KR ET - LSW

 • Krig

This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

This board is now obsolete and has been put in read-only mode. Please follow this link to reach the new forum and register a new account.

 • Ursäktar stanken av bärfis på en rymdödleö, turbo74 blev mosad


  Strid om Nyhammar
  (28.05.2017 7:56:11)
  Daredevil[LSW] från Polis
  vs
  turbo74[-ET-] från Nyhammar

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Svavelkarabinjär......................752(-0) - Svavelkarabinjär......................0(-440)
  ............................................. - Spjutkastare............................0(-1)
  Svärdsman.........................1509(-1215) - Svärdsman............................0(-2180)
  Hoplit.............................624(-1867) - Hoplit...............................0(-2295)
  Gyrokopter...........................720(-85) - Gyrokopter..........................111(-610)
  Ballongbombare........................0(-348) - Ballongbombare........................0(-110)
  Katapult................................3(-0) - Katapult...............................6(-96)
  Mörsare................................51(-0) - Mörsare...............................4(-148)
  Kock...................................35(-0) - Kock...................................50(-0)
  ............................................. - Mur.....................................0(-7)
  Murbräcka..............................51(-0) - .............................................
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Generaler.............................-6302.7 - Generaler............................-15415.8
  Anfallspoäng..........................38539.5 - Försvarspoäng........................15756.75
  Skada Mottagen.........................315135 - Skada Mottagen.........................770790
  Skada Procent.............................29% - Skada Procent.............................71%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Vinnare: Daredevil[LSW]

  Förlorare: turbo74[-ET-]

  Staden Nyhammar har plundrats av Daredevil[LSW]. Följande resurser har blivit stulna: 27,751 , 22,508 , 2,257 , 2,479

 • Sjöstrid nära Valyria
  (23.05.2017 8:17:20)
  Daredevil[LSW] från AREA 51
  vs
  sillen[-ET-] från Gambrinus--V

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Rammskepp............................48(-112) - Rammskepp............................446(-54)
  Eldskepp................................0(-1) - Eldskepp..............................17(-19)
  ............................................. - Katapultskepp..........................56(-0)
  ............................................. - Mörsarskepp............................42(-0)
  Ångpistong.............................0(-57) - Ångpistong............................150(-0)
  ............................................. - Raketskepp.............................40(-0)
  Snabb Paddelbåt........................0(-14) - Snabb Paddelbåt........................90(-0)
  ............................................. - Ballonghangar..........................30(-0)
  ............................................. - Skeppsbåt..............................11(-0)
  Ubåt....................................0(-5) - .............................................
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Generaler.............................-2124.8 - Generaler..............................-387.8
  Anfallspoäng............................969.5 - Försvarspoäng............................5312
  Skada Mottagen.........................106240 - Skada Mottagen..........................19390
  Skada Procent.............................84% - Skada Procent.............................16%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Vinnare: sillen[-ET-]

  Förlorare: Daredevil[LSW]  Sjöstrid nära Valyria
  (23.05.2017 10:47:35)
  Daredevil[LSW] från NOA, Dunken, MI6
  vs
  Dryad[-ET-] från Hades S_37, sillen[-ET-] från Gambrinus--V, Valyria, Hades S_37

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Rammskepp.............................0(-234) - Rammskepp...........................484(-180)
  ............................................. - Eldskepp.............................21(-314)
  ............................................. - Katapultskepp..........................98(-0)
  ............................................. - Mörsarskepp...........................126(-0)
  Ångpistong............................0(-180) - Ångpistong...........................136(-14)
  Raketskepp.............................0(-40) - Raketskepp............................68(-32)
  ............................................. - Snabb Paddelbåt.......................246(-0)
  Ballonghangar..........................0(-28) - Ballonghangar.........................75(-20)
  ............................................. - Skeppsbåt..............................21(-0)
  ............................................. - Ubåt...................................41(-0)
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Generaler...............................-7394 - Generaler.............................-4638.8
  Anfallspoäng............................11597 - Försvarspoäng...........................18485
  Skada Mottagen.........................369700 - Skada Mottagen.........................231940
  Skada Procent.............................61% - Skada Procent.............................39%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Vinnare: sillen[-ET-], Dryad[-ET-]

  Förlorare: Daredevil[LSW]


  Daredevil[LSW]'s armé har slagit till reträtt och har lämnat slagfältet.
 • Strid om Valyria
  (23.05.2017 13:17:56)
  sillen[-ET-] från Hades S_37
  vs
  Beorn[LSW] från Valyria, Hades S_37

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  ............................................. - Slungare................................0(-1)
  Svavelkarabinjär......................450(-0) - Svavelkarabinjär......................0(-679)
  Svärdsman..........................1794(-706) - Svärdsman............................0(-1336)
  Hoplit.............................1556(-944) - Hoplit................................0(-913)
  Gyrokopter...........................784(-13) - Gyrokopter............................0(-128)
  Ballongbombare.......................177(-90) - Ballongbombare.........................0(-11)
  ............................................. - Katapult...............................0(-25)
  Mörsare................................30(-0) - Mörsare................................0(-10)
  ............................................. - Doktor.................................31(-0)
  Kock...................................60(-0) - Kock...................................73(-0)
  ............................................. - Mur.....................................0(-7)
  Murbräcka..............................90(-0) - .............................................
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Generaler.............................-2723.3 - Generaler.............................-6571.6
  Anfallspoäng............................16429 - Försvarspoäng.........................6808.25
  Skada Mottagen.........................136165 - Skada Mottagen.........................328580
  Skada Procent.............................29% - Skada Procent.............................71%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Vinnare: sillen[-ET-]

  Förlorare: Beorn[LSW]  Sjöstrid nära Glas 2
  (25.05.2017 15:04:12)
  sillen[-ET-] från Flurixziuz, Xena by, Glas 2
  vs
  jerbrazzzi[LSW] från Glas 2

