-Spa- Vs Lsw

 • Krig

This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

This board is now obsolete and has been put in read-only mode. Please follow this link to reach the new forum and register a new account.

 • Strid om FC Grebo
  (30.01.2017 12:48:18)
  Kalle björn[-SPA-] från Kungen rike
  vs
  roy999[LSW] från FC Grebo

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  ............................................. - Slungare..............................0(-100)
  ............................................. - Bågskytt...............................0(-10)
  Svavelkarabinjär......................500(-0) - Svavelkarabinjär.......................0(-10)
  ............................................. - Spjutkastare..........................0(-100)
  Svärdsman.............................500(-0) - Svärdsman..............................0(-10)
  Hoplit...............................902(-98) - Hoplit.................................0(-52)
  ............................................. - Ång-jätte.............................0(-100)
  Gyrokopter............................500(-0) - Gyrokopter..............................0(-5)
  Ballongbombare.........................99(-1) - Ballongbombare..........................0(-5)
  ............................................. - Murbräcka..............................0(-10)
  ............................................. - Katapult................................0(-5)
  Mörsare...............................100(-0) - Mörsare.................................0(-5)
  ............................................. - Doktor.................................20(-0)
  ............................................. - Kock...................................20(-0)
  ............................................. - Mur.....................................0(-7)
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Generaler................................-143 - Generaler.............................-1152.3
  Anfallspoäng..........................2880.75 - Försvarspoäng...........................357.5
  Skada Mottagen...........................7150 - Skada Mottagen..........................57615
  Skada Procent.............................11% - Skada Procent.............................89%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Vinnare: Kalle björn[-SPA-]

  Förlorare: roy999[LSW]  Sjöstrid nära FC Grebo
  (31.01.2017 3:37:37)
  Kalle björn[-SPA-] från kristall
  vs
  roy999[LSW] från FC Grebo

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  ............................................. - Rammskepp...............................0(-5)
  ............................................. - Ballistskepp............................0(-5)
  Eldskepp.............................489(-11) - Eldskepp...............................0(-51)
  Ångpistong............................500(-0) - Ångpistong..............................0(-5)
  Snabb Paddelbåt........................50(-0) - Snabb Paddelbåt........................0(-10)
  Ballonghangar..........................50(-0) - Ballonghangar...........................0(-4)
  Skeppsbåt...............................5(-0) - Skeppsbåt..............................20(-0)
  Katapultskepp..........................50(-0) - .............................................
  Mörsarskepp............................50(-0) - .............................................
  Raketskepp............................249(-1) - .............................................
  Ubåt...................................50(-0) - .............................................
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Generaler...............................-96.2 - Generaler..............................-671.2
  Anfallspoäng.............................1678 - Försvarspoäng...........................240.5
  Skada Mottagen...........................4810 - Skada Mottagen..........................33560
  Skada Procent.............................12% - Skada Procent.............................88%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Vinnare: Kalle björn[-SPA-]

  Förlorare: roy999[LSW]
  Strid om Vinotinto
  (01.02.2017 14:07:36)
  Hawila[LSW] från Vinotinto
  vs
  lilla björn[-SPA-] från Kristal delefin

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Spjutkastare........................218(-282) - Spjutkastare........................832(-253)
  Hoplit................................34(-52) - Hoplit..............................744(-267)
  Ång-jätte...........................282(-218) - .............................................
  Ballongbombare.........................0(-13) - .............................................
  ............................................. - Svavelkarabinjär......................500(-0)
  ............................................. - Svärdsman.............................58(-42)
  ............................................. - Gyrokopter............................190(-0)
  ............................................. - Mörsare...............................660(-0)
  ............................................. - Doktor.................................50(-0)
  ............................................. - Kock...................................50(-0)
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Generaler...............................-1669 - Generaler................................-576
  Anfallspoäng.............................1440 - Försvarspoäng..........................4172.5
  Skada Mottagen..........................83450 - Skada Mottagen..........................28800
  Skada Procent.............................74% - Skada Procent.............................26%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Vinnare: lilla björn[-SPA-]

  Förlorare: Hawila[LSW] • Sjöstrid nära svavel 2
  (04.02.2017 7:49:19)
  Daredevil[LSW] från AREA 51, Beorn[LSW] från AREA 51
  vs
  Kalle björn[-SPA-] från svavel 2

