Krigsrapporter KxH - ET

  • Krig

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  This board is now obsolete and has been put in read-only mode. Please follow this link to reach the new forum and register a new account.

  • Strid om Baywatch
   (06.10.2018 6:18:01)
   Donna[-ET-] från WineShadow
   vs
   EKS[KxH] från Zeksys, Fame[KxH] från Baywatch   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Svavelkarabinjär......................842(-0) - Svavelkarabinjär.....................0(-1103)
   ............................................. - Spjutkastare............................0(-2)
   Svärdsman..........................1708(-816) - Svärdsman............................0(-1091)
   Hoplit............................2231(-1874) - Hoplit...............................0(-1197)
   ............................................. - Ång-jätte.............................0(-105)
   Gyrokopter..........................611(-456) - Gyrokopter............................0(-314)
   ............................................. - Ballongbombare........................0(-163)
   Katapult..............................146(-0) - Katapult...............................0(-18)
   Mörsare...............................20(-10) - Mörsare...............................0(-316)
   ............................................. - Doktor.................................36(-0)
   Kock...................................25(-0) - Kock..................................138(-0)
   ............................................. - Mur.....................................0(-7)
   Murbräcka.............................150(-0) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Generaler.............................-5052.8 - Generaler............................-19777.2
   Anfallspoäng............................49443 - Försvarspoäng...........................12632
   Skada Mottagen.........................252640 - Skada Mottagen.........................988860
   Skada Procent.............................20% - Skada Procent.............................80%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------   Vinnare: Donna[-ET-]   Förlorare: EKS[KxH], Fame[KxH]


   Strid om Baywatch
   (06.10.2018 15:32:54)
   Donna[-ET-] från WineShadow
   vs
   Fame[KxH] från Baywatch, Maggie Bay, Drunken Sailor, New Harbor, Crater Lake   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   ............................................. - Spjutkastare..........................0(-100)
   ............................................. - Ballongbombare.......................42(-458)
   ............................................. - Doktor.................................36(-0)
   Kock...................................25(-0) - Kock..................................158(-0)
   ............................................. - Mur.....................................1(-6)
   Svärdsman............................1028(-0) - Svärdsman..............................0(-50)
   Hoplit..............................320(-462) - Hoplit................................0(-200)
   ............................................. - Ång-jätte.............................0(-250)
   Svavelkarabinjär.....................157(-68) - .............................................
   Gyrokopter............................255(-0) - .............................................
   Murbräcka..............................0(-64) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Generaler.............................-1200.4 - Generaler.............................-4606.4
   Anfallspoäng............................11516 - Försvarspoäng............................3001
   Skada Mottagen..........................60020 - Skada Mottagen.........................230320
   Skada Procent.............................20% - Skada Procent.............................80%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------   Vinnare: Donna[-ET-]   Förlorare: Fame[KxH]


  • Sjöstrid nära Led
   (06.10.2018 11:31:51)
   turbo74[-ET-] från Budweiser
   vs
   Lampa[KxH] från Led

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Rammskepp.............................100(-0) - Rammskepp..............................0(-20)
   ............................................. - Eldskepp...............................0(-30)
   Ångpistong............................100(-0) - Ångpistong.............................0(-35)
   Mörsarskepp............................42(-0) - .............................................
   Raketskepp.............................40(-0) - .............................................
   Snabb Paddelbåt........................60(-0) - .............................................
   Ballonghangar..........................20(-0) - .............................................
   Skeppsbåt..............................10(-0) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Generaler...................................0 - Generaler...............................-1126
   Anfallspoäng.............................2815 - Försvarspoäng...............................0
   Skada Mottagen..............................0 - Skada Mottagen..........................56300
   Skada Procent..............................0% - Skada Procent............................100%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Vinnare: turbo74[-ET-]

   Förlorare: Lampa[KxH]

   372 enheter från turbo74[-ET-] blockerar hamnen i Led

   Miraklet för turbo74[-ET-] 'Hefaistos Smedja' är aktiverat. (06.10.2018 11:16:51)

   Miraklet för turbo74[-ET-] 'Hefaistos Smedja' är aktiverat. (06.10.2018 11:31:51)

   Lampa[KxH]'s flotta blev helt förstörd.
   Strid om Led
   (06.10.2018 12:19:00)
   turbo74[-ET-] från Budweiser
   vs
   Lampa[KxH] från Led

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Svavelkarabinjär......................252(-0) - Svavelkarabinjär.......................0(-97)
   Svärdsman............................902(-98) - Svärdsman.............................0(-350)
   ............................................. - Ång-jätte.............................0(-211)
   Gyrokopter..........................403(-117) - Gyrokopter...........................97(-230)
   Ballongbombare........................30(-60) - Ballongbombare.........................0(-34)
   Mörsare................................30(-0) - Mörsare................................21(-0)
   ............................................. - Doktor..................................8(-0)
   Kock...................................20(-0) - Kock...................................13(-0)
   ............................................. - Mur.....................................0(-7)
   Hoplit..............................681(-319) - .............................................
   Katapult...............................30(-0) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Generaler.............................-1204.7 - Generaler.............................-2888.4
   Anfallspoäng.............................7221 - Försvarspoäng.........................3011.75
   Skada Mottagen..........................60235 - Skada Mottagen.........................144420
   Skada Procent.............................29% - Skada Procent.............................71%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Vinnare: turbo74[-ET-]

   Förlorare: Lampa[KxH]

   1763 enheter från turbo74[-ET-] ockuperar staden Led

   555 enheter från turbo74[-ET-] ockuperar staden Led

   30 enheter från turbo74[-ET-] ockuperar staden Led

   Miraklet för turbo74[-ET-] 'Hefaistos Smedja' är aktiverat. (06.10.2018 10:49:00)

   Miraklet för turbo74[-ET-] 'Hefaistos Smedja' är aktiverat. (06.10.2018 11:04:00)

   Miraklet för turbo74[-ET-] 'Hefaistos Smedja' är aktiverat. (06.10.2018 11:14:09)

   Miraklet för turbo74[-ET-] 'Hefaistos Smedja' är aktiverat. (06.10.2018 11:34:00)

   Miraklet för turbo74[-ET-] 'Hefaistos Smedja' är aktiverat. (06.10.2018 11:46:02)

   Miraklet för turbo74[-ET-] 'Hefaistos Smedja' är aktiverat. (06.10.2018 12:04:00)

   Miraklet för turbo74[-ET-] 'Hefaistos Smedja' är aktiverat. (06.10.2018 12:19:00)

   Då Lampa[KxH] inte hade några enheter kvar frontlinjen, har resten av armén dragits tillbaka.