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Rammskepp...........................486(-114) - Rammskepp...........................444(-192)
  Ångpistong............................181(-9) - Ångpistong..........................264(-167)
  Raketskepp............................32(-48) - Raketskepp.............................0(-34)
  Snabb Paddelbåt........................60(-0) - Snabb Paddelbåt.......................200(-0)
  Ballonghangar..........................54(-6) - Ballonghangar........................152(-18)
  Skeppsbåt..............................11(-0) - Skeppsbåt..............................50(-0)
  Eldskepp.............................26(-139) - .............................................
  Katapultskepp..........................56(-0) - .............................................
  Mörsarskepp...........................216(-0) - .............................................
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Generaler.............................-3159.8 - Generaler...............................-6424
  Anfallspoäng............................16060 - Försvarspoäng..........................7899.5
  Skada Mottagen.........................157990 - Skada Mottagen.........................321200
  Skada Procent.............................32% - Skada Procent.............................68%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Vinnare: sillen[-ET-]

  Förlorare: jerbrazzzi[LSW]


 • Sjöstrid nära Glas 2
  (25.05.2017 22:45:39)
  luckan[-ET-] från Xena by, sillen[-ET-] från Xena by, turbo74[-ET-] från Xena by
  vs
  insec[LSW] från svavel, jerbrazzzi[LSW] från Glas 2

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Rammskepp..........................1241(-128) - Rammskepp.............................0(-444)
  Ångpistong............................300(-0) - Ångpistong............................0(-274)
  Snabb Paddelbåt.......................330(-0) - Snabb Paddelbåt.......................200(-0)
  Ballonghangar.........................120(-3) - Ballonghangar........................114(-38)
  Skeppsbåt.............................101(-0) - Skeppsbåt..............................50(-0)
  Eldskepp............................241(-196) - .............................................
  Katapultskepp..........................56(-0) - .............................................
  Mörsarskepp...........................312(-0) - .............................................
  Raketskepp............................74(-76) - .............................................
  Ubåt...................................37(-0) - .............................................
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Generaler.............................-4067.2 - Generaler...............................-9860
  Anfallspoäng............................24650 - Försvarspoäng...........................10168
  Skada Mottagen.........................203360 - Skada Mottagen.........................493000
  Skada Procent.............................29% - Skada Procent.............................71%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Vinnare: sillen[-ET-], luckan[-ET-], turbo74[-ET-]

  Förlorare: jerbrazzzi[LSW], insec[LSW]
  Strid om Vinotinto
  (24.05.2017 13:05:36)
  sillen[-ET-] från Gambrinus--V
  vs
  Hawila[LSW] från Vinotinto

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Svavelkarabinjär......................400(-0) - Svavelkarabinjär......................0(-118)
  Svärdsman..........................1774(-617) - Svärdsman.............................0(-600)
  Hoplit.............................1996(-591) - Hoplit................................0(-901)
  ............................................. - Doktor.................................56(-0)
  Kock...................................40(-0) - Kock...................................38(-0)
  ............................................. - Mur.....................................6(-1)
  Spjutkastare..........................729(-0) - .............................................
  Gyrokopter............................210(-0) - .............................................
  Murbräcka.............................120(-0) - .............................................
  Mörsare................................23(-0) - .............................................
  Ballongbombare........................120(-0) - .............................................
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Generaler.............................-1567.8 - Generaler.............................-2453.4
  Anfallspoäng...........................6133.5 - Försvarspoäng..........................3919.5
  Skada Mottagen..........................78390 - Skada Mottagen.........................122670
  Skada Procent.............................38% - Skada Procent.............................62%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Vinnare: sillen[-ET-]

  Förlorare: Hawila[LSW]


 • Sjöstrid nära Svavelstaden
  (29.05.2017 19:07:11)
  sillen[-ET-] från Mars H
  vs
  Hawila[LSW] från Svavelstaden, Elda[LSW] från Poff, sir M[LSW] från Sofrepolis, Den gamle[LSW] från Bjälken

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Rammskepp............................174(-76) - Rammskepp.............................0(-336)
  ............................................. - Eldskepp................................0(-2)
  ............................................. - Katapultskepp..........................0(-60)
  Raketskepp.............................53(-8) - Raketskepp..............................2(-4)
  ............................................. - Ubåt..................................32(-48)
  Snabb Paddelbåt.......................120(-0) - Snabb Paddelbåt......................10(-120)
  Skeppsbåt..............................11(-0) - Skeppsbåt..............................20(-0)
  Mörsarskepp............................84(-0) - .............................................
  Ångpistong...........................159(-11) - Ångpistong.............................0(-30)
  Ballonghangar..........................40(-0) - Ballonghangar...........................0(-4)
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Generaler................................-868 - Generaler...............................-4758
  Anfallspoäng............................11895 - Försvarspoäng............................2170
  Skada Mottagen..........................43400 - Skada Mottagen.........................237900
  Skada Procent.............................15% - Skada Procent.............................85%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Vinnare: sillen[-ET-]

  Förlorare: sir M[LSW], Den gamle[LSW], Hawila[LSW], Elda[LSW]

 • Jag åker snålskjuts på denna tråd igen :)


  Strid om Braavos
  (29.05.2017 21:04:44)
  30nord[KxH] från Resebyrån
  vs
  Beorn[LSW] från Braavos  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Svavelkarabinjär......................450(-0) - Svavelkarabinjär......................0(-263)
  ............................................. - Spjutkastare...........................0(-17)
  Svärdsman..........................1917(-165) - Svärdsman.............................0(-658)
  Hoplit.............................1484(-253) - Hoplit................................0(-503)
  Ång-jätte.............................300(-0) - Ång-jätte...............................0(-5)
  Gyrokopter...........................341(-30) - Gyrokopter..........................193(-262)
  Doktor..................................5(-0) - Doktor.................................73(-0)
  Kock...................................29(-0) - Kock...................................77(-0)
  ............................................. - Mur.....................................0(-7)
  Ballongbombare........................0(-125) - .............................................
  Mörsare................................71(-0) - .............................................
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Generaler.............................-1352.2 - Generaler...............................-3242
  Anfallspoäng.............................8105 - Försvarspoäng..........................3380.5
  Skada Mottagen..........................67610 - Skada Mottagen.........................162100
  Skada Procent.............................29% - Skada Procent.............................71%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------


  Vinnare: 30nord[KxH]


  Förlorare: Beorn[LSW]  Då Beorn[LSW] inte hade några enheter kvar frontlinjen, har resten av armén dragits tillbaka.


