[TGs] från Polis, Palanthas
  vs
  Gustav Vasa[-WK-] från Piratpartiet

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Rammskepp............................964(-24) - Rammskepp.............................0(-216)
  Mörsarskepp...........................336(-0) - Mörsarskepp............................0(-40)
  Ångpistong............................696(-0) - Ångpistong.............................0(-57)
  Snabb Paddelbåt.......................270(-0) - Snabb Paddelbåt........................95(-0)
  Ballonghangar.........................110(-0) - Ballonghangar.........................12(-12)
  Skeppsbåt..............................50(-0) - Skeppsbåt..............................12(-0)
  Eldskepp.............................635(-68) - .............................................
  Raketskepp...........................373(-18) - .............................................
  Ubåt..................................150(-0) - .............................................
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Generaler.............................-1045.6 - Generaler...............................-3680
  Anfallspoäng.............................9200 - Försvarspoäng............................2614
  Skada Mottagen..........................52280 - Skada Mottagen.........................184000
  Skada Procent.............................22% - Skada Procent.............................78%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Vinnare: T4NKRED[TGs]

  Förlorare: Gustav Vasa[-WK-]

 • En vinst är en vinst. Varför diskutera om något som inte spelar någon roll ? Jag verkar ha trampat på dina tår ser jag, och det är fullt förståeligt med tanke på att varken du eller dina kamrater inte lyckades göra något vettigt under dem tre dagarna jag befann mig på ön. Du kanske borde vända dig till dina multikonton istället och även då tror jag inte att du har kompetensen att uppnå något stort.  Håll dig till diskussionstråden för här lägger TGs upp krigsrapporter om hur mycket stryk ni får ta varje dag.


  juke wrote:

  Khan wrote:
  Sjöstrid nära Svavelstaden1
  (16.11.2016 14:18:31)
  rolexx[-WK-] från Mörksala
  vs
  lSkEnDeR[TGs] från Khans Lya, Khan01[TGs] från Svavelstaden1, okok[TGs] från Måsstaden

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Rammskepp..............................0(-72) - Rammskepp...........................1470(-72)
  ............................................. - Mörsarskepp...........................362(-0)
  Ångpistong.............................0(-68) - Ångpistong...........................1202(-0)
  Raketskepp.............................0(-16) - Raketskepp............................263(-0)
  Snabb Paddelbåt........................0(-60) - Snabb Paddelbåt.......................712(-0)
  ............................................. - Ballonghangar.........................137(-8)
  ............................................. - Skeppsbåt..............................94(-0)
  ............................................. - Eldskepp............................495(-136)
  ............................................. - Katapultskepp..........................72(-0)
  ............................................. - Ubåt..................................258(-0)
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Generaler...............................-2824 - Generaler.............................-1427.2
  Anfallspoäng.............................3568 - Försvarspoäng............................7060
  Skada Mottagen.........................141200 - Skada Mottagen..........................71360
  Skada Procent.............................66% - Skada Procent.............................34%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Vinnare: okok[TGs], lSkEnDeR[TGs], Khan01[TGs]

  Förlorare: rolexx[-WK-]


  Strid om Svavelstaden1
  (16.11.2016 14:18:54)
  rolexx[-WK-] från Mörksala, Svavelstaden1
  vs
  Khan01[TGs] från Svavelstaden1, okok[TGs] från Måsstaden

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Svavelkarabinjär.......................0(-44) - Svavelkarabinjär.....................1150(-0)
  Svärdsman...........................341(-779) - Svärdsman..........................3835(-382)
  Hoplit................................0(-425) - Hoplit.............................4659(-514)
  Gyrokopter.............................0(-90) - Gyrokopter............................867(-0)
  ............................................. - Ballongbombare........................38(-78)
  Mörsare................................6(-30) - Mörsare...............................310(-0)
  ............................................. - Kock..................................130(-0)
  ............................................. - Murbräcka.............................104(-0)
  Katapult...............................0(-12) - Katapult...............................90(-0)
  ............................................. - Doktor..................................6(-0)
  ............................................. - .............................................
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Generaler.............................-2995.2 - Generaler.............................-1630.4
  Anfallspoäng.............................4076 - Försvarspoäng............................7488
  Skada Mottagen.........................149760 - Skada Mottagen..........................81520
  Skada Procent.............................64% - Skada Procent.............................36%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Vinnare: okok[TGs], Khan01[TGs]