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Rammskepp............................998(-54) - Rammskepp...........................656(-162)
  Eldskepp............................319(-318) - Eldskepp................................3(-9)
  Katapultskepp.........................150(-0) - Katapultskepp..........................50(-0)
  Mörsarskepp...........................150(-0) - Mörsarskepp............................50(-0)
  Ångpistong............................886(-0) - Ångpistong..........................764(-147)
  Raketskepp...........................281(-19) - Raketskepp...........................149(-42)
  Ubåt...................................32(-3) - Ubåt...................................50(-0)
  Snabb Paddelbåt......................385(-15) - Snabb Paddelbåt........................50(-0)
  Ballonghangar..........................50(-0) - Ballonghangar..........................0(-27)
  Skeppsbåt..............................33(-0) - Skeppsbåt...............................5(-0)
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Generaler.............................-2930.2 - Generaler.............................-6325.8
  Anfallspoäng..........................15814.5 - Försvarspoäng..........................7325.5
  Skada Mottagen.........................146510 - Skada Mottagen.........................316290
  Skada Procent.............................31% - Skada Procent.............................69%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Vinnare: Daredevil[LSW], Beorn[LSW]

  Förlorare: Kalle björn[-SPA-]


  Nu har vi plundrat Kalle Björn på några hundratusen svavelenheter, vet inte om jag bryr mig posta rapporterna. Här är en:

  Strid om svavel 2
  (04.02.2017 2:54:15)
  Beorn[LSW] från AREA 51, Daredevil[LSW] från AREA 51
  vs
  Kalle björn[-SPA-] från svavel 2

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Svavelkarabinjär......................140(-0) - Svavelkarabinjär......................500(-0)
  Svärdsman............................1643(-0) - Svärdsman..............................42(-0)
  Hoplit.............................1125(-314) - Hoplit..............................541(-346)
  Gyrokopter.............................99(-0) - Gyrokopter...........................418(-82)
  Ballongbombare.........................6(-88) - Ballongbombare.........................0(-32)
  Mörsare...............................20(-10) - Mörsare...............................68(-32)
  ............................................. - Mur.....................................0(-7)
  Katapult................................7(-0) - .............................................
  Kock...................................60(-0) - .............................................
  Bågskytt..............................500(-0) - .............................................
  Spjutkastare.........................1000(-0) - .............................................
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Generaler...............................-1260 - Generaler...............................-1867
  Anfallspoäng...........................4667.5 - Försvarspoäng............................3150
  Skada Mottagen..........................63000 - Skada Mottagen..........................93350
  Skada Procent.............................40% - Skada Procent.............................60%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Vinnare: Daredevil[LSW], Beorn[LSW]

  Förlorare: Kalle björn[-SPA-]

  Staden svavel 2 har plundrats av Daredevil[LSW]. Följande resurser har blivit stulna: 4,204 , 25,795

  Staden svavel 2 har plundrats av Beorn[LSW]. Följande resurser har blivit stulna: 9,461 , 58,038
 • efter en fullspeckad helg så är jag nu tillbaka på allvar och det har varit liv i helgen kan jag säga

  Sjöstrid nära noam c
  (04.02.2017 14:28:26)
  Eagle-1[LSW] från SV2, Elda[LSW] från Glas, Fisken[LSW] från Ettan, Tvåan, Femman, Trean, Polis, Polis, Polis, Athen, Polis
  vs
  Flying taco[-SPA-] från noam c, Josef[-SPA-] från Los Angeles, New York, Washington, Underhill[-SPA-] från Arlathan, New York, Gubben i lådan[-SPA-] från Alfons ställe, alfonsby, Alfons vingård, olleboi[-SPA-] från Göteborg, lilla björn[-SPA-] från Fyran, Tünder[-SPA-] från Svavel koloni, Kungen rike