  //Nord
 • -ET- var ju med på ett litet hörn iaf.... ;)

  > Sjöstrid nära Svavelstaden
  > (29.05.2017 12:56:58)
  > Hitek83[LSW] från Kristall City, Druva City, Svavel City, lukas_o[LSW] från Fallen angel, Frölunda[LSW] från Athen, Newmill[-ET-] från Svalbard, Poff, Den gamle[LSW] från Safir, Bjälken, Hawila[LSW] från Svavel City, Marmorstaden, Hawila City, Svavelstaden, Vinotinto, sir M[LSW] från Poff, Elda[LSW] från Poff
  > vs
  > Floki[KxH] från Maggie Bay, Lampa[KxH] från Krutdurken, Preben[KxH] från Fenix, Sinister[KxH] från Ludus Magnus, EKS[KxH] från Krutdurken, Näktergalen
  >
  > ---------------------------------------------------------------------------------------------
  > Rammskepp..........................1277(-866) - Rammskepp............................0(-1166)
  > Mörsarskepp...........................311(-0) - Mörsarskepp...........................0(-439)
  > Ångpistong..........................456(-730) - Ångpistong............................0(-903)
  > Raketskepp...........................46(-311) - Raketskepp...........................29(-247)
  > Snabb Paddelbåt......................357(-10) - Snabb Paddelbåt.......................367(-0)
  > Ballonghangar.......................105(-103) - Ballonghangar........................52(-106)
  > Skeppsbåt..............................51(-0) - Skeppsbåt.............................107(-0)
  > Ubåt..................................308(-4) - Ubåt..................................0(-115)
  > Eldskepp..............................2(-400) - Eldskepp...............................0(-63)
  > Katapultskepp..........................60(-0) - .............................................
  > ............................................. - .............................................
  > ---------------------------------------------------------------------------------------------
  > Generaler............................-36066.8 - Generaler............................-49933.2
  > Anfallspoäng...........................124833 - Försvarspoäng...........................90167
  > Skada Mottagen........................1803340 - Skada Mottagen........................2496660
  > Skada Procent.............................41% - Skada Procent.............................59%
  > ---------------------------------------------------------------------------------------------
  >
  > Vinnare: sir M[LSW], Den gamle[LSW], Hawila[LSW], Elda[LSW]
  >
  > Förlorare: Preben[KxH], Frölunda[LSW], lukas_o[LSW], Sinister[KxH], Newmill[-ET-], EKS[KxH], Lampa[KxH], Hitek83[LSW], Floki[KxH]
 • Ivanhoe och Beorn fick en 50% koloss tills slut . Ivan har kört Koloss direkt varenda gång så nu kom min första ..och den funkade :)


  Strid om Storön
  (30.05.2017 18:32:46)
  Daredevil[LSW] från B-52, Viggen, Beorn[LSW] från B-52, Braavos, Meereen, Qarth, Lannisport
  vs
  30nord[KxH] från Storön, Resebyrån, Deltamill  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Svavelkarabinjär......................559(-0) - Svavelkarabinjär.....................1035(-0)
  Svärdsman.........................1519(-3257) - Svärdsman.........................2357(-3343)
  Hoplit.............................386(-4430) - Hoplit.............................442(-4479)
  ............................................. - Ång-jätte.............................755(-0)
  Gyrokopter..........................489(-553) - Gyrokopter..........................675(-372)
  Ballongbombare......................102(-256) - Ballongbombare........................0(-403)
  Murbräcka..............................55(-0) - Murbräcka..............................75(-2)
  Kock...................................87(-0) - Kock...................................31(-0)
  Mörsare...............................47(-28) - Mörsare................................0(-26)
  Katapult................................3(-2) - .............................................
  Doktor.................................37(-0) - .............................................
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Generaler............................-13868.1 - Generaler............................-14364.4
  Anfallspoäng............................35911 - Försvarspoäng........................34670.25
  Skada Mottagen.........................693405 - Skada Mottagen.........................718220
  Skada Procent.............................49% - Skada Procent.............................51%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------


  Vinnare: 30nord[KxH]


  Förlorare: Daredevil[LSW], Beorn[LSW]


  2720 av 30nord[KxH]'s enheter är stationerade i Storön.


  544 av 30nord[KxH]'s enheter är stationerade i Storön.


  1312 av 30nord[KxH]'s enheter är stationerade i Storön.


  471 av 30nord[KxH]'s enheter är stationerade i Storön.


  186 av 30nord[KxH]'s enheter är stationerade i Storön.


  137 av 30nord[KxH]'s enheter är stationerade i Storön.

  Daredevil[LSW]'s armé har slagit till reträtt och har lämnat slagfältet.


  Daredevil[LSW]'s armé har slagit till reträtt och har lämnat slagfältet.


  Daredevil[LSW]'s armé har slagit till reträtt och har lämnat slagfältet.


  Daredevil[LSW]'s armé har slagit till reträtt och har lämnat slagfältet.


  Daredevil[LSW]'s armé har slagit till reträtt och har lämnat slagfältet.