  • Sillen börjar med en flagga


   Sjöstrid nära Gnejs
   (06.10.2018 16:55:06)
   jocks77[KxH] från Lucas 5, Preben[KxH] från Falken
   vs
   sillen[-ET-] från Pripps--M, Gnejs, Tuborg--V

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Rammskepp...........................663(-492) - Rammskepp...........................896(-504)
   Eldskepp..............................16(-72) - Eldskepp.............................12(-791)
   Mörsarskepp...........................370(-0) - Mörsarskepp...........................210(-0)
   Ångpistong..........................662(-362) - Ångpistong...........................301(-89)
   Raketskepp............................51(-75) - Raketskepp..........................234(-116)
   Snabb Paddelbåt.......................245(-0) - Snabb Paddelbåt.......................370(-0)
   Ballonghangar........................101(-52) - Ballonghangar........................149(-81)
   Skeppsbåt..............................45(-0) - Skeppsbåt..............................11(-0)
   Katapultskepp.........................204(-0) - .............................................
   Ubåt.................................154(-12) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Generaler............................-15392.8 - Generaler............................-15076.2
   Anfallspoäng..........................37690.5 - Försvarspoäng...........................38482
   Skada Mottagen.........................769640 - Skada Mottagen.........................753810
   Skada Procent.............................50% - Skada Procent.............................50%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Vinnare: jocks77[KxH], Preben[KxH]

   Förlorare: sillen[-ET-]

   2064 krigsskepp flyttas från Preben[KxH] till Gnejs

   149 krigsskepp flyttas från jocks77[KxH] till Gnejs

   4 krigsskepp flyttas från jocks77[KxH] till Gnejs

   294 krigsskepp flyttas från jocks77[KxH] till Gnejs

   Miraklet för Preben[KxH] 'Hefaistos Smedja' är aktiverat. (06.10.2018 14:40:06)

   Miraklet för sillen[-ET-] 'Hefaistos Smedja' är aktiverat. (06.10.2018 14:40:06)

   Miraklet för Preben[KxH] 'Hefaistos Smedja' är aktiverat. (06.10.2018 14:55:06)

   Miraklet för sillen[-ET-] 'Hefaistos Smedja' är aktiverat. (06.10.2018 14:55:06)

   Miraklet för Preben[KxH] 'Hefaistos Smedja' är aktiverat. (06.10.2018 15:10:06)

   Miraklet för sillen[-ET-] 'Hefaistos Smedja' är aktiverat. (06.10.2018 15:10:06)

   Miraklet för Preben[KxH] 'Hefaistos Smedja' är aktiverat. (06.10.2018 15:25:06)

   Miraklet för sillen[-ET-] 'Hefaistos Smedja' är aktiverat. (06.10.2018 15:25:06)

   sillen's armé har slagit till reträtt och har lämnat slagfältet.

   Miraklet för Preben[KxH] 'Hefaistos Smedja' är aktiverat. (06.10.2018 15:40:06)

   Miraklet för sillen[-ET-] 'Hefaistos Smedja' är aktiverat. (06.10.2018 15:40:06)

   Miraklet för sillen[-ET-] 'Hefaistos Smedja' är aktiverat. (06.10.2018 15:54:33)

   Miraklet för Preben[KxH] 'Hefaistos Smedja' är aktiverat. (06.10.2018 15:55:06)

   sillen's armé har slagit till reträtt och har lämnat slagfältet.

   Miraklet för sillen[-ET-] 'Hefaistos Smedja' är aktiverat. (06.10.2018 15:59:06)

   Miraklet för Preben[KxH] 'Hefaistos Smedja' är aktiverat. (06.10.2018 16:10:06)

   Miraklet för Preben[KxH] 'Hefaistos Smedja' är aktiverat. (06.10.2018 16:25:06)

   Miraklet för sillen[-ET-] 'Hefaistos Smedja' är aktiverat. (06.10.2018 16:25:06)

   Miraklet för Preben[KxH] 'Hefaistos Smedja' är aktiverat. (06.10.2018 16:40:06)

   Miraklet för sillen[-ET-] 'Hefaistos Smedja' är aktiverat. (06.10.2018 16:40:06)

   Miraklet för Preben[KxH] 'Hefaistos Smedja' är aktiverat. (06.10.2018 16:55:06)

   Miraklet för sillen[-ET-] 'Hefaistos Smedja' är aktiverat. (06.10.2018 16:55:06)

   Då sillen[-ET-] inte hade några enheter kvar frontlinjen, har resten av armén dragits tillbaka.

   Då sillen[-ET-] inte hade några enheter kvar frontlinjen, har resten av armén dragits tillbaka.

   Då sillen[-ET-] inte hade några enheter kvar frontlinjen, har resten av armén dragits tillbaka.

   Då sillen[-ET-] inte hade några enheter kvar frontlinjen, har resten av armén dragits tillbaka.

   Då sillen[-ET-] inte hade några enheter kvar frontlinjen, har resten av armén dragits tillbaka.

   Då sillen[-ET-] inte hade några enheter kvar frontlinjen, har resten av armén dragits tillbaka.

   sillen's armé har slagit till reträtt och har lämnat slagfältet.

   sillen's armé har slagit till reträtt och har lämnat slagfältet.

   sillen's armé har slagit till reträtt och har lämnat slagfältet.

   sillen's armé har slagit till reträtt och har lämnat slagfältet.

   sillen's armé har slagit till reträtt och har lämnat slagfältet.

   sillen's armé har slagit till reträtt och har lämnat slagfältet.