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Mörsarskepp............................0(-15) - Mörsarskepp...........................366(-0)
  Ångpistong............................0(-540) - Ångpistong...........................1482(-0)
  Ubåt...................................0(-26) - Ubåt..................................96(-42)
  Snabb Paddelbåt.....................247(-255) - Snabb Paddelbåt.....................300(-236)
  Rammskepp..............................0(-12) - Rammskepp............................1750(-1)
  ............................................. - Eldskepp.............................50(-920)
  ............................................. - Raketskepp...........................50(-136)
  ............................................. - Ballistskepp...........................77(-0)
  ............................................. - Katapultskepp..........................75(-0)
  Skeppsbåt..............................41(-0) - Skeppsbåt..............................88(-0)
  Ballonghangar..........................46(-0) - Ballonghangar.........................69(-21)
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Generaler............................-15513.2 - Generaler............................-12463.8
  Anfallspoäng..........................31159.5 - Försvarspoäng...........................38783
  Skada Mottagen.........................775660 - Skada Mottagen.........................623190
  Skada Procent.............................55% - Skada Procent.............................45%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Vinnare: Tünder[-SPA-], lilla björn[-SPA-], Gubben i lådan[-SPA-], Underhill[-SPA-], Flying taco[-SPA-], olleboi[-SPA-]

  Förlorare: Josef[-SPA-], Eagle-1[LSW], Fisken[LSW], Elda[LSW]  lilla björn[-SPA-] från noam c
  vs
  Fisken[LSW] från Fyran

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Rammskepp...........................1260(-40) - Rammskepp.............................15(-60)
  Ångpistong...........................1417(-0) - Ångpistong.............................0(-70)
  Ballistskepp...........................50(-0) - .............................................
  Eldskepp.............................223(-47) - .............................................
  Katapultskepp..........................50(-0) - .............................................
  Mörsarskepp...........................350(-0) - .............................................
  Raketskepp.............................50(-0) - .............................................
  Ubåt...................................67(-0) - .............................................
  Snabb Paddelbåt.......................300(-0) - .............................................
  Ballonghangar..........................50(-0) - .............................................
  Skeppsbåt..............................40(-0) - .............................................
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Generaler..............................-491.4 - Generaler...............................-1980
  Anfallspoäng.............................4950 - Försvarspoäng..........................1228.5
  Skada Mottagen..........................24570 - Skada Mottagen..........................99000
  Skada Procent.............................19% - Skada Procent.............................81%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Vinnare: lilla björn[-SPA-]

  Förlorare: Fisken[LSW]


  Mitt namn måste skrivas mycket i LSW för jag sänker skepp som aldrig förr!
 • Strid om goldman
  (06.02.2017 21:30:08)
  Frölunda[LSW] från Levi
  vs
  Flying taco[-SPA-] från goldman

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Svavelkarabinjär......................200(-0) - Svavelkarabinjär......................0(-110)
  Svärdsman..........................1428(-162) - Svärdsman.............................0(-210)
  Hoplit.............................1005(-537) - Hoplit................................0(-907)
  Gyrokopter...........................389(-31) - Gyrokopter.............................0(-71)
  Mörsare................................64(-0) - Mörsare................................28(-8)
  Doktor.................................20(-0) - Doktor.................................10(-0)
  Kock...................................20(-0) - Kock...................................20(-0)
  ............................................. - Mur.....................................0(-7)
  Ballongbombare.........................0(-19) - .............................................
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Generaler.............................-1133.9 - Generaler.............................-2387.3
  Anfallspoäng..........................5968.25 - Försvarspoäng.........................2834.75
  Skada Mottagen..........................56695 - Skada Mottagen.........................119365
  Skada Procent.............................32% - Skada Procent.............................68%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Vinnare: Frölunda[LSW]

  Förlorare: Flying taco[-SPA-]

  Då Flying taco[-SPA-] inte hade några enheter kvar frontlinjen, har resten av armén dragits tillbaka.
 • Sjöstrid nära goldman
  (09.02.2017 18:22:37)
  Frölunda[LSW] från Levi
  vs
  Flying taco[-SPA-] från goldman, Underhill[-SPA-] från svavel