  Daredevil[LSW]'s armé har slagit till reträtt och har lämnat slagfältet.


  Daredevil[LSW]'s armé har slagit till reträtt och har lämnat slagfältet.


  Daredevil[LSW]'s armé har slagit till reträtt och har lämnat slagfältet.


  Beorn[LSW]'s armé har slagit till reträtt och har lämnat slagfältet.


  Daredevil[LSW]'s armé har slagit till reträtt och har lämnat slagfältet.


  Beorn[LSW]'s armé har slagit till reträtt och har lämnat slagfältet.


  Beorn[LSW]'s armé har slagit till reträtt och har lämnat slagfältet.


  Beorn[LSW]'s armé har slagit till reträtt och har lämnat slagfältet.


  Beorn[LSW]'s armé har slagit till reträtt och har lämnat slagfältet.


  Beorn[LSW]'s armé har slagit till reträtt och har lämnat slagfältet.


  Daredevil[LSW]'s armé har slagit till reträtt och har lämnat slagfältet.


  Daredevil[LSW]'s armé har slagit till reträtt och har lämnat slagfältet.


  Beorn[LSW]'s armé har slagit till reträtt och har lämnat slagfältet.


  Beorn[LSW]'s armé har slagit till reträtt och har lämnat slagfältet.


  //Nord
 • ?? Någon är nog lite tömsig, måste nanna?


  Strid om B-52
  (30.05.2017 19:35:17)
  30nord[KxH] från Resebyrån
  vs
  Daredevil[LSW] från B-52, CIA

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  ............................................. - Slungare................................3(-0)
  ............................................. - Spjutkastare..........................57(-32)
  ............................................. - Mur.....................................4(-3)
  ............................................. - Ballongbombare.........................45(-0)
  Kock...................................32(-0) - Kock...................................51(-0)
  Hoplit.................................0(-19) - Hoplit.................................13(-2)
  Svärdsman..............................0(-22) - Svärdsman...............................4(-3)
  Mörsare................................0(-59) - .............................................
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Generaler...............................-1882 - Generaler...............................-25.6
  Anfallspoäng...............................64 - Försvarspoäng............................4705
  Skada Mottagen..........................94100 - Skada Mottagen...........................1280
  Skada Procent.............................98% - Skada Procent..............................2%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Vinnare: Daredevil[LSW]

  Förlorare: 30nord[KxH]

  Då 30nord[KxH] inte hade några enheter kvar frontlinjen, har resten av armén dragits tillbaka.


  Oj, en gång till??


  Strid om B-52
  (30.05.2017 20:23:24)
  30nord[KxH] från Resebyrån
  vs
  Daredevil[LSW] från B-52, Storön, Viggen

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  ............................................. - Slungare................................9(-0)
  ............................................. - Spjutkastare..........................107(-0)
  Svärdsman.............................0(-146) - Svärdsman............................1368(-0)
  Hoplit.................................0(-55) - Hoplit..............................119(-146)
  ............................................. - Ballongbombare........................70(-48)
  Kock...................................15(-0) - Kock...................................78(-0)
  ............................................. - Mur.....................................4(-3)
  Gyrokopter.............................0(-50) - Gyrokopter............................392(-0)
  Svavelkarabinjär.......................0(-59) - Svavelkarabinjär......................459(-0)
  Mörsare................................0(-33) - Mörsare................................29(-0)
  ............................................. - Murbräcka..............................55(-0)
  ............................................. - Katapult................................3(-0)
  Ång-jätte..............................0(-62) - .............................................
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Generaler.............................-2020.6 - Generaler..............................-482.8
  Anfallspoäng.............................1207 - Försvarspoäng..........................5051.5
  Skada Mottagen.........................101030 - Skada Mottagen..........................24140
  Skada Procent.............................80% - Skada Procent.............................20%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Vinnare: Daredevil[LSW]

  Förlorare: 30nord[KxH]

  Då 30nord[KxH] inte hade några enheter kvar frontlinjen, har resten av armén dragits tillbaka.  The post was edited 1 time, last by Ivanhoe ().

 • Sjöstrid nära Poff
  (29.05.2017 19:27:01)
  sillen[-ET-] från Mars H, Drönaren[-ET-] från Mars H, Newmill[-ET-] från Svalbard
  vs
  Hawila[LSW] från Svavelstaden, Frölunda[LSW] från Svavelstaden, sir M[LSW] från Svavelstaden, Elda[LSW] från Poff, Gro

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Rammskepp...........................551(-396) - Rammskepp.............................0(-472)
  Eldskepp............................113(-212) - Eldskepp...............................0(-32)
  Mörsarskepp...........................237(-0) - Mörsarskepp...........................15(-15)
  Ångpistong..........................173(-232) - Ångpistong............................0(-443)
  Raketskepp..........................111(-104) - Raketskepp.............................0(-33)
  ............................................. - Ubåt...................................0(-87)
  Snabb Paddelbåt.......................482(-0) - Snabb Paddelbåt........................30(-0)
  Ballonghangar........................185(-40) - Ballonghangar..........................0(-52)
  Skeppsbåt..............................46(-0) - Skeppsbåt..............................15(-0)
  Katapultskepp..........................50(-0) - .............................................
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Generaler............................-12894.4 - Generaler............................-17663.8
  Anfallspoäng..........................44159.5 - Försvarspoäng...........................32236
  Skada Mottagen.........................644720 - Skada Mottagen.........................883190
  Skada Procent.............................42% - Skada Procent.............................58%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Vinnare: sillen[-ET-], Drönaren[-ET-], Newmill[-ET-]