   [/spoiler]   Preben ;)

   General av A alfa
   Frilansare på beta
   Ledare A gamma
   Hjelte i KxH delta
  • En Flagga till


   Sjöstrid nära Näktergalen
   (06.10.2018 23:10:09)
   Newmill[-ET-] från Surte, Caramel, Svalbard
   vs
   Preben[KxH] från Näktergalen, Gnejs, Sinister[KxH] från Ostia

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Rammskepp..........................1276(-252) - Rammskepp...........................952(-252)
   Ångpistong..........................137(-243) - Ångpistong...........................596(-64)
   Katapultskepp.........................270(-0) - Katapultskepp.........................204(-0)
   Ubåt...................................50(-0) - Ubåt..................................250(-0)
   Snabb Paddelbåt......................559(-61) - Snabb Paddelbåt.......................850(-0)
   Mörsarskepp...........................187(-0) - Mörsarskepp...........................579(-0)
   Raketskepp...........................139(-56) - Raketskepp...........................253(-40)
   Skeppsbåt..............................21(-0) - Skeppsbåt..............................65(-0)
   Ballonghangar.........................76(-20) - Ballonghangar........................506(-28)
   ............................................. - Eldskepp.............................11(-355)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Generaler.............................-9610.4 - Generaler...............................-6901
   Anfallspoäng..........................17252.5 - Försvarspoäng...........................24026
   Skada Mottagen.........................480520 - Skada Mottagen.........................345050
   Skada Procent.............................58% - Skada Procent.............................42%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Vinnare: Preben[KxH], Sinister[KxH]

   Förlorare: Newmill[-ET-]

   8 krigsskepp flyttas från Preben[KxH] till Näktergalen

   1307 krigsskepp flyttas från Preben[KxH] till Näktergalen

   415 krigsskepp flyttas från Preben[KxH] till Näktergalen

   97 krigsskepp flyttas från Preben[KxH] till Näktergalen

   2439 krigsskepp flyttas från Sinister[KxH] till Näktergalen

   Miraklet för Newmill[-ET-] 'Hefaistos Smedja' är aktiverat. (06.10.2018 20:42:03)

   Miraklet för Preben[KxH] 'Hefaistos Smedja' är aktiverat. (06.10.2018 20:43:56)

   Miraklet för Sinister[KxH] 'Hefaistos Smedja' är aktiverat. (06.10.2018 20:55:10)

   Miraklet för Preben[KxH] 'Hades Heliga Lund' är aktiverat. (06.10.2018 20:55:10)

   Miraklet för Preben[KxH] 'Hefaistos Smedja' är aktiverat. (06.10.2018 21:10:10)

   Miraklet för Sinister[KxH] 'Hefaistos Smedja' är aktiverat. (06.10.2018 21:10:10)

   Miraklet för Newmill[-ET-] 'Hefaistos Smedja' är aktiverat. (06.10.2018 21:10:10)

   Miraklet för Preben[KxH] 'Hades Heliga Lund' är aktiverat. (06.10.2018 21:10:10)

   Miraklet för Preben[KxH] 'Hefaistos Smedja' är aktiverat. (06.10.2018 21:19:41)

   Miraklet för Sinister[KxH] 'Hefaistos Smedja' är aktiverat. (06.10.2018 21:25:10)

   Miraklet för Newmill[-ET-] 'Hefaistos Smedja' är aktiverat. (06.10.2018 21:25:10)

   Miraklet för Preben[KxH] 'Hades Heliga Lund' är aktiverat. (06.10.2018 21:25:10)

   Miraklet för Preben[KxH] 'Hefaistos Smedja' är aktiverat. (06.10.2018 21:40:10)

   Miraklet för Sinister[KxH] 'Hefaistos Smedja' är aktiverat. (06.10.2018 21:40:10)

   Miraklet för Newmill[-ET-] 'Hefaistos Smedja' är aktiverat. (06.10.2018 21:40:10)

   Miraklet för Preben[KxH] 'Hades Heliga Lund' är aktiverat. (06.10.2018 21:40:10)

   Miraklet för Preben[KxH] 'Hefaistos Smedja' är aktiverat. (06.10.2018 21:55:10)

   Miraklet för Sinister[KxH] 'Hefaistos Smedja' är aktiverat. (06.10.2018 21:55:10)

   Miraklet för Newmill[-ET-] 'Hefaistos Smedja' är aktiverat. (06.10.2018 21:55:10)

   Miraklet för Preben[KxH] 'Hades Heliga Lund' är aktiverat. (06.10.2018 21:55:10)

   Miraklet för Preben[KxH] 'Hefaistos Smedja' är aktiverat. (06.10.2018 22:10:10)

   Miraklet för Sinister[KxH] 'Hefaistos Smedja' är aktiverat. (06.10.2018 22:10:10)

   Miraklet för Newmill[-ET-] 'Hefaistos Smedja' är aktiverat. (06.10.2018 22:10:10)

   Miraklet för Preben[KxH] 'Hades Heliga Lund' är aktiverat. (06.10.2018 22:10:10)

   Miraklet för Preben[KxH] 'Hefaistos Smedja' är aktiverat. (06.10.2018 22:25:10)

   Miraklet för Sinister[KxH] 'Hefaistos Smedja' är aktiverat. (06.10.2018 22:25:10)

   Miraklet för Newmill[-ET-] 'Hefaistos Smedja' är aktiverat. (06.10.2018 22:25:10)

   Miraklet för Preben[KxH] 'Hades Heliga Lund' är aktiverat. (06.10.2018 22:25:10)

   Miraklet för Preben[KxH] 'Hefaistos Smedja' är aktiverat. (06.10.2018 22:30:29)

   Miraklet för Sinister[KxH] 'Hefaistos Smedja' är aktiverat. (06.10.2018 22:40:09)

   Miraklet för Newmill[-ET-] 'Hefaistos Smedja' är aktiverat. (06.10.2018 22:40:09)

   Miraklet för Preben[KxH] 'Hades Heliga Lund' är aktiverat. (06.10.2018 22:40:09)

   Miraklet för Preben[KxH] 'Hefaistos Smedja' är aktiverat. (06.10.2018 22:55:09)

   Miraklet för Sinister[KxH] 'Hefaistos Smedja' är aktiverat. (06.10.2018 22:55:09)

   Miraklet för Newmill[-ET-] 'Hefaistos Smedja' är aktiverat. (06.10.2018 22:55:09)

   Miraklet för Preben[KxH] 'Hades Heliga Lund' är aktiverat. (06.10.2018 22:55:09)

   Miraklet för Preben[KxH] 'Hefaistos Smedja' är aktiverat. (06.10.2018 23:10:09)

   Miraklet för Sinister[KxH] 'Hefaistos Smedja' är aktiverat. (06.10.2018 23:10:09)

   Miraklet för Newmill[-ET-] 'Hefaistos Smedja' är aktiverat. (06.10.2018 23:10:09)

   Miraklet för Preben[KxH] 'Hades Heliga Lund' är aktiverat. (06.10.2018 23:10:09)

   Då Newmill[-ET-] inte hade några enheter kvar frontlinjen, har resten av armén dragits tillbaka.