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Rammskepp............................511(-24) - Rammskepp..............................0(-32)
  ............................................. - Eldskepp..............................0(-103)
  Ångpistong...........................681(-12) - .............................................
  ............................................. - Raketskepp.............................0(-12)
  Snabb Paddelbåt.......................100(-0) - Snabb Paddelbåt........................0(-14)
  ............................................. - Katapultskepp..........................0(-25)
  Ballonghangar..........................66(-1) - Ballonghangar...........................0(-2)
  Mörsarskepp...........................120(-0) - .............................................
  Ubåt..................................100(-0) - .............................................
  Skeppsbåt..............................20(-0) - .............................................
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Generaler................................-436 - Generaler.............................-1440.2
  Anfallspoäng...........................3600.5 - Försvarspoäng............................1090
  Skada Mottagen..........................21800 - Skada Mottagen..........................72010
  Skada Procent.............................23% - Skada Procent.............................77%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Vinnare: Frölunda[LSW]

  Förlorare: Underhill[-SPA-], Flying taco[-SPA-]

  1598 enheter från Frölunda[LSW] blockerar hamnen i goldman

  Flying taco[-SPA-]'s armé har flytt för att de uttröttade av alla strider.

  Underhill[-SPA-]'s flotta blev helt förstörd.
 • Sjöstrid nära goldman
  (10.02.2017 1:52:11)
  Frölunda[LSW] från Levi
  vs
  Underhill[-SPA-] från Arlathan

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Rammskepp............................476(-33) - Rammskepp.............................0(-112)
  Mörsarskepp...........................120(-0) - Mörsarskepp............................0(-51)
  Ångpistong...........................601(-79) - Ångpistong.............................0(-98)
  ............................................. - Raketskepp.............................9(-16)
  Ubåt..................................100(-0) - Ubåt...................................0(-21)
  Snabb Paddelbåt.......................100(-0) - Snabb Paddelbåt........................62(-0)
  Ballonghangar.........................53(-13) - Ballonghangar.........................20(-13)
  Skeppsbåt..............................20(-0) - Skeppsbåt..............................25(-0)
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Generaler...............................-2425 - Generaler.............................-5290.6
  Anfallspoäng..........................13226.5 - Försvarspoäng..........................6062.5
  Skada Mottagen.........................121250 - Skada Mottagen.........................264530
  Skada Procent.............................31% - Skada Procent.............................69%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Vinnare: Frölunda[LSW]

  Förlorare: Underhill[-SPA-]


  Sjöstrid nära Levi
  (10.02.2017 17:06:21)
  lilla björn[-SPA-] från Svavel
  vs
  Elda[LSW] från Karus, Gro, Nr 9, Aalborg[LSW] från Nr 9, Frölunda[LSW] från Levi, Annie, Armin

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Rammskepp...........................708(-588) - Rammskepp...........................809(-587)
  Mörsarskepp..........................268(-73) - Mörsarskepp...........................235(-0)
  Ångpistong..........................806(-510) - Ångpistong..........................680(-187)
  Ubåt...................................0(-13) - Ubåt..................................216(-5)
  Snabb Paddelbåt.......................0(-300) - Snabb Paddelbåt.......................206(-0)
  Ballonghangar...........................0(-9) - Ballonghangar.........................66(-39)
  Skeppsbåt..............................40(-0) - Skeppsbåt..............................64(-0)
  Eldskepp................................9(-0) - Eldskepp..............................26(-21)
  Katapultskepp..........................50(-0) - Katapultskepp...........................7(-0)
  Ballistskepp...........................50(-0) - .............................................
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Generaler............................-19249.8 - Generaler.............................-8746.2
  Anfallspoäng..........................21865.5 - Försvarspoäng.........................48124.5
  Skada Mottagen.........................962490 - Skada Mottagen.........................437310
  Skada Procent.............................68% - Skada Procent.............................32%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Vinnare: Frölunda[LSW], Aalborg[LSW], Elda[LSW]

  Förlorare: lilla björn[-SPA-]
 • Litet sjöslag

  Sjöstrid nära sten
  (12.02.2017 18:35:55)
  jerbrazzzi[LSW] från sten, glas, krut, vin 2, glas 2, Eagle-1[LSW] från SvavelField
  vs
  Kalle björn från marmor