  Förlorare: Frölunda[LSW], sir M[LSW], Hawila[LSW], Elda[LSW]  Sjöstrid nära Svalbard
  (29.05.2017 20:54:08)
  Elda[LSW] från Svavelstaden, sir M[LSW] från Svavelstaden, Frölunda[LSW] från Svavelstaden, Jean
  vs
  sillen[-ET-] från Heineken--V, Wolfpack, Svavelstaden, Mars H, Dryad[-ET-] från Mars H, Newmill[-ET-] från Svalbard, Poff

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Rammskepp...........................482(-540) - Rammskepp..........................1851(-540)
  ............................................. - Eldskepp...........................405(-1149)
  Mörsarskepp...........................423(-0) - Mörsarskepp...........................980(-0)
  Ubåt.................................251(-63) - Ubåt...................................79(-0)
  Snabb Paddelbåt......................283(-61) - Snabb Paddelbåt......................825(-60)
  Skeppsbåt..............................35(-0) - Skeppsbåt..............................95(-0)
  Ångpistong..........................289(-396) - Ångpistong...........................754(-35)
  Raketskepp............................40(-41) - Raketskepp..........................366(-104)
  Ballonghangar.........................64(-52) - Ballonghangar........................376(-50)
  ............................................. - Katapultskepp.........................245(-0)
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Generaler..............................-16471 - Generaler............................-15359.8
  Anfallspoäng..........................38399.5 - Försvarspoäng.........................41177.5
  Skada Mottagen.........................823550 - Skada Mottagen.........................767990
  Skada Procent.............................51% - Skada Procent.............................49%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Vinnare: sillen[-ET-], Dryad[-ET-], Newmill[-ET-]

  Förlorare: Frölunda[LSW], sir M[LSW], Elda[LSW]

 • Sjöstrid nära Vianté
  (30.05.2017 20:13:43)
  sillen[-ET-] från Falcon--K
  vs
  Den gamle[LSW] från Vianté

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Katapultskepp..........................56(-0) - Katapultskepp..........................0(-50)
  Ubåt...................................10(-0) - Ubåt...................................0(-23)
  Snabb Paddelbåt.......................351(-2) - Snabb Paddelbåt........................0(-10)
  Rammskepp.............................100(-0) - .............................................
  Ångpistong.............................75(-0) - .............................................
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Generaler...............................-12.8 - Generaler..............................-848.6
  Anfallspoäng...........................2121.5 - Försvarspoäng..............................32
  Skada Mottagen............................640 - Skada Mottagen..........................42430
  Skada Procent..............................1% - Skada Procent.............................99%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Vinnare: sillen[-ET-]

  Förlorare: Den gamle[LSW]  Strid om Vianté
  (30.05.2017 21:05:24)
  sillen[-ET-] från Falcon--K
  vs
  Den gamle[LSW] från Vianté

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  ............................................. - Slungare................................0(-2)
  Svavelkarabinjär......................600(-0) - Svavelkarabinjär.......................0(-17)
  Svärdsman...........................2287(-28) - Svärdsman.............................0(-180)
  Hoplit.............................2235(-108) - Hoplit................................0(-400)
  Murbräcka.............................120(-0) - Murbräcka...............................0(-7)
  ............................................. - Katapult...............................0(-80)
  ............................................. - Mur.....................................0(-7)
  Gyrokopter............................600(-0) - .............................................
  Ballongbombare.........................90(-0) - .............................................
  Mörsare................................53(-0) - .............................................
  Kock...................................60(-0) - .............................................
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Generaler..............................-184.8 - Generaler.............................-1771.6
  Anfallspoäng.............................4429 - Försvarspoäng.............................462
  Skada Mottagen...........................9240 - Skada Mottagen..........................88580
  Skada Procent..............................9% - Skada Procent.............................91%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Vinnare: sillen[-ET-]

  Förlorare: Den gamle[LSW]


  Staden Vianté har plundrats av sillen[-ET-]. Följande resurser har blivit stulna: 21,132 Trä, 72,822 Vin
  Staden Vianté har plundrats av sillen[-ET-]. Följande resurser har blivit stulna: 21,345 Trä, 73,699 Vin

  Staden Vianté har plundrats av sillen[-ET-]. Följande resurser har blivit stulna: 20,691 Trä, 71,893 Vin

 • Sjöstrid nära Krut 2
  (31.05.2017 13:00:14)
  sillen[-ET-] från Falcon--K
  vs
  jerbrazzzi[LSW] från Krut 2

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Mörsarskepp............................84(-0) - Mörsarskepp............................0(-50)
  Raketskepp.............................50(-0) - Raketskepp.............................3(-27)
  Rammskepp.............................400(-0) - .............................................
  Katapultskepp..........................56(-0) - .............................................
  Ångpistong............................194(-6) - .............................................
  Snabb Paddelbåt.......................105(-0) - .............................................
  Ballonghangar..........................40(-0) - .............................................
  Skeppsbåt..............................11(-0) - .............................................
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Generaler................................-144 - Generaler...............................-1876
  Anfallspoäng.............................4690 - Försvarspoäng.............................360
  Skada Mottagen...........................7200 - Skada Mottagen..........................93800
  Skada Procent..............................7% - Skada Procent.............................93%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Vinnare: sillen[-ET-]

  Förlorare: jerbrazzzi[LSW]  Strid om Krut 2
  (31.05.2017 13:26:58)
  sillen[-ET-] från Falcon--K
  vs
  jerbrazzzi[LSW] från Krut 2

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  ............................................. - Spjutkastare...........................0(-10)
  ............................................. - Mur.....................................0(-7)
  Svavelkarabinjär......................168(-0) - .............................................
  Svärdsman............................2000(-0) - .............................................
  Hoplit...............................2000(-0) - .............................................
  Gyrokopter............................500(-0) - .............................................
  Ballongbombare.........................30(-0) - .............................................
  Murbräcka..............................60(-0) - .............................................
  Mörsare................................30(-0) - .............................................
  Kock...................................30(-0) - .............................................
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Generaler...................................0 - Generaler..................................-6
  Anfallspoäng...............................15 - Försvarspoäng...............................0
  Skada Mottagen..............................0 - Skada Mottagen............................300
  Skada Procent..............................0% - Skada Procent............................100%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Vinnare: sillen[-ET-]

  Förlorare: jerbrazzzi[LSW]

  Staden Krut 2 har plundrats av sillen[-ET-]. Följande resurser har blivit stulna: 27,142 Trä, 8,424 Vin, 14,892 Svavel  .