   Då Newmill[-ET-] inte hade några enheter kvar frontlinjen, har resten av armén dragits tillbaka.

   Då Newmill[-ET-] inte hade några enheter kvar frontlinjen, har resten av armén dragits tillbaka.

   Då Newmill[-ET-] inte hade några enheter kvar frontlinjen, har resten av armén dragits tillbaka.

   Newmill's armé har slagit till reträtt och har lämnat slagfältet.

   Newmill's armé har slagit till reträtt och har lämnat slagfältet.

   Newmill's armé har slagit till reträtt och har lämnat slagfältet.

   Newmill's armé har slagit till reträtt och har lämnat slagfältet.


   [/spoiler]   Preben ;)

   General av A alfa
   Frilansare på beta
   Ledare A gamma
   Hjelte i KxH delta
  • Strid om Krutdurken
   (08.10.2018 20:39:37)
   turbo74[-ET-] från Mars H
   vs
   Lampa[KxH] från Krutdurken

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Svavelkarabinjär......................168(-0) - Svavelkarabinjär.......................0(-89)
   Svärdsman............................1000(-0) - Svärdsman.............................0(-117)
   ............................................. - Ång-jätte.............................0(-145)
   Gyrokopter............................92(-28) - Gyrokopter.............................0(-63)
   Mörsare................................30(-0) - Mörsare................................0(-30)
   ............................................. - Doktor.................................19(-0)
   Kock...................................20(-0) - Kock...................................23(-0)
   ............................................. - Mur.....................................0(-7)
   Hoplit..............................736(-264) - .............................................
   Katapult...............................30(-0) - .............................................
   Ballongbombare.......................139(-11) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Generaler..............................-503.4 - Generaler.............................-2482.9
   Anfallspoäng..........................6207.25 - Försvarspoäng..........................1258.5
   Skada Mottagen..........................25170 - Skada Mottagen.........................124145
   Skada Procent.............................16% - Skada Procent.............................84%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Vinnare: turbo74[-ET-]

   Förlorare: Lampa[KxH]
  • Sjöstrid nära Lomen
   (08.10.2018 18:04:02)
   sillen[-ET-] från Heineken--V, Gambrinus--V, Pripps--M, Chaos
   vs
   EKS[KxH] från Zeksys X, Preben[KxH] från Lomen, Näktergalen, Falken, Sparven, Preben City, Ejdern, Örnen, Edetta, Höken, Lucas 5, Rugguggla


   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Rammskepp...........................460(-290) - Rammskepp.............................0(-324)
   Katapultskepp..........................56(-0) - Katapultskepp..........................93(-9)
   Mörsarskepp...........................168(-0) - Mörsarskepp..........................13(-215)
   Ångpistong..........................200(-300) - Ångpistong...........................47(-440)
   Snabb Paddelbåt.......................280(-0) - Snabb Paddelbåt........................27(-0)
   Ballonghangar..........................70(-0) - Ballonghangar.........................11(-76)
   Skeppsbåt..............................12(-0) - Skeppsbåt..............................22(-0)
   Raketskepp...........................128(-92) - Raketskepp............................0(-105)
   Ubåt...................................50(-0) - Ubåt....................................0(-5)
   Eldskepp..............................9(-105) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Generaler..............................-11877 - Generaler............................-22222.6
   Anfallspoäng..........................55556.5 - Försvarspoäng.........................29692.5
   Skada Mottagen.........................593850 - Skada Mottagen........................1111130
   Skada Procent.............................34% - Skada Procent.............................66%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------


   Vinnare: sillen[-ET-]


   Förlorare: Preben[KxH], EKS[KxH]


   Preben's armé har slagit till reträtt och har lämnat slagfältet.

  • Strid om Korpen
   (08.10.2018 8:05:23)
   KAIN[KxH] från Lucas 5, Preben[KxH] från Korpen, Röde Orm[KxH] från Edetta, Lucas 5, Eddén, Sinister[KxH] från Edetta
   vs
   Hamilton[-ET-] från Balquhidder, sillen[-ET-] från Pripps--M, Lucas 5, Gäsp, uuyR[-ET-] från WineShadow

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Svavelkarabinjär.....................0(-2809) - Svavelkarabinjär.....................2425(-0)
   Svärdsman............................0(-3797) - Svärdsman.........................6940(-3830)
   Hoplit...............................0(-6274) - Hoplit............................2420(-6421)
   Gyrokopter...........................71(-383) - Gyrokopter...........................993(-65)
   Ballongbombare........................0(-364) - Ballongbombare.......................16(-602)
   Katapult...............................0(-89) - Katapult................................0(-2)
   Mörsare..............................58(-526) - Mörsare..............................588(-36)
   Kock..................................239(-0) - Kock..................................100(-0)
   ............................................. - Murbräcka.............................312(-0)
   Doktor.................................47(-0) - .............................................
   ............................................. - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Generaler............................-44947.5 - Generaler............................-18377.9
   Anfallspoäng.........................45944.75 - Försvarspoäng.......................112368.75
   Skada Mottagen........................2247375 - Skada Mottagen.........................918895
   Skada Procent.............................70% - Skada Procent.............................30%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Vinnare: sillen[-ET-], Hamilton[-ET-], uuyR[-ET-]

   Förlorare: KAIN[KxH], Sinister[KxH], Röde Orm[KxH]

  • Sjöstrid nära Krutdurken
   (07.10.2018 20:17:59)
   Newmill[-ET-] från Svalbard
   vs
   Lampa[KxH] från Krutdurken

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Rammskepp............................320(-90) - Rammskepp.............................0(-122)
   ............................................. - Ballistskepp...........................0(-23)
   ............................................. - Eldskepp...............................0(-45)
   Katapultskepp.........................120(-0) - Katapultskepp..........................0(-97)
   Mörsarskepp...........................150(-0) - Mörsarskepp............................0(-72)
   Ångpistong...........................112(-88) - Ångpistong............................0(-223)
   Raketskepp............................59(-67) - Raketskepp.............................0(-18)
   Ubåt...................................50(-0) - Ubåt...................................0(-14)
   Snabb Paddelbåt.......................150(-0) - Snabb Paddelbåt.......................103(-0)
   Ballonghangar.........................26(-28) - Ballonghangar.........................53(-35)
   Skeppsbåt..............................16(-0) - Skeppsbåt..............................23(-0)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Generaler...............................-5222 - Generaler............................-10397.8
   Anfallspoäng..........................25994.5 - Försvarspoäng...........................13055
   Skada Mottagen.........................261100 - Skada Mottagen.........................519890
   Skada Procent.............................33% - Skada Procent.............................67%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Vinnare: Newmill[-ET-]