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Rammskepp..........................1318(-167) - Rammskepp...........................356(-156)
  Eldskepp................................9(-0) - Eldskepp................................3(-0)
  ............................................. - Katapultskepp..........................50(-0)
  Mörsarskepp..........................278(-12) - Mörsarskepp............................50(-0)
  Ångpistong..........................460(-195) - Ångpistong..........................505(-210)
  Raketskepp............................113(-0) - Raketskepp............................83(-24)
  Ubåt...................................93(-0) - Ubåt...................................50(-0)
  Skeppsbåt.............................107(-0) - Skeppsbåt...............................5(-0)
  ............................................. - .............................................
  Ballonghangar..........................31(-0) - .............................................
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Generaler.............................-5783.8 - Generaler...............................-6492
  Anfallspoäng............................16230 - Försvarspoäng.........................14459.5
  Skada Mottagen.........................289190 - Skada Mottagen.........................324600
  Skada Procent.............................47% - Skada Procent.............................53%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Vinnare: Eagle-1[LSW]

  Förlorare: Kalle björn
 • Sjöstrid nära sten
  > (12.02.2017 18:35:55)
  > jerbrazzzi[LSW] från sten, glas, krut, vin 2, glas 2, Eagle-1[LSW] från SvavelField
  > vs
  > Kalle björn från marmor
  >
  > ---------------------------------------------------------------------------------------------
  > Rammskepp..........................1318(-167) - Rammskepp...........................356(-156)
  > Eldskepp................................9(-0) - Eldskepp................................3(-0)
  > ............................................. - Katapultskepp..........................50(-0)
  > Mörsarskepp..........................278(-12) - Mörsarskepp............................50(-0)
  > Ångpistong..........................460(-195) - Ångpistong..........................505(-210)
  > Raketskepp............................113(-0) - Raketskepp............................83(-24)
  > Ubåt...................................93(-0) - Ubåt...................................50(-0)
  > Skeppsbåt.............................107(-0) - Skeppsbåt...............................5(-0)
  > ............................................. - .............................................
  > Ballonghangar..........................31(-0) - .............................................
  > ---------------------------------------------------------------------------------------------
  > Generaler.............................-5783.8 - Generaler...............................-6492
  > Anfallspoäng............................16230 - Försvarspoäng.........................14459.5
  > Skada Mottagen.........................289190 - Skada Mottagen.........................324600
  > Skada Procent.............................47% - Skada Procent.............................53%
  > ---------------------------------------------------------------------------------------------
  >
  > Vinnare: Eagle-1[LSW]
  >
  > Förlorare: Kalle björn
  >


  Strid om Polis
  (11.02.2017 17:09:22)
  Underhill[-SPA-] från Caer Bronach
  vs
  Moonlight[LSW] från Polis

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Svavelkarabinjär......................0(-363) - Svavelkarabinjär.....................156(-12)
  Svärdsman.............................0(-700) - Svärdsman............................59(-570)
  Hoplit...............................0(-1311) - Hoplit..............................156(-973)
  Gyrokopter.............................0(-81) - Gyrokopter............................51(-99)
  ............................................. - Katapult...............................60(-0)
  Mörsare...............................48(-18) - Mörsare................................30(-0)
  Ballongbombare.........................0(-41) - .............................................
  Doktor.................................40(-0) - .............................................
  Kock...................................40(-0) - .............................................
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Generaler.............................-5125.7 - Generaler.............................-2341.7
  Anfallspoäng..........................5854.25 - Försvarspoäng........................12814.25
  Skada Mottagen.........................256285 - Skada Mottagen.........................117085
  Skada Procent.............................68% - Skada Procent.............................32%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Vinnare: Moonlight[LSW]

  Förlorare: Underhill[-SPA-]

  512 enheter från Moonlight[LSW] skyddar din stad Polis.  Sjöstrid nära Vin delefin
  (09.02.2017 23:43:57)
  Moonlight[LSW] från Suledin Keep
  vs
  lilla björn[-SPA-] från Vin delefin

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Rammskepp............................996(-24) - Rammskepp............................165(-24)
  Eldskepp............................1261(-39) - Eldskepp.............................52(-132)
  Mörsarskepp...........................210(-0) - .............................................
  Raketskepp............................108(-0) - .............................................
  Snabb Paddelbåt.......................180(-0) - .............................................
  Ballonghangar.........................134(-0) - .............................................
  Skeppsbåt..............................12(-0) - .............................................
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Generaler..............................-361.8 - Generaler..............................-938.4
  Anfallspoäng.............................2346 - Försvarspoäng...........................904.5
  Skada Mottagen..........................18090 - Skada Mottagen..........................46920
  Skada Procent.............................27% - Skada Procent.............................73%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Vinnare: Moonlight[LSW]