 • Sjöstrid nära Ost
  (31.05.2017 16:29:04)
  sillen[-ET-] från Krut 2, Falcon--K
  vs
  eddelidde[LSW] från Ost

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Rammskepp............................441(-15) - Rammskepp..............................0(-58)
  Mörsarskepp...........................168(-0) - Mörsarskepp............................0(-47)
  Ångpistong...........................174(-60) - Ångpistong............................0(-170)
  Raketskepp............................109(-0) - Raketskepp.............................0(-44)
  Snabb Paddelbåt.......................210(-0) - Snabb Paddelbåt.....................102(-180)
  Skeppsbåt..............................11(-0) - Skeppsbåt..............................11(-0)
  Katapultskepp..........................56(-0) - .............................................
  Ballonghangar..........................81(-0) - .............................................
  Eldskepp................................5(-0) - .............................................
  Ubåt...................................11(-0) - .............................................
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Generaler...............................-1515 - Generaler.............................-7806.8
  Anfallspoäng............................19517 - Försvarspoäng..........................3787.5
  Skada Mottagen..........................75750 - Skada Mottagen.........................390340
  Skada Procent.............................16% - Skada Procent.............................84%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Vinnare: sillen[-ET-]

  Förlorare: eddelidde[LSW]

 • Den här blev väl ok


  Sjöstrid nära Neptunus H
  (01.06.2017 21:44:24)
  turbo74[-ET-] från Konstdammen
  vs
  MrE78[LSW] från City II, City III  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Rammskepp...........................604(-174) - Rammskepp............................0(-1047)
  ............................................. - Eldskepp..............................0(-231)
  Mörsarskepp...........................318(-0) - Mörsarskepp...........................0(-118)
  Ångpistong...........................488(-58) - Ångpistong............................0(-327)
  Raketskepp............................300(-6) - Raketskepp.............................0(-58)
  ............................................. - Ubåt..................................0(-140)
  Snabb Paddelbåt.......................270(-0) - Snabb Paddelbåt.......................0(-291)
  Ballonghangar.........................158(-0) - Ballonghangar..........................0(-15)
  Skeppsbåt..............................44(-0) - Skeppsbåt..............................39(-0)
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Generaler...............................-2430 - Generaler............................-23892.8
  Anfallspoäng............................59732 - Försvarspoäng............................6075
  Skada Mottagen.........................121500 - Skada Mottagen........................1194640
  Skada Procent..............................9% - Skada Procent.............................91%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------


  Vinnare: turbo74[-ET-]


  Förlorare: MrE78[LSW]


 • Trevligt att kolossen gick, för nu blir det åka av. Fick 15000 marmor som inte framgår i denna KR.
  Trevligt om nån erfarande kunde tala om för DD hur det funkar med kriget så han inte gör bort sig igen.

  Strid om A10 Thunderbolt
  (02.06.2017 17:24:27)
  30nord[KxH] från Resebyrån
  vs
  Daredevil[LSW] från A10 Thunderbolt  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  ............................................. - Spjutkastare............................0(-7)
  ............................................. - Mur.....................................5(-2)
  Svavelkarabinjär......................101(-0) - .............................................
  Svärdsman.............................478(-0) - .............................................
  Hoplit...............................413(-11) - .............................................
  Mörsare................................21(-0) - .............................................
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Generaler...............................-15.4 - Generaler................................-4.2
  Anfallspoäng.............................10.5 - Försvarspoäng............................38.5
  Skada Mottagen............................770 - Skada Mottagen............................210
  Skada Procent.............................78% - Skada Procent.............................22%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------


  Vinnare: 30nord[KxH]


  Förlorare: Daredevil[LSW]


  Staden A10 Thunderbolt har plundrats av 30nord[KxH]. Följande resurser har blivit stulna: 12,500


  Miraklet för Daredevil[LSW] 'Kolossus' är aktiverat. (02.06.2017 17:23:29)


  Anfallaren vann striden eftersom de bröt igenom muren och försvararen hade inga enheter på plats för att förhindra genombrottet.


  //Nord

  The post was edited 1 time, last by 30nord ().


 • Strid om Marmor 3
  (03.06.2017 15:05:50)
  turbo74[-ET-] från Mogan
  vs
  Eagle-1[LSW] från Marmor 3  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Svavelkarabinjär.......................64(-0) - .............................................
  Svärdsman.............................433(-0) - .............................................
  Hoplit................................404(-4) - .............................................
  Gyrokopter.............................92(-0) - .............................................
  Katapult...............................14(-0) - .............................................
  Mörsare................................30(-0) - .............................................
  Kock...................................16(-0) - .............................................
  ............................................. - Mur.....................................4(-3)
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Generaler................................-5.6 - Generaler...................................0
  Anfallspoäng................................0 - Försvarspoäng..............................14
  Skada Mottagen............................280 - Skada Mottagen..............................0
  Skada Procent............................100% - Skada Procent..............................0%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------


  Vinnare: turbo74[-ET-]


  Förlorare: Eagle-1[LSW]