   Förlorare: Lampa[KxH]   Sjöstrid nära Svalbard
   (09.10.2018 16:37:28)
   Lampa[KxH] från Krutdurken
   vs
   Dryad[-ET-] från Mars H, Newmill[-ET-] från Svalbard, Vino Tinto

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Rammskepp.............................0(-280) - Rammskepp..........................1965(-256)
   Eldskepp...............................0(-30) - Eldskepp............................241(-917)
   Katapultskepp..........................0(-20) - Katapultskepp.........................421(-0)
   Mörsarskepp...........................0(-121) - Mörsarskepp...........................341(-0)
   Ångpistong............................0(-635) - Ångpistong............................461(-0)
   Raketskepp............................11(-59) - Raketskepp...........................203(-80)
   Ubåt...................................0(-93) - Ubåt..................................200(-0)
   Snabb Paddelbåt......................130(-53) - Snabb Paddelbåt......................1135(-0)
   Ballonghangar..........................0(-83) - Ballonghangar........................232(-28)
   Skeppsbåt..............................23(-0) - Skeppsbåt..............................46(-0)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Generaler............................-25858.2 - Generaler.............................-9989.4
   Anfallspoäng..........................24973.5 - Försvarspoäng.........................64645.5
   Skada Mottagen........................1292910 - Skada Mottagen.........................499470
   Skada Procent.............................72% - Skada Procent.............................28%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Vinnare: Dryad[-ET-], Newmill[-ET-]

   Förlorare: Lampa[KxH]
  • Inga jättestora men det är skönt med 0 i GP-förlust när man fightas

   Sjöstrid nära Rightone
   (09.10.2018 18:58:19)
   turbo74[-ET-] från Staropramen--M
   vs
   Sheriffen M[KxH] från Rightone

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Rammskepp............................720(-12) - Rammskepp.............................23(-68)
   Ångpistong............................639(-0) - Ångpistong.............................0(-50)
   Raketskepp............................228(-0) - Raketskepp..............................0(-3)
   Mörsarskepp...........................408(-0) - .............................................
   Snabb Paddelbåt.......................580(-0) - .............................................
   Ballonghangar.........................212(-0) - .............................................
   Skeppsbåt..............................57(-0) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Generaler.................................-60 - Generaler...............................-1624
   Anfallspoäng.............................4060 - Försvarspoäng.............................150
   Skada Mottagen...........................3000 - Skada Mottagen..........................81200
   Skada Procent..............................3% - Skada Procent.............................97%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Vinnare: turbo74[-ET-]

   Förlorare: Sheriffen M[KxH]

   Sjöstrid nära Sten 1
   (09.10.2018 19:41:10)
   turbo74[-ET-] från Rightone
   vs
   Lampa[KxH] från Sten 1

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Rammskepp.............................100(-0) - Rammskepp..............................0(-56)
   Skeppsbåt..............................20(-0) - Skeppsbåt..............................22(-0)
   Mörsarskepp............................42(-0) - .............................................
   Ångpistong............................100(-0) - .............................................
   Raketskepp.............................60(-0) - .............................................
   Snabb Paddelbåt........................60(-0) - .............................................
   Ballonghangar..........................30(-0) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Generaler...................................0 - Generaler................................-280
   Anfallspoäng..............................700 - Försvarspoäng...............................0
   Skada Mottagen..............................0 - Skada Mottagen..........................14000
   Skada Procent..............................0% - Skada Procent............................100%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Vinnare: turbo74[-ET-]

   Förlorare: Lampa[KxH]

   Sjöstrid nära Leftone
   (09.10.2018 22:19:03)
   turbo74[-ET-] från Rightone, Sten 1
   vs
   Sheriffen M[KxH] från Leftone

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   ............................................. - Eldskepp...............................0(-81)
   ............................................. - Katapultskepp..........................0(-20)
   Mörsarskepp............................84(-0) - Mörsarskepp............................0(-10)
   Ångpistong............................200(-0) - Ångpistong............................0(-113)
   Skeppsbåt..............................40(-0) - Skeppsbåt..............................48(-0)
   Rammskepp.............................200(-0) - .............................................
   Raketskepp............................120(-0) - .............................................
   Snabb Paddelbåt.......................120(-0) - .............................................
   Ballonghangar..........................60(-0) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Generaler...................................0 - Generaler.............................-3566.2
   Anfallspoäng...........................8915.5 - Försvarspoäng...............................0
   Skada Mottagen..............................0 - Skada Mottagen.........................178310
   Skada Procent..............................0% - Skada Procent............................100%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Vinnare: turbo74[-ET-]

   Förlorare: Sheriffen M[KxH]

  • Strid om Marmor 4
   (10.10.2018 4:24:57)
   turbo74[-ET-] från Staropramen--M, Dryad[-ET-] från Staropramen--M, Marmor 4, Havanna, sillen[-ET-] från Staropramen--M, Marmor 4, Donna[-ET-] från WineShadow
   vs
   Farsan[KxH] från Marmor 4

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Svavelkarabinjär.....................1992(-0) - Svavelkarabinjär...................4025(-249)
   Svärdsman.........................3820(-6459) - Svärdsman.........................2095(-6600)
   Hoplit............................3232(-7800) - Hoplit............................2045(-9160)
   Gyrokopter..........................3073(-90) - Gyrokopter............................0(-800)
   Ballongbombare......................366(-680) - Ballongbombare........................0(-410)
   ............................................. - Mörsare...............................0(-587)
   ............................................. - Doktor.................................15(-0)
   Kock..................................120(-0) - Kock...................................85(-0)
   Murbräcka.............................250(-0) - .............................................
   Katapult..............................650(-0) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Generaler............................-22839.8 - Generaler..............................-44315
   Anfallspoäng.........................110787.5 - Försvarspoäng.........................57099.5
   Skada Mottagen........................1141990 - Skada Mottagen........................2215750
   Skada Procent.............................34% - Skada Procent.............................66%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Vinnare: sillen[-ET-], Dryad[-ET-], Donna[-ET-], turbo74[-ET-]

   Förlorare: Farsan[KxH]