  Förlorare: lilla björn[-SPA-]

  Strid om Vin delefin
  (10.02.2017 3:36:57)
  Moonlight[LSW] från Polis
  vs
  lilla björn[-SPA-] från Vin delefin

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Svavelkarabinjär......................168(-0) - .............................................
  Svärdsman.............................629(-0) - .............................................
  Hoplit...............................1133(-0) - .............................................
  Gyrokopter............................150(-0) - .............................................
  Katapult...............................60(-0) - .............................................
  Mörsare................................30(-0) - .............................................
  ............................................. - Mur.....................................0(-7)
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Generaler...................................0 - Generaler...................................0
  Anfallspoäng................................0 - Försvarspoäng...............................0
  Skada Mottagen..............................0 - Skada Mottagen..............................0
  Skada Procent..............................0% - Skada Procent..............................0%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Vinnare: Moonlight[LSW]

  Förlorare: lilla björn[-SPA-]

  Staden Vin delefin har plundrats av Moonlight[LSW]. Följande resurser har blivit stulna: 26,532 Vin, 6,299 Marmor, 28,071 Kristallglas, 20,754 Svavel

  Staden Vin delefin har plundrats av Moonlight[LSW]. Följande resurser har blivit stulna: 26,525 Vin, 6,300 Marmor, 28,074 Kristallglas, 20,757 Svavel

  Staden Vin delefin har plundrats av Moonlight[LSW]. Följande resurser har blivit stulna: 26,514 Vin, 6,301 Marmor, 28,080 Kristallglas, 20,761 Svavel

  Staden Vin delefin har plundrats av Moonlight[LSW]. Följande resurser har blivit stulna: 30,503 Vin, 7,250 Marmor, 32,308 Kristallglas, 23,887 Svavel
 • LSW:s general tackar för goodiebag han fick från Lilla Björn

  Strid om Kristal delefin
  (12.02.2017 23:55:57)
  Jon Snow[LSW] från Helium
  vs
  lilla björn[-SPA-] från Kristal delefin
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Mörsare................................30(-0) - Mörsare................................30(-0)
  ............................................. - Mur.....................................4(-3)
  Svavelkarabinjär.......................36(-0) - .............................................
  Hoplit...............................116(-34) - .............................................
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Generaler...............................-47.6 - Generaler...................................0
  Anfallspoäng................................0 - Försvarspoäng.............................119
  Skada Mottagen...........................2380 - Skada Mottagen..............................0
  Skada Procent............................100% - Skada Procent..............................0%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Vinnare: Jon Snow[LSW]
  Förlorare: lilla björn[-SPA-]

  Staden Kristal delefin har plundrats av Jon Snow[LSW]. Följande resurser har blivit stulna: 15,828 Vin, 32,759 Marmor, 24,354 Kristallglas, 4,556 Svavel
 • Hade väl hoppats på lite mer motstånd en ett gäng stackars spjutnissar men man får väl glädjas åt det lilla.

  Strid om Kristal delefin
  (12.02.2017 16:49:48)
  sir M[LSW] från Helium
  vs
  lilla björn[-SPA-] från Kristal delefin

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  ............................................. - Spjutkastare..........................0(-319)
  ............................................. - Mur.....................................0(-7)
  Svavelkarabinjär......................100(-0) - .............................................
  Svärdsman.............................300(-0) - .............................................
  Hoplit................................393(-7) - .............................................
  Gyrokopter.............................60(-0) - .............................................
  Mörsare................................60(-0) - .............................................
  Doktor.................................32(-0) - .............................................
  Kock...................................32(-0) - .............................................
  Ballongbombare.........................60(-0) - .............................................
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Generaler................................-9.8 - Generaler..............................-191.4
  Anfallspoäng............................478.5 - Försvarspoäng............................24.5
  Skada Mottagen............................490 - Skada Mottagen...........................9570
  Skada Procent..............................4% - Skada Procent.............................96%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Vinnare: sir M[LSW]