  Förlorare: rolexx[-WK-]
  [color=rgb(0,0,112)][/color]

  Khan wrote:


  [color=rgb(0,0,112)]Khan01, du glömde skriva på din rapport (uppe) att du använda kolossus.....[/color][color=rgb(0,0,112)] ;) [/color]
  [color=rgb(0,0,112)][/color]
  [color=rgb(0,0,112)]
  [/color]
  [color=rgb(0,0,112)]Förhandsgranska
  Sjöstrid nära Polis
  (16.11.2016 11:27:41)
  juke[HNS] från Mörksala
  vs
  Khan01[TGs] från Svavelstaden1, okok[TGs] från Måsstaden

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Ångpistong..............................3(-0) - Ångpistong..............................0(-2)
  ............................................. - Rammskepp...............................0(-1)
  Eldskepp...............................28(-0) - .............................................
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Generaler...................................0 - Generaler.................................-53
  Anfallspoäng............................132.5 - Försvarspoäng...............................0
  Skada Mottagen..............................0 - Skada Mottagen...........................2650
  Skada Procent..............................0% - Skada Procent............................100%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Vinnare: juke[HNS]

  Förlorare: okok[TGs], Khan01[TGs]


  [/color]

 • rolexx var inte vattentät.

  Sjöstrid nära Stonekake
  (17.11.2016 15:11:43)
  T4NKRED[TGs] från Kristall
  vs
  rolexx[-WK-] från M2x

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  ............................................. - Katapultskepp..........................0(-84)
  Skeppsbåt..............................50(-0) - Skeppsbåt..............................20(-0)
  Rammskepp.............................711(-0) - .............................................
  Eldskepp...............................60(-0) - .............................................
  Mörsarskepp...........................336(-0) - .............................................
  Ångpistong............................696(-0) - .............................................
  Raketskepp............................408(-0) - .............................................
  Ubåt..................................150(-0) - .............................................
  Snabb Paddelbåt.......................270(-0) - .............................................
  Ballonghangar..........................91(-0) - .............................................
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Generaler...................................0 - Generaler..............................-537.6
  Anfallspoäng.............................1344 - Försvarspoäng...............................0
  Skada Mottagen..............................0 - Skada Mottagen..........................26880
  Skada Procent..............................0% - Skada Procent............................100%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Vinnare: T4NKRED[TGs]

  Förlorare: rolexx[-WK-]

 • Fler kockar och ännu en på väg till denna soppa! Jag gjorde det enda rimliga och tog det modiga beslutet att fly min kos istället för att bli indragen i en lååång STOOOR strid. Hej svejs, vi ses i en annan hamn :P

  Sjöstrid nära Stonekake
  (17.11.2016 21:33:40)
  Soulmachine[-WK-] från Santorini, Krutdurken, Medlem[-WK-] från Vinrankan, Stonekake, RoadGunner[-WK-] från Polis
  vs
  T4NKRED[TGs] från Hyperion, Kristall