  • Ormen blev blåslagen

   Sjöstrid nära Rightone
   (10.10.2018 11:30:15)
   Röde Orm[KxH] från Mariehem, Leftone, Orrefors
   vs
   sillen[-ET-] från Staropramen--M, Sten 1, Rightone, Åtta bier[-ET-] från Budweiser, turbo74[-ET-] från Slogåsen, Staropramen--M

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Rammskepp...........................320(-666) - Rammskepp..........................1137(-666)
   Mörsarskepp...........................390(-0) - Mörsarskepp...........................666(-0)
   Ångpistong...........................26(-559) - Ångpistong..........................593(-484)
   Raketskepp..........................707(-148) - Raketskepp...........................462(-64)
   Snabb Paddelbåt.....................299(-304) - Snabb Paddelbåt.......................780(-0)
   Ballonghangar.........................62(-38) - Ballonghangar........................312(-74)
   Skeppsbåt..............................12(-0) - Skeppsbåt..............................74(-0)
   Eldskepp..............................8(-311) - Eldskepp...............................7(-60)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Generaler............................-25827.8 - Generaler..............................-19182
   Anfallspoäng............................47955 - Försvarspoäng.........................64569.5
   Skada Mottagen........................1291390 - Skada Mottagen.........................959100
   Skada Procent.............................57% - Skada Procent.............................43%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Vinnare: sillen[-ET-], Åtta bier[-ET-], turbo74[-ET-]

   Förlorare: Röde Orm[KxH]
  • Åja din Gröning... Du fick bra med pisk innan dina utomjordingar lyckades genomföra en lyckad landning :)
   Sjöstrid nära Rightone
   (10.10.2018 11:30:15)
   Röde Orm[KxH] från Mariehem, Leftone, Orrefors
   vs
   Åtta bier[-ET-] från Budweiser, turbo74[-ET-] från Slogåsen, Staropramen--M, sillen[-ET-] från Staropramen--M, Sten 1, Rightone

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Rammskepp...........................320(-666) - Rammskepp..........................1137(-666)
   Mörsarskepp...........................390(-0) - Mörsarskepp...........................666(-0)
   Ångpistong...........................26(-559) - Ångpistong..........................593(-484)
   Raketskepp..........................707(-148) - Raketskepp...........................462(-64)
   Snabb Paddelbåt.....................299(-304) - Snabb Paddelbåt.......................780(-0)
   Ballonghangar.........................62(-38) - Ballonghangar........................312(-74)
   Skeppsbåt..............................12(-0) - Skeppsbåt..............................74(-0)
   Eldskepp..............................8(-311) - Eldskepp...............................7(-60)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Generaler............................-25827.8 - Generaler..............................-19182
   Anfallspoäng............................47955 - Försvarspoäng.........................64569.5
   Skada Mottagen........................1291390 - Skada Mottagen.........................959100
   Skada Procent.............................57% - Skada Procent.............................43%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Vinnare: sillen[-ET-], Åtta bier[-ET-], turbo74[-ET-]

   Förlorare: Röde Orm[KxH]
   Delta-Krixhjelters

   Ledare KxH

  • Sjöstrid nära Baywatch
   (11.10.2018 15:11:10)
   Eagle-1[KxH] från Chaos
   vs
   sCorpK[-ET-] från WineShadow, uuyR[-ET-] från Terminus, sillen[-ET-] från Heineken--V


   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Rammskepp...........................176(-122) - Rammskepp............................434(-90)
   Eldskepp...............................0(-59) - Eldskepp..............................30(-70)
   Mörsarskepp............................37(-0) - Mörsarskepp............................49(-0)
   Ångpistong.............................8(-57) - Ångpistong...........................189(-21)
   ............................................. - Raketskepp.............................69(-0)
   Ubåt..................................12(-22) - Ubåt...................................10(-0)
   Snabb Paddelbåt........................0(-78) - Snabb Paddelbåt........................99(-0)
   ............................................. - Ballonghangar..........................17(-8)
   Skeppsbåt..............................15(-0) - Skeppsbåt..............................29(-0)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Generaler.............................-3287.4 - Generaler...............................-1612
   Anfallspoäng.............................4030 - Försvarspoäng..........................8218.5
   Skada Mottagen.........................164370 - Skada Mottagen..........................80600
   Skada Procent.............................67% - Skada Procent.............................33%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------


   Vinnare: sillen[-ET-], sCorpK[-ET-], uuyR[-ET-]


   Förlorare: Eagle-1[KxH]
  • Nattmangling :thumbsup:

   Sjöstrid nära Polis
   (11.10.2018 6:34:32)
   Newmill[-ET-] från Lava
   vs
   Farsan[KxH] från Marmor 4

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Rammskepp..........................1099(-120) - Rammskepp.............................0(-235)
   ............................................. - Ballistskepp..........................0(-366)
   Eldskepp..............................9(-665) - Eldskepp..............................0(-100)
   Katapultskepp.........................239(-0) - Katapultskepp..........................0(-83)
   Mörsarskepp...........................189(-0) - Mörsarskepp...........................0(-280)
   Ångpistong...........................297(-50) - Ångpistong............................0(-469)
   Raketskepp...........................108(-98) - Raketskepp.............................0(-36)
   Ubåt..................................119(-2) - Ubåt..................................0(-126)
   Snabb Paddelbåt.......................317(-0) - Snabb Paddelbåt.......................150(-0)
   Ballonghangar.........................90(-15) - Ballonghangar..........................0(-54)
   Skeppsbåt..............................16(-0) - Skeppsbåt..............................51(-0)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Generaler.............................-9127.4 - Generaler............................-27408.2
   Anfallspoäng..........................68520.5 - Försvarspoäng.........................22818.5
   Skada Mottagen.........................456370 - Skada Mottagen........................1370410
   Skada Procent.............................24% - Skada Procent.............................76%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Vinnare: Newmill[-ET-]

   Förlorare: Farsan[KxH]
  • Sjöstrid nära Rose Garden
   (11.10.2018 7:29:53)
   turbo74[-ET-] från Baywatch
   vs
   Sinister[KxH] från Capitolium