  Förlorare: lilla björn[-SPA-] • Sjöstrid nära randi
  (14.02.2017 8:34:22)
  sir M[LSW] från Pipil 2
  vs
  Underhill[-SPA-] från Arlathan, Flying taco[-SPA-] från randi

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Rammskepp............................369(-84) - Rammskepp...........................681(-209)
  Eldskepp............................356(-169) - Eldskepp..............................0(-144)
  ............................................. - Ångpistong.............................0(-30)
  ............................................. - Raketskepp.............................5(-35)
  Snabb Paddelbåt......................104(-30) - Snabb Paddelbåt........................0(-60)
  Skeppsbåt..............................15(-0) - Skeppsbåt...............................3(-0)
  ............................................. - .............................................
  Ubåt...................................50(-0) - .............................................
  Ballonghangar..........................30(-0) - Ballonghangar...........................0(-2)
  Mörsarskepp............................60(-0) - .............................................
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Generaler.............................-1659.8 - Generaler.............................-4077.8
  Anfallspoäng..........................10194.5 - Försvarspoäng..........................4149.5
  Skada Mottagen..........................82990 - Skada Mottagen.........................203890
  Skada Procent.............................28% - Skada Procent.............................72%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Vinnare: sir M[LSW]

  Förlorare: Underhill[-SPA-], Flying taco[-SPA-]
  Strid om randi
  (14.02.2017 12:19:39)
  sir M[LSW] från Pipil 2, Annie
  vs
  Flying taco[-SPA-] från randi

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  ............................................. - Bågskytt...............................0(-70)
  Svavelkarabinjär......................500(-0) - Svavelkarabinjär......................0(-342)
  Svärdsman..........................1770(-230) - Svärdsman.............................0(-292)
  Hoplit............................1114(-1286) - Hoplit...............................0(-1355)
  ............................................. - Ång-jätte.............................0(-400)
  Gyrokopter...........................181(-66) - Gyrokopter............................0(-221)
  Katapult...............................44(-0) - Katapult...............................0(-44)
  Mörsare...............................131(-0) - Mörsare................................0(-97)
  Doktor.................................32(-0) - Doktor................................108(-0)
  Kock...................................32(-0) - Kock..................................147(-0)
  ............................................. - Mur.....................................0(-7)
  Ballongbombare........................1(-110) - .............................................
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Generaler.............................-2879.4 - Generaler............................-10224.7
  Anfallspoäng.........................25561.75 - Försvarspoäng..........................7198.5
  Skada Mottagen.........................143970 - Skada Mottagen.........................511235
  Skada Procent.............................21% - Skada Procent.............................79%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Vinnare: sir M[LSW]

  Förlorare: Flying taco[-SPA-]

  Sjöstrid nära randi
  (14.02.2017 15:14:49)
  Flying taco[-SPA-] från randi
  vs
  sir M[LSW] från Vidrepolis, Armin

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Rammskepp...........................212(-469) - Rammskepp...........................262(-107)
  ............................................. - Eldskepp.............................345(-11)
  ............................................. - Mörsarskepp............................20(-0)
  ............................................. - Snabb Paddelbåt........................54(-0)
  Skeppsbåt...............................3(-0) - Skeppsbåt..............................15(-0)
  ............................................. - Ubåt...................................50(-0)
  Raketskepp..............................5(-0) - .............................................
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Generaler...............................-2345 - Generaler..............................-603.2
  Anfallspoäng.............................1508 - Försvarspoäng..........................5862.5
  Skada Mottagen.........................117250 - Skada Mottagen..........................30160
  Skada Procent.............................79% - Skada Procent.............................21%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Vinnare: sir M[LSW]

  Förlorare: Flying taco[-SPA-]

 • ett inofficiellt sammarbete så vitt jag vet men ändå en vinst är en vinst :thumbsup:

  Sjöstrid nära goldman
  (14.02.2017 16:59:38)
  Donna[-ET-] från den lila stenen, sillen[-ET-] från Ares K_37, Gambrinus--V, Falcon--K, Eren, Borntofun[-SPA-] från alfonsby, Vintrie, Åtta bier[-ET-] från den lila stenen, Sirenia[-ET-] från Spanien, Cristalin, Ibiza, lilla björn[-SPA-] från Vin heffa
  vs
  sir M[LSW] från Armin, Elda[LSW] från Gate, Gro, Frölunda[LSW] från Eren, Levi, Armin