  Staden Marmor 3 har plundrats av turbo74[-ET-]. Följande resurser har blivit stulna: 10,182 , 81,867 , 3,449
  Strid om Marmor 3
  (03.06.2017 11:25:33)
  turbo74[-ET-] från Mogan
  vs
  Eagle-1[LSW] från Marmor 3  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Svavelkarabinjär.......................86(-0) - .............................................
  Svärdsman.............................507(-0) - .............................................
  Hoplit................................579(-4) - .............................................
  Gyrokopter............................123(-0) - .............................................
  Murbräcka..............................14(-0) - .............................................
  Katapult...............................15(-0) - .............................................
  Mörsare................................30(-0) - .............................................
  Kock...................................25(-0) - .............................................
  ............................................. - Mur.....................................4(-3)
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Generaler................................-5.6 - Generaler...................................0
  Anfallspoäng................................0 - Försvarspoäng..............................14
  Skada Mottagen............................280 - Skada Mottagen..............................0
  Skada Procent............................100% - Skada Procent..............................0%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------


  Vinnare: turbo74[-ET-]


  Förlorare: Eagle-1[LSW]


  Staden Marmor 3 har plundrats av turbo74[-ET-]. Följande resurser har blivit stulna: 9,968 , 82,071 , 3,460
  Strid om Marmor 3
  (03.06.2017 9:29:29)
  turbo74[-ET-] från Mogan
  vs
  Eagle-1[LSW] från Marmor 3  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  ............................................. - Slungare................................0(-8)
  Hoplit...............................789(-11) - Hoplit.................................0(-43)
  ............................................. - Katapult................................0(-3)
  Mörsare................................30(-0) - Mörsare.................................0(-4)
  ............................................. - Mur.....................................0(-7)
  Svavelkarabinjär.......................84(-0) - .............................................
  Svärdsman.............................800(-0) - .............................................
  Gyrokopter............................120(-0) - .............................................
  Murbräcka..............................30(-0) - .............................................
  Kock...................................20(-0) - .............................................
  Ballongbombare.........................30(-0) - .............................................
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Generaler...............................-15.4 - Generaler................................-221
  Anfallspoäng............................552.5 - Försvarspoäng............................38.5
  Skada Mottagen............................770 - Skada Mottagen..........................11050
  Skada Procent..............................6% - Skada Procent.............................94%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------


  Vinnare: turbo74[-ET-]


  Förlorare: Eagle-1[LSW]


  Staden Marmor 3 har plundrats av turbo74[-ET-]. Följande resurser har blivit stulna: 9,864 , 82,169 , 3,465


 • Då Sillen gett upp och flytt på semester fick det bli Lord Draper som fick pisk, han gick på semester efter detta, jag kan förstå honom:


  Strid om Polyhymnia
  (03.06.2017 14:22:06)
  Daredevil[LSW] från GSG 9
  vs
  Sirenia[-ET-] från ResistAndBite, Lord Draper[-ET-] från Polyhymnia

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Kock...................................30(-0) - Kock..................................100(-0)
  Svavelkarabinjär......................517(-0) - Svavelkarabinjär......................0(-334)
  ............................................. - Spjutkastare............................0(-1)
  Svärdsman.........................1665(-1394) - Svärdsman............................0(-2725)
  Hoplit............................1904(-1598) - Hoplit...............................0(-2656)
  Gyrokopter............................588(-0) - Gyrokopter............................0(-133)
  Ballongbombare......................185(-108) - Ballongbombare.........................0(-56)
  Murbräcka..............................63(-0) - Murbräcka.............................0(-100)
  Katapult................................5(-0) - Katapult..............................0(-108)
  Mörsare................................55(-0) - Mörsare...............................0(-132)
  ............................................. - Doktor.................................10(-0)
  ............................................. - Mur.....................................0(-7)
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Generaler.............................-4536.4 - Generaler............................-14723.9
  Anfallspoäng.........................36809.75 - Försvarspoäng...........................11341
  Skada Mottagen.........................226820 - Skada Mottagen.........................736474
  Skada Procent.............................23% - Skada Procent.............................77%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Vinnare: Daredevil[LSW]

  Förlorare: Lord Draper[-ET-], Sirenia[-ET-]

  Staden Polyhymnia har plundrats av Daredevil[LSW]. Följande resurser har blivit stulna: 8,144 , 7,624 , 2,160 , 279 , 11,792

  Sen lurade jag Newmill.


  Strid om GSG 9
  (03.06.2017 22:11:07)
  Newmill[-ET-] från WineShadow
  vs
  Daredevil[LSW] från GSG 9

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  ............................................. - Svavelkarabinjär......................892(-0)
  ............................................. - Svärdsman............................3919(-0)
  Hoplit................................0(-150) - Hoplit...............................4211(-9)
  ............................................. - Gyrokopter............................882(-0)
  ............................................. - Ballongbombare........................237(-0)
  ............................................. - Murbräcka.............................110(-0)
  ............................................. - Katapult................................5(-0)
  Mörsare................................0(-30) - Mörsare................................55(-0)
  ............................................. - Kock..................................108(-0)
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Generaler...............................-1140 - Generaler...............................-12.6
  Anfallspoäng.............................31.5 - Försvarspoäng............................2850
  Skada Mottagen..........................57000 - Skada Mottagen............................630
  Skada Procent.............................98% - Skada Procent..............................2%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Han försökte anfalla igen ändå?! Semestervikarier i ET?