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Rammskepp...........................714(-414) - Rammskepp...........................298(-414)
  Mörsarskepp...........................474(-0) - Mörsarskepp...........................336(-0)
  Ångpistong..........................446(-159) - Ångpistong..........................486(-210)
  Ubåt...................................94(-2) - Ubåt..................................142(-8)
  Snabb Paddelbåt.......................420(-0) - Snabb Paddelbåt.......................270(-0)
  Ballonghangar.........................32(-54) - Ballonghangar.........................52(-46)
  Skeppsbåt..............................36(-0) - Skeppsbåt..............................50(-0)
  Eldskepp.............................14(-558) - Eldskepp.............................26(-244)
  Raketskepp...........................117(-90) - Raketskepp...........................332(-76)
  Katapultskepp..........................20(-0) - .............................................
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Generaler..............................-13418 - Generaler............................-12200.4
  Anfallspoäng............................30501 - Försvarspoäng...........................33545
  Skada Mottagen.........................670900 - Skada Mottagen.........................610020
  Skada Procent.............................52% - Skada Procent.............................48%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Vinnare: RoadGunner[-WK-], Soulmachine[-WK-]

  Förlorare: T4NKRED[TGs]

  T4NKRED[TGs]'s armé har slagit till reträtt och har lämnat slagfältet.

 • Dubbelagenten RoadGunner får se sig dubbelt besegrad i två hårda drabbningar!

  Sjöstrid nära Sleeping
  (17.11.2016 22:10:39)
  T4NKRED[TGs] från Angh Mosehavn
  vs
  RoadGunner[-WK-] från Falukorv7

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Eldskepp................................9(-3) - Eldskepp................................0(-7)
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Generaler...............................-18.6 - Generaler...............................-43.4
  Anfallspoäng............................108.5 - Försvarspoäng............................46.5
  Skada Mottagen............................930 - Skada Mottagen...........................2170
  Skada Procent.............................30% - Skada Procent.............................70%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Vinnare: T4NKRED[TGs]

  Förlorare: RoadGunner[-WK-]

  RoadGunner[-WK-]'s flotta blev helt förstörd.  Strid om Sleeping
  (17.11.2016 22:15:40)
  T4NKRED[TGs] från Angh Mosehavn
  vs
  RoadGunner[-WK-] från Falukorv7

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  ............................................. - Svärdsman..............................0(-10)
  Hoplit..................................9(-1) - .............................................
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Generaler................................-1.4 - Generaler.................................-12
  Anfallspoäng...............................30 - Försvarspoäng.............................3.5
  Skada Mottagen.............................70 - Skada Mottagen............................600
  Skada Procent.............................10% - Skada Procent.............................90%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Vinnare: T4NKRED[TGs]

  Förlorare: RoadGunner[-WK-]

  RoadGunner[-WK-]'s armé har blivit fullständigt krossad.

 • Sjöstrid nära Havanna
  (16.11.2016 1:08:40)
  lSkEnDeR[TGs] från Höjdhagen I
  vs
  Elda[LSW] från Havanna, Gro, Stalingrad, Gate

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Rammskepp...........................451(-222) - Rammskepp.............................0(-615)
  ............................................. - Eldskepp...............................0(-85)
  Mörsarskepp...........................175(-0) - Mörsarskepp...........................0(-116)
  Ångpistong...........................620(-42) - Ångpistong............................0(-216)
  Raketskepp.............................2(-54) - Raketskepp..............................0(-1)
  Ubåt..................................96(-34) - Ubåt...................................0(-31)
  Snabb Paddelbåt......................210(-60) - Snabb Paddelbåt........................90(-0)
  Ballonghangar..........................26(-5) - Ballonghangar.........................39(-28)
  Skeppsbåt..............................21(-0) - Skeppsbåt..............................34(-0)
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Generaler.............................-4840.8 - Generaler............................-12822.6
  Anfallspoäng..........................32056.5 - Försvarspoäng...........................12102
  Skada Mottagen.........................242040 - Skada Mottagen.........................641130
  Skada Procent.............................27% - Skada Procent.............................73%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Vinnare: lSkEnDeR[TGs]

  Förlorare: Elda[LSW]

  1191 enheter från lSkEnDeR[TGs] blockerar hamnen i Havanna

  251 enheter från lSkEnDeR[TGs] blockerar hamnen i Havanna

  159 enheter från lSkEnDeR[TGs] blockerar hamnen i Havanna