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Rammskepp...........................885(-882) - Rammskepp.............................0(-904)
  Mörsarskepp...........................232(-0) - .............................................
  Ångpistong..........................883(-186) - Ångpistong............................0(-574)
  Ubåt..................................77(-38) - Ubåt..................................0(-150)
  Snabb Paddelbåt.......................301(-0) - .............................................
  Ballonghangar........................319(-62) - Ballonghangar..........................0(-80)
  Skeppsbåt..............................95(-0) - .............................................
  Raketskepp...........................86(-140) - Raketskepp..............................0(-1)
  Eldskepp.............................29(-981) - .............................................
  Katapultskepp..........................49(-0) - .............................................
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Generaler............................-21379.8 - Generaler..............................-23594
  Anfallspoäng............................58985 - Försvarspoäng.........................53449.5
  Skada Mottagen........................1068990 - Skada Mottagen........................1179700
  Skada Procent.............................47% - Skada Procent.............................53%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Vinnare: sillen[-ET-], Donna[-ET-], lilla björn[-SPA-], Åtta bier[-ET-], Borntofun[-SPA-], Sirenia[-ET-]

  Förlorare: Frölunda[LSW], sir M[LSW], Elda[LSW]
 • Krigsrapport från litet sjöslag.

  Sjöstrid nära alfonsby
  (15.02.2017 8:50:26)
  Eagle-1[LSW] från NoBrandNoCrye
  vs
  Gubben i lådan[-SPA-] från alfonsby

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Mörsarskepp............................41(-0) - Mörsarskepp............................0(-15)
  Ångpistong............................64(-34) - Ångpistong.............................0(-52)
  Raketskepp..............................5(-0) - Raketskepp.............................2(-24)
  Ubåt...................................48(-0) - Ubåt...................................6(-20)
  Skeppsbåt..............................45(-0) - Skeppsbåt..............................22(-0)
  Rammskepp.............................151(-0) - .............................................
  Snabb Paddelbåt.......................120(-0) - .............................................
  Ballonghangar..........................25(-0) - .............................................
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Generaler................................-816 - Generaler...............................-2660
  Anfallspoäng.............................6650 - Försvarspoäng............................2040
  Skada Mottagen..........................40800 - Skada Mottagen.........................133000
  Skada Procent.............................23% - Skada Procent.............................77%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Vinnare: Eagle-1[LSW]

  Förlorare: Gubben i lådan[-SPA-]

  474 enheter från Eagle-1[LSW] blockerar hamnen i alfonsby

  25 enheter från Eagle-1[LSW] blockerar hamnen i alfonsby

  Då Gubben i lådan[-SPA-] inte hade några enheter kvar frontlinjen, har resten av armén dragits tillbaka.

  Inlägget flyttat till rätt tråd.
  /Haara
 • Sjöstrid nära Memphis
  (16.02.2017 14:20:01)
  ripa64[LSW] från ripflush
  vs
  Borntofun[-SPA-] från Skanör

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Rammskepp..............................0(-20) - Rammskepp..............................92(-0)
  Eldskepp...............................0(-20) - Eldskepp................................4(-0)
  ............................................. - Mörsarskepp............................92(-0)
  ............................................. - Ångpistong............................278(-3)
  Snabb Paddelbåt........................0(-25) - Snabb Paddelbåt........................50(-0)
  ............................................. - Ballonghangar..........................24(-0)
  ............................................. - Skeppsbåt..............................12(-0)
  Ballistskepp..........................0(-100) - .............................................
  Raketskepp.............................2(-18) - .............................................
  Ubåt...................................13(-7) - .............................................
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Generaler.............................-1709.4 - Generaler.................................-72
  Anfallspoäng..............................180 - Försvarspoäng..........................4273.5
  Skada Mottagen..........................85470 - Skada Mottagen...........................3600
  Skada Procent.............................95% - Skada Procent..............................5%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Vinnare: Borntofun[-SPA-]

  Förlorare: ripa64[LSW]

  552 krigsskepp flyttas från Borntofun[-SPA-] till Memphis

  ripa64[LSW]'s armé har flytt då närstridslinjen har brutits.