  [b]
  Strid om GSG 9
  (04.06.2017 0:22:24)
  Newmill[-ET-] från WineShadow
  vs
  Daredevil[LSW] från GSG 9

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Svavelkarabinjär......................243(-0) - Svavelkarabinjär......................892(-0)
  Svärdsman..........................2033(-240) - Svärdsman..........................3679(-240)
  Hoplit.............................2440(-328) - Hoplit.............................3897(-314)
  Gyrokopter...........................270(-58) - Gyrokopter............................882(-0)
  ............................................. - Ballongbombare.......................189(-48)
  ............................................. - Murbräcka.............................110(-0)
  ............................................. - Katapult..............................105(-0)
  Mörsare...............................38(-12) - Mörsare................................55(-0)
  Kock...................................14(-0) - Kock..................................108(-0)
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Generaler.............................-1264.2 - Generaler...............................-1006
  Anfallspoäng.............................2515 - Försvarspoäng..........................3160.5
  Skada Mottagen..........................63210 - Skada Mottagen..........................50300
  Skada Procent.............................55% - Skada Procent.............................45%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Vinnare: Daredevil[LSW]

  Sen kom EKS med bara kanoner och lite sånt lustigt men det får vi ta en annan gång.
 • Här har vi EKS som försökte anfalla. Hades trupper från KxH et ET attackerar oss fredliga varelser i LSW.


  Strid om GSG 9
  (04.06.2017 2:17:42)
  EKS[KxH] från Polis, Baywatch
  vs
  Daredevil[LSW] från GSG 9

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Svavelkarabinjär.......................0(-84) - Svavelkarabinjär......................892(-0)
  Svärdsman.............................0(-520) - Svärdsman..........................3347(-332)
  Hoplit................................0(-575) - Hoplit.............................3430(-467)
  Gyrokopter...........................18(-130) - Gyrokopter............................882(-0)
  ............................................. - Ballongbombare.......................83(-106)
  ............................................. - Murbräcka.............................110(-0)
  Katapult...............................0(-30) - Katapult..............................105(-0)
  Mörsare.................................0(-8) - Mörsare................................55(-0)
  Kock...................................25(-0) - Kock..................................108(-0)
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Generaler...............................-2674 - Generaler...............................-1667
  Anfallspoäng...........................4167.5 - Försvarspoäng............................6685
  Skada Mottagen.........................133700 - Skada Mottagen..........................83350
  Skada Procent.............................61% - Skada Procent.............................39%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Vinnare: Daredevil[LSW]

  Förlorare: EKS[KxH]
  Då EKS[KxH] inte hade några enheter kvar frontlinjen, har resten av armén dragits tillbaka.

  EKS[KxH]'s armé har blivit fullständigt krossad.

  Sen kom det några kanoner och trupper i fel ordning efter att striden redan var över.

 • Sjöstrid nära Missplaced
  (05.06.2017 10:46:14)
  turbo74[-ET-] från Levi
  vs
  Den gamle[LSW] från Missplaced  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Rammskepp.............................58(-42) - Rammskepp............................328(-72)
  ............................................. - Eldskepp............................100(-200)
  ............................................. - Katapultskepp..........................39(-1)
  Mörsarskepp............................42(-0) - Mörsarskepp.............................9(-1)
  ............................................. - Ubåt...................................0(-19)
  Ångpistong.............................80(-0) - .............................................
  Raketskepp.............................30(-0) - .............................................
  Snabb Paddelbåt........................30(-0) - .............................................
  Ballonghangar..........................20(-0) - .............................................
  Skeppsbåt..............................15(-0) - .............................................
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Generaler................................-210 - Generaler.............................-2012.6
  Anfallspoäng...........................5031.5 - Försvarspoäng.............................525
  Skada Mottagen..........................10500 - Skada Mottagen.........................100630
  Skada Procent..............................9% - Skada Procent.............................91%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------


  Vinnare: turbo74[-ET-]


  Förlorare: Den gamle[LSW]


 • Sjöstrid nära Safir
  (07.06.2017 11:50:35)
  sillen[-ET-] från Nr 8
  vs
  Den gamle[LSW] från Safir

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  ............................................. - Eldskepp................................0(-2)
  ............................................. - Mörsarskepp............................0(-60)
  ............................................. - Ubåt...................................0(-44)
  Rammskepp.............................100(-0) - .............................................
  Katapultskepp..........................56(-0) - .............................................
  Ångpistong.............................40(-0) - .............................................
  Raketskepp.............................20(-0) - .............................................
  Snabb Paddelbåt........................30(-0) - .............................................
  Ballonghangar..........................15(-0) - .............................................
  Skeppsbåt...............................6(-0) - .............................................
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Generaler...................................0 - Generaler.............................-2245.2
  Anfallspoäng.............................5613 - Försvarspoäng...............................0
  Skada Mottagen..............................0 - Skada Mottagen.........................112260
  Skada Procent..............................0% - Skada Procent............................100%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Vinnare: sillen[-ET-]

  Förlorare: Den gamle[LSW]

  Strid om Safir
  (07.06.2017 13:08:10)
  sillen[-ET-] från Staropramen--M
  vs
  Den gamle[LSW] från Safir

  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  ............................................. - Slungare................................2(-0)
  ............................................. - Bågskytt................................2(-0)
  Svavelkarabinjär......................168(-0) - Svavelkarabinjär......................120(-0)
  Spjutkastare............................2(-0) - Spjutkastare...........................18(-0)
  Svärdsman..........................1160(-240) - Svärdsman...........................312(-290)
  Hoplit..............................852(-548) - Hoplit..............................136(-564)
  Gyrokopter...........................566(-34) - Gyrokopter.............................0(-70)
  Ballongbombare.........................0(-30) - Ballongbombare.........................0(-20)
  ............................................. - Katapult...............................70(-0)
  Mörsare................................24(-0) - Mörsare...............................60(-10)
  ............................................. - Mur.....................................0(-7)
  Murbräcka..............................90(-0) - .............................................
  Kock...................................30(-0) - .............................................
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Generaler.............................-1314.2 - Generaler.............................-1738.6
  Anfallspoäng...........................4346.5 - Försvarspoäng..........................3285.5
  Skada Mottagen..........................65710 - Skada Mottagen..........................87714
  Skada Procent.............................42% - Skada Procent.............................58%
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Vinnare: sillen[-ET-]

  Förlorare: Den gamle[LSW]