KR ET - CoB

  • Krig

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  This board is now obsolete and has been put in read-only mode. Please follow this link to reach the new forum and register a new account.

  • KR ET - CoB


   Sjöstrid nära Julia
   (19.09.2017 8:11:10)
   turbo74[-ET-] från Polis
   vs
   nonno[CoB] från Julia   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   ............................................. - Eldskepp...............................0(-50)
   Mörsarskepp............................42(-0) - Mörsarskepp............................0(-10)
   Ångpistong............................100(-0) - Ångpistong.............................0(-20)
   ............................................. - Ubåt...................................0(-10)
   Snabb Paddelbåt........................30(-0) - Snabb Paddelbåt........................13(-7)
   Ballonghangar..........................30(-0) - Ballonghangar...........................0(-5)
   Skeppsbåt...............................5(-0) - Skeppsbåt..............................10(-0)
   Rammskepp.............................100(-0) - .............................................
   Raketskepp.............................28(-2) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Generaler.................................-56 - Generaler.............................-1400.8
   Anfallspoäng.............................3502 - Försvarspoäng.............................140
   Skada Mottagen...........................2800 - Skada Mottagen..........................70040
   Skada Procent..............................3% - Skada Procent.............................97%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------


   Vinnare: turbo74[-ET-]


   Förlorare: nonno[CoB]


   335 enheter från turbo74[-ET-] blockerar hamnen i Julia


   Miraklet för turbo74[-ET-] 'Hefaistos Smedja' är aktiverat. (19.09.2017 7:56:10)


   Miraklet för turbo74[-ET-] 'Hefaistos Smedja' är aktiverat. (19.09.2017 8:11:10)


   Då nonno[CoB] inte hade några enheter kvar frontlinjen, har resten av armén dragits tillbaka.
   Sjöstrid nära Guadalahara
   (19.09.2017 16:45:14)
   KingPin87[CoB] från Trenchtown
   vs
   turbo74[-ET-] från Klenshyttan, Polis, Vogon   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Rammskepp.............................0(-700) - Rammskepp...........................213(-387)
   Mörsarskepp...........................0(-202) - Mörsarskepp...........................210(-0)
   Ångpistong............................0(-500) - Ångpistong..........................274(-126)
   ............................................. - Raketskepp............................240(-0)
   ............................................. - Snabb Paddelbåt.......................210(-0)
   ............................................. - Ballonghangar.........................120(-0)
   Skeppsbåt..............................20(-0) - Skeppsbåt..............................30(-0)
   Ubåt..................................0(-202) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Generaler............................-24105.2 - Generaler...............................-4959
   Anfallspoäng..........................12397.5 - Försvarspoäng...........................60263
   Skada Mottagen........................1205260 - Skada Mottagen.........................247950
   Skada Procent.............................82% - Skada Procent.............................18%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------


   Vinnare: turbo74[-ET-]


   Förlorare: KingPin87[CoB]


   375 krigsskepp flyttas från turbo74[-ET-] till Guadalahara


   382 krigsskepp flyttas från turbo74[-ET-] till Guadalahara


   37 krigsskepp flyttas från turbo74[-ET-] till Guadalahara


   503 krigsskepp flyttas från turbo74[-ET-] till Guadalahara


   Miraklet för turbo74[-ET-] 'Hefaistos Smedja' är aktiverat. (19.09.2017 14:30:15)


   Miraklet för turbo74[-ET-] 'Hefaistos Smedja' är aktiverat. (19.09.2017 14:45:15)


   Miraklet för turbo74[-ET-] 'Hefaistos Smedja' är aktiverat. (19.09.2017 15:00:14)


   Miraklet för turbo74[-ET-] 'Hefaistos Smedja' är aktiverat. (19.09.2017 15:15:14)


   Miraklet för turbo74[-ET-] 'Hefaistos Smedja' är aktiverat. (19.09.2017 15:30:14)


   Miraklet för turbo74[-ET-] 'Hefaistos Smedja' är aktiverat. (19.09.2017 15:45:14)


   Miraklet för turbo74[-ET-] 'Hefaistos Smedja' är aktiverat. (19.09.2017 16:00:14)


   Miraklet för turbo74[-ET-] 'Hefaistos Smedja' är aktiverat. (19.09.2017 16:15:14)


   Miraklet för turbo74[-ET-] 'Hefaistos Smedja' är aktiverat. (19.09.2017 16:30:14)


   Miraklet för turbo74[-ET-] 'Hefaistos Smedja' är aktiverat. (19.09.2017 16:45:14)


   Då KingPin87[CoB] inte hade några enheter kvar frontlinjen, har resten av armén dragits tillbaka.


   KingPin87[CoB]'s flotta blev helt förstörd.  • Strid om Ayas
   (18.09.2017 23:10:03)
   sillen[-ET-] från Pluto H
   vs
   lars[CoB] från Ayas

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Svavelkarabinjär......................210(-0) - Svavelkarabinjär......................15(-84)
   ............................................. - Spjutkastare............................0(-1)
   Svärdsman..........................1194(-306) - Svärdsman.............................0(-585)
   Hoplit.............................1028(-472) - Hoplit................................0(-918)
   Gyrokopter...........................184(-26) - Gyrokopter.............................0(-84)
   Ballongbombare........................84(-48) - Ballongbombare.........................0(-42)
   Mörsare................................30(-0) - Mörsare................................0(-45)
   ............................................. - Doktor.................................24(-0)
   Kock...................................30(-0) - Kock...................................24(-0)
   ............................................. - Mur.....................................0(-7)
   Murbräcka..............................30(-0) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Generaler.............................-1371.4 - Generaler.............................-4172.4
   Anfallspoäng............................10431 - Försvarspoäng..........................3428.5
   Skada Mottagen..........................68570 - Skada Mottagen.........................208620
   Skada Procent.............................24% - Skada Procent.............................76%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Vinnare: sillen[-ET-]

   Förlorare: lars[CoB]

   Staden Ayas har plundrats av sillen[-ET-]. Följande resurser har blivit stulna: 22,993 Trä, 2,520 Marmor, 3,172 Kristallglas, 23,813 Svavel   Strid om Slartibartfast
   (18.09.2017 16:48:52)
   sillen[-ET-] från Viridian
   vs
   Otto[CoB] från Slartibartfast

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Svavelkarabinjär.......................84(-0) - .............................................
   Svärdsman.............................750(-0) - .............................................
   Hoplit................................747(-3) - .............................................
   Gyrokopter............................210(-0) - .............................................
   Mörsare................................30(-0) - .............................................
   ............................................. - Mur.....................................3(-4)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Generaler................................-4.2 - Generaler...................................0
   Anfallspoäng................................0 - Försvarspoäng............................10.5
   Skada Mottagen............................210 - Skada Mottagen............................171
   Skada Procent.............................55% - Skada Procent.............................45%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Vinnare: sillen[-ET-]

   Förlorare: Otto[CoB]

   Staden Slartibartfast har plundrats av sillen[-ET-]. Följande resurser har blivit stulna: 18,880 Trä, 18,880 Vin, 171 Marmor, 2,352 Kristallglas, 9,715 Svavel