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Rammskepp............................327(-12) - Rammskepp.............................0(-108)
   ............................................. - Eldskepp..............................0(-107)
   Mörsarskepp...........................408(-0) - Mörsarskepp............................0(-32)
   Raketskepp............................171(-0) - Raketskepp.............................2(-21)
   ............................................. - Ubåt..................................12(-20)
   Snabb Paddelbåt.......................580(-0) - Snabb Paddelbåt.......................90(-65)
   Skeppsbåt..............................57(-0) - Skeppsbåt...............................5(-0)
   Ångpistong............................410(-8) - .............................................
   Ballonghangar.........................147(-0) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Generaler................................-252 - Generaler.............................-3328.2
   Anfallspoäng...........................8320.5 - Försvarspoäng.............................630
   Skada Mottagen..........................12600 - Skada Mottagen.........................166410
   Skada Procent..............................7% - Skada Procent.............................93%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Vinnare: turbo74[-ET-]

   Förlorare: Sinister[KxH]

   Sjöstrid nära Vin
   (11.10.2018 21:47:35)
   turbo74[-ET-] från Caramel IIIV
   vs
   jocks77[KxH] från Lucas 4, Lampa[KxH] från Vin

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Rammskepp............................477(-20) - Rammskepp..............................5(-91)
   Ångpistong............................440(-0) - Ångpistong.............................0(-40)
   Snabb Paddelbåt.......................580(-0) - Snabb Paddelbåt.........................0(-1)
   Mörsarskepp...........................408(-0) - .............................................
   Raketskepp............................171(-0) - .............................................
   Ballonghangar.........................147(-0) - .............................................
   Skeppsbåt..............................57(-0) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Generaler................................-100 - Generaler.............................-1421.4
   Anfallspoäng...........................3553.5 - Försvarspoäng.............................250
   Skada Mottagen...........................5000 - Skada Mottagen..........................71070
   Skada Procent..............................6% - Skada Procent.............................94%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Vinnare: turbo74[-ET-]

   Förlorare: jocks77[KxH], Lampa[KxH]

   The post was edited 1 time, last by turbo ().

  • Här kom flaggan :missilelauncher:
   Sjöstrid nära Lava
   (10.10.2018 19:23:16)
   Newmill[-ET-] från Svalbard
   vs
   Lampa[KxH] från Lava, jocks77[KxH] från Lucas 4, Bella 3, Bella 1, Bella 4, Röde Orm[KxH] från Kruttornet

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Ballonghangar.........................105(-0) - Ballonghangar...........................4(-9)
   Rammskepp...........................1219(-24) - Rammskepp...........................1063(-72)
   Eldskepp............................674(-119) - Eldskepp...............................0(-12)
   Mörsarskepp...........................189(-0) - Mörsarskepp.............................7(-0)
   Ångpistong............................347(-0) - Ångpistong...........................127(-57)
   Raketskepp...........................206(-14) - Raketskepp..............................1(-8)
   Ubåt..................................121(-0) - Ubåt.................................365(-16)
   Snabb Paddelbåt.......................317(-0) - Snabb Paddelbåt.......................179(-0)
   Skeppsbåt..............................16(-0) - Skeppsbåt..............................73(-0)
   Katapultskepp.........................239(-0) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Generaler.............................-1249.8 - Generaler.............................-2601.6
   Anfallspoäng.............................6504 - Försvarspoäng..........................3124.5
   Skada Mottagen..........................62490 - Skada Mottagen.........................130080
   Skada Procent.............................32% - Skada Procent.............................68%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Vinnare: Newmill[-ET-]

   Förlorare: jocks77[KxH], Röde Orm[KxH], Lampa[KxH]
  • Strid om Amadores
   (12.10.2018 3:35:30)
   30nord[KxH] från 30Nord, Amadores
   vs
   turbo74[-ET-] från Slogåsen, Staropramen--M

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Svavelkarabinjär......................0(-491) - Svavelkarabinjär......................252(-0)
   Svärdsman............................0(-1499) - Svärdsman..........................960(-1040)
   Hoplit................................0(-977) - Hoplit.............................194(-1700)
   Gyrokopter............................0(-355) - Gyrokopter..........................527(-243)
   Ballongbombare........................0(-107) - Ballongbombare........................0(-160)
   ............................................. - Murbräcka..............................36(-0)
   Kock...................................65(-0) - Kock...................................41(-0)
   ............................................. - Mur.....................................0(-7)
   ............................................. - Katapult...............................70(-0)
   Ång-jätte.............................0(-227) - .............................................
   Mörsare..............................108(-28) - .............................................
   Doktor..................................7(-0) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Generaler.............................-8914.1 - Generaler.............................-5163.5
   Anfallspoäng.........................12908.75 - Försvarspoäng........................22285.25
   Skada Mottagen.........................445705 - Skada Mottagen.........................258175
   Skada Procent.............................63% - Skada Procent.............................37%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Vinnare: turbo74[-ET-]

   Förlorare: 30nord[KxH]

   Sjöstrid nära Fanabé
   (12.10.2018 2:34:48)
   turbo74[-ET-] från Staropramen--M
   vs
   30nord[KxH] från Fanabé

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Rammskepp...........................173(-198) - Rammskepp...........................302(-198)
   ............................................. - Eldskepp...............................1(-49)
   Mörsarskepp...........................214(-0) - Mörsarskepp...........................300(-0)
   Ångpistong..........................156(-159) - Ångpistong..........................333(-167)
   Raketskepp............................48(-40) - Raketskepp...........................256(-44)
   ............................................. - Ubåt...................................50(-0)
   Snabb Paddelbåt.......................304(-0) - Snabb Paddelbåt.......................300(-0)
   Ballonghangar.........................53(-22) - Ballonghangar.........................24(-26)
   Skeppsbåt..............................29(-0) - Skeppsbåt...............................5(-0)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Generaler...............................-6542 - Generaler.............................-7261.8
   Anfallspoäng..........................18154.5 - Försvarspoäng...........................16355
   Skada Mottagen.........................327100 - Skada Mottagen.........................363090
   Skada Procent.............................47% - Skada Procent.............................53%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Vinnare: turbo74[-ET-]

   Förlorare: 30nord[KxH]

   Strid om Fanabé
   (12.10.2018 2:15:50)
   turbo74[-ET-] från Perlen, Staropramen--M
   vs
   30nord[KxH] från Fanabé

