Byggnader

  • Game

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  This board is now obsolete and has been put in read-only mode. Please follow this link to reach the new forum and register a new account.

  • Detta är ingen bugg utan snarare någon som inte räknar rätt eller inte programmerar rätt.
   Kostnaden för att bygga är 63 % istället för som angivet 54 % vid till exempel full optiker/ arkitektkontor/ snickarverkstad osv.
   Ett mycket allvarligt felräknande som gör att alla som har byggt under tiden det har varit så behöver få tillbaka mängder med resurser och åtminstone tillfälligt få sina lagringsmöjligheter utökade så att dessa resurser får plats och kan användas.