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Svavelkarabinjär......................252(-0) - Svavelkarabinjär......................0(-500)
   Svärdsman..........................1884(-616) - Svärdsman............................0(-1000)
   Hoplit.............................2929(-954) - Hoplit...............................0(-1000)
   ............................................. - Ång-jätte.............................0(-100)
   Gyrokopter..........................232(-338) - Gyrokopter..........................168(-432)
   Ballongbombare........................0(-160) - Ballongbombare........................0(-100)
   Kock...................................35(-0) - Kock...................................50(-0)
   ............................................. - Mur.....................................0(-7)
   Katapult...............................30(-0) - .............................................
   Mörsare..............................126(-10) - .............................................
   Murbräcka..............................24(-0) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Generaler.............................-4157.8 - Generaler...............................-6880
   Anfallspoäng............................17200 - Försvarspoäng.........................10394.5
   Skada Mottagen.........................207890 - Skada Mottagen.........................344000
   Skada Procent.............................37% - Skada Procent.............................63%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Vinnare: turbo74[-ET-]

   Förlorare: 30nord[KxH]


   Strid om Fanabé
   (12.10.2018 2:15:50)
   turbo74[-ET-] från Perlen, Staropramen--M
   vs
   30nord[KxH] från Fanabé

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Svavelkarabinjär......................252(-0) - Svavelkarabinjär......................0(-500)
   Svärdsman..........................1884(-616) - Svärdsman............................0(-1000)
   Hoplit.............................2929(-954) - Hoplit...............................0(-1000)
   ............................................. - Ång-jätte.............................0(-100)
   Gyrokopter..........................232(-338) - Gyrokopter..........................168(-432)
   Ballongbombare........................0(-160) - Ballongbombare........................0(-100)
   Kock...................................35(-0) - Kock...................................50(-0)
   ............................................. - Mur.....................................0(-7)
   Katapult...............................30(-0) - .............................................
   Mörsare..............................126(-10) - .............................................
   Murbräcka..............................24(-0) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Generaler.............................-4157.8 - Generaler...............................-6880
   Anfallspoäng............................17200 - Försvarspoäng.........................10394.5
   Skada Mottagen.........................207890 - Skada Mottagen.........................344000
   Skada Procent.............................37% - Skada Procent.............................63%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Vinnare: turbo74[-ET-]

   Förlorare: 30nord[KxH]
  • En av armeer blivit fullständigt utplånad.

   Strid om Balquhidder
   (12.10.2018 11:48:20)
   Preben[KxH] från Vingrossen, jocks77[KxH] från Drunken Sailor,
   Kimsson[KxH] från Vingrossen, Sinister[KxH] från Vingrossen, Röde
   Orm[KxH] från Vingrossen
   vs
   Piskan[-ET-] från Ciudad de Frans, Hamilton[-ET-] från Balquhidder,
   uuyR[-ET-] från Edpolis, Drunken Sailor, sillen[-ET-] från
   Staropramen--M, Edpolis, Carlsberg--S


   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Svavelkarabinjär.....................0(-1143) - Svavelkarabinjär.....................5358(-0)
   Spjutkastare..........................0(-654) - Spjutkastare...........................44(-0)
   Svärdsman............................0(-4539) - Svärdsman........................11484(-4470)
   Hoplit...............................0(-6867) - Hoplit...........................14281(-6457)
   Gyrokopter..........................126(-648) - Gyrokopter.........................1678(-892)
   Ballongbombare........................0(-524) - Ballongbombare........................8(-237)
   ............................................. - Katapult.............................386(-22)
   Mörsare..............................133(-24) - Mörsare................................0(-32)
   Kock...................................40(-0) - Kock..................................315(-0)
   ............................................. - Murbräcka.............................860(-0)
   Doktor.................................21(-0) - Doktor.................................20(-0)
   Ång-jätte.............................0(-479) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Generaler..............................-28398 - Generaler............................-19246.8
   Anfallspoäng............................48117 - Försvarspoäng...........................70995
   Skada Mottagen........................1419900 - Skada Mottagen.........................962340
   Skada Procent.............................59% - Skada Procent.............................41%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Vinnare: sillen[-ET-], Hamilton[-ET-], Piskan[-ET-], uuyR[-ET-]


   Förlorare: jocks77[KxH], Preben[KxH], Sinister[KxH], Röde Orm[KxH], Kimsson[KxH]   Då Röde Orm[KxH] inte hade några enheter kvar frontlinjen, har resten av armén dragits tillbaka.


   En av armeer blivit fullständigt utplånad.


   En av armeer blivit fullständigt utplånad
  • Då det började försvinna resurser från oss så tog jag tillbaka lite

   Strid om Led
   (12.10.2018 20:53:16)
   turbo74[-ET-] från Budweiser
   vs
   Lampa[KxH] från Led

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   ............................................. - Ång-jätte..............................0(-97)
   ............................................. - Doktor..................................8(-0)
   Kock...................................30(-0) - Kock...................................13(-0)
   ............................................. - Mur.....................................0(-7)
   Svavelkarabinjär.......................84(-0) - .............................................
   Svärdsman............................1000(-0) - .............................................
   Hoplit...............................973(-27) - .............................................
   Gyrokopter............................120(-0) - .............................................
   Katapult...............................30(-0) - .............................................
   Mörsare................................30(-0) - .............................................
   Ballongbombare........................103(-0) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Generaler...............................-37.8 - Generaler..............................-601.4
   Anfallspoäng...........................1503.5 - Försvarspoäng............................94.5
   Skada Mottagen...........................1890 - Skada Mottagen..........................30070
   Skada Procent..............................5% - Skada Procent.............................95%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Vinnare: turbo74[-ET-]

   Förlorare: Lampa[KxH]

   Staden Led har plundrats av turbo74[-ET-]. Följande resurser har blivit stulna: 23,876 Trä, 58,438 Vin, 13,185 Svavel

   Strid om Led
   (12.10.2018 22:36:08)
   turbo74[-ET-] från Budweiser
   vs
   Lampa[KxH] från Led

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Hoplit................................495(-5) - .............................................
   Gyrokopter.............................60(-0) - .............................................
   Mörsare................................30(-0) - .............................................
   ............................................. - Mur.....................................5(-2)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Generaler..................................-7 - Generaler...................................0
   Anfallspoäng................................0 - Försvarspoäng............................17.5
   Skada Mottagen............................350 - Skada Mottagen..............................0
   Skada Procent............................100% - Skada Procent..............................0%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Vinnare: turbo74[-ET-]

   Förlorare: Lampa[KxH]

   Staden Led har plundrats av turbo74[-ET-]. Följande resurser har blivit stulna: 23,919 Trä, 58,457 Vin, 13,122 